Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Archeologia

Władza, propaganda i pieniądze, czyli rzymskie mennictwo okresu pryncypatu

3 czerwca, 2024

W zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej znajduje się kolekcja monet rzymskich pochodzących zza wschodniej granicy naszego kraju. Bliższe informacje na temat ich proweniencji ani też okoliczności odkrycia nie są znane.…

Czytaj więcej

O porcelanie Rzymian

5 listopada, 2021

Podczas prac prowadzonych na stanowiskach archeologicznych badacze bardzo często natrafiają na pozostałości naczyń w postaci fragmentów ceramiki. Pomimo, iż bywają one bardzo rozdrobnione archeolodzy są w stanie przypisać je do…

Czytaj więcej

Brązowe szczypczyki z Wietlina III

5 lipca, 2021

W materiałach archeologicznych stosunkowo rzadko występują przybory toaletowe. Tym bardziej na uwagę zasługuje znajdujący się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej zabytek z tej kategorii – brązowe szczypczyki.…

Czytaj więcej

Cmentarzysko w Ostrowie k/Przemyśla, czyli jak w dawnych czasach chowano zmarłych

13 maja, 2021

W epoce żelaza od III/II w. p.n.e. do ok. V w. n.e. (do okresu wędrówek ludów) na terenie dzisiejszej środkowej i południowej Polski oraz Zakarpacia rozwijała się kultura archeologiczna zwana…

Czytaj więcej

Przeplatające się smoki a grot z Pikulic/Zdobiony grot z Pikulic

24 lutego, 2021

Wśród archeologicznych zabytków należących do zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej znajduje się żelazny grot broni drzewcowej odnaleziony w 1967 r. w trakcie wybierania gliny na terenie starej cegielni nr 12…

Czytaj więcej

Skarb ozdób brązowych z Przędzela

25 maja, 2020

Jednym z najwcześniej pozyskanych przez muzeum przemyskie zespołów zabytków jest cenny skarb ozdób brązowych z Przędzela, gm. Rudnik, pow. Nisko, woj. podkarpackie (terminem „skarb” lub równoznaczną z nim nazwą „depozyt”…

Czytaj więcej

„Pięć kamyczków z mozaiki z Pompei”

10 maja, 2020

Takimi słowami Kazimierz Osiński podpisał w inwentarzu zabytków kostki mozaikowe (tesserae), które wniósł (oprócz wielu innych obiektów) w 1910 roku do nowo powstałej placówki muzealnej. Do dziś w zbiorach zachowała…

Czytaj więcej

Skarabeusz w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

W gromadzonych od ponad wieku zbiorach Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej znajduje się wiele ciekawych muzealiów. Wśród nich uwagę przyciąga małych rozmiarów kamienny skarabeusz. Eksponat ten wyróżnia się na tle pozostałych…

Czytaj więcej

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content