Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Majątek Jednostki

Dodał: Michał Krzemiński
Dnia: 13 kwietnia 2017
Ostatnio zmieniony przez: Michał Krzemiński
Dnia: 13 kwietnia 2017


Środki trwałe Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej:

 1. grunty – 1 178 398 zł
 2. budynki i lokale – 22 904 178 zł
 3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 215 922 zł
 4. kotły i maszyny energetyczne – 0 zł
 5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 51 085 zł
 6. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 6 287 zł
 7. urządzenia techniczne – 211 655 zł
 8. środki transportu – 17 287 zł
 9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 105 280 zł
 10. pozostałe środki trwałe – 0 zł
 11. wartości niematerialne i prawne -11 781 zł
 12. muzealia – 3 977 710 zł

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content