Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Biblioteka poleca

Generał Daniel von Salis-Soglio – szkic biograficzny na kanwie książki „Die Generalität der k.k. Armee“ ze zbiorów Biblioteki MNZP

28 maja, 2024

W zbiorach Biblioteki MNZP pod numerem inwentarzowym 5390 (data wpisu 18 listopada 1960 r., sposób nabycia nieokreślony) znajduje się publikacja Die Generalität der k.k. Armee (Generalicja cesarsko-królewskiej armii). Opracowanie zostało…

Czytaj więcej

Korespondencja Józefa Kapuścińskiego (1895-1967) z astrologami, chiromatami i grafologami w zbiorach Biblioteki MNZP

23 kwietnia, 2024

W zbiorach Biblioteki MNZP znajduje się spuścizna po Józefie Kapuścińskim (1895-1967). Składają się na nią zarówno druki pochodzące z jego biblioteki domowej, jak i maszynopisy i rękopisy z nim związane.…

Czytaj więcej

Wybrane egzemplarze druków Osińskich ze zbiorów Biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

12 września, 2023

Niniejszy spis prezentuje wydawnictwa należące niegdyś do rodziny Osińskich, a więc przede wszystkim do Kazimierza Marii (właściwie Mariana) Osińskiego jednego z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Tadeusza Osińskiego, Janiny…

Czytaj więcej

Książka „Römische Villa bei Pola” Hansa Schwalba w zbiorach Biblioteki MNZP w Przemyślu

18 lipca, 2023

Wydawać by się mogło, że trudno jest znaleźć temat, dla którego wspólnym mianownikiem byłyby wakacje, zbiory Biblioteki MNZP i Twierdza Przemyśl. Tym niemniej, jeśli uznać, że temat odkrycia pozostałości rzymskiej…

Czytaj więcej

Wspomnienie Ferenca Kovácsa o Gézie Gyónim – z okazji rocznicy urodzin i śmierci poety

25 czerwca, 2023

25 czerwca stanowi znakomitą okazję do przypomnienia sylwetki Gézy Gyóniego (1884-1917) – węgierskiego poety, któremu sławę przyniosły wiersze napisane w Twierdzy Przemyśl, a którego zarówno rocznica urodzin, jak i  śmierci…

Czytaj więcej

Match’e football’owe w 1923 r. Rozgrywki piłkarskie przemyskich drużyn sprzed stu lat.

15 czerwca, 2023

Wszystko, co wiem na pewno o moralności i powinnościach człowieka‚ zawdzięczam futbolowi.Albert Camus Ze wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza . Jan Paweł II Sport łączy wszystkich, a jednym…

Czytaj więcej

Działacze Harcerskiego Klubu Sportowego Czuwaj Przemyśl w walce polsko-ukraińskiej 1918 r. cz. II

17 kwietnia, 2023

Niniejszy artykuł jest kontynuacją listy członków Harcerskiego Klubu Sportowego Czuwaj Przemyśl, którzy walczyli w wojnie polsko-ukraińskiej na przełomie 1918 i 1919 r. W toku badań udało się odnaleźć kolejne osoby…

Czytaj więcej

Książki biblioteki Towarzystwa Młodzieży Polskiej „Znicz” w Przemyślu w zbiorach Biblioteki MNZP

29 marca, 2023

W 1904 roku wśród przemyskiej młodzieży akademickiej powstała myśl założenia towarzystwa grupującego młodzież polską bez względu na różnice stanowe. Podjęte w tym kierunku starania zaowocowały powstaniem jesienią 1904 roku Towarzystwa…

Czytaj więcej

Wybrana bibliografia dotycząca powstania styczniowego ze zbiorów Biblioteki MNZP

20 stycznia, 2023

W tym roku przypada kolejna okrągła (160) rocznica powstania styczniowego. Był to największy i najdłuższy zryw niepodległościowy w XIX stuleciu, poprzedzony narastającym ożywieniem politycznym i patriotycznym w zaborze rosyjskim spowodowanym…

Czytaj więcej

,,Idjota” wyjątkowy dokument życia społecznego ze zbiorów Biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

21 listopada, 2022

Zbiory biblioteczne to nie tylko książki i czasopisma, to także różnego rodzaju tzw. dokumenty życia społecznego. Biblioteka MNZP posiada sporo takich druków. Są one cenne ze względu na ich związek…

Czytaj więcej

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content