Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Zmiana cen biletów wstępu do Muzeum

Zmiana cen biletów wstępu do Muzeum

Informujemy, że zmianie ulegają ceny jednorazowych biletów wstępu do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i jego Oddziałów Muzeum Dzwonów i Fajek oraz Muzeum Historii Miasta Przemyśla.

Nowe ceny od dnia 1 lutego 2023 roku wynosić będą:

22 zł – jednorazowy bilet normalny do jednego oddziału

11 zł – jednorazowy bilet ulgowy do jednego oddziału / karta dużej rodziny

40 zł – jednorazowy bilet normalny uprawniający do wstępu do 3 oddziałów Muzeum

20 zł – jednorazowy bilet ulgowy uprawniający do wstępu do 3 oddziałów Muzeum / karta dużej rodziny

Informujemy jednocześnie, iż ceny pozostałych opłat pozostają bez zmian i wynoszą:

30 zł – jednorazowa opłata za przewodnika

30 zł – jednorazowa opłata za edukatora warsztatów lub lekcji muzealnych

9 zł – opłata za uczestnictwo 1 osoby w warsztatach muzealnych

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content