Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Kierownictwo

Dodał: Michał Krzemiński
Dnia: 06 kwietnia 2017
Ostatnio zmieniony przez: Michał Krzemiński
Dnia: 05 lipca 2017


Muzeum kieruje Dyrektor MNZP przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
Podstawą działania Muzeum jest roczny plan działalności statutowej zatwierdzony przez Radę Muzeum.
Wewnętrznymi, powoływanymi przez Dyrektora, organami opiniodawczymi są Kolegium Kustoszy oraz Komisja ds. Zakupu Muzealiów.
Finansowanie działalności odbywa się ze środków budżetowych i pozabudżetowych.

Dyrektor MNZP:

Jan JAROSZ

Zastępca Dyrektora MNZP:

 Lucjan FAC

Główny Księgowy:

Iwona JAGUSTYN

Główny Inwentaryzator:

Grzegorz KLEBOWICZ

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content