Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Działalność

Dodał: Michał Krzemiński
Dnia: 06 kwietnia 2017
Ostatnio zmieniony przez: Michał Krzemiński
Dnia: 12 kwietnia 2017


Muzeum Narodowe ziemi Przemyskiej to instytucja niedochodowa, prowadzona jako przedsiębiorstwo.

Do zadań Muzeum należy m.in. zarządzanie zbiorem, organizacja zajęć i imprez kulturalnych przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Zadania naszej instytucji związane ze zbiorami polegają zarówno na ich nabywaniu, zabezpieczaniu, oraz eksponowaniu.

Prezentowane w Muzeum ekspozycje stałe są reprezentatywnym obrazem całości zbiorów. Wystawy czasowe stanowią ich rozszerzenie lub prezentują oddzielne tematy w oparciu o eksponaty własne i wypożyczone.

Muzeum prowadzi działalność informacyjną. Zbiory opatrzone są opisami objaśniającymi a ich uzupełnieniem są programy audiowizualne i multimedia aktywne, publikacje oraz broszury.

Kolejne pole aktywności naszej instytucji to prowadzenie działalności edukacyjnej oraz organizacja zajęć i wydarzeń krótkotrwałych. Edukatorzy muzealni, w oparciu o wystawy, opracowują atrakcyjne pod względem formy programy edukacyjne, uzupełniane o prezentacje multimedialne i materiały drukowane. Zajęcia pozostałe to: odczyty, koncerty, wycieczki, przyciągające zwiedzających i skłaniające do częstych odwiedzin Muzeum.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content