Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Dofinansowania

Dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

8 października, 2021

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Rodzaj dotacji: Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i…

Czytaj więcej

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content