Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Majątek Jednostki

Dodał: Michał Krzemiński
Dnia: 13 kwietnia 2017
Ostatnio zmieniony przez: Michał Krzemiński
Dnia: 17 czerwca 2024 2017


Środki trwałe Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej:

 1. grunty – 740 524 zł
 2. budynki i lokale – 18 236 236 zł
 3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 111 819 zł
 4. kotły i maszyny energetyczne – 0 zł
 5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 49 354 zł
 6. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 0 zł
 7. urządzenia techniczne – 1 175 771 zł
 8. środki transportu – 0 zł
 9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 691 848 zł
 10. pozostałe środki trwałe – 0 zł
 11. wartości niematerialne i prawne -355 298 zł
 12. muzealia – 6 807 419 zł

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content