Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Dofinansowania MKiDN

Konserwacja najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

29 maja, 2024

Informujemy, że w 2024 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji celowej, na realizację projektu Konserwacja najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów…

Czytaj więcej

Zakup sprzętu komputerowego, programu do inwentaryzacji oraz wyposażenia sali audiowizualnej dla MNZP w Przemyśl

23 maja, 2024

Miło nam jest ogłosić, że Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otrzymało dofinansowanie w wysokości 130 000 zł na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, programu do inwentaryzacji oraz wyposażenia sali audiowizualnej dla MNZP…

Czytaj więcej

Konserwacja siedemnastowiecznych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – część I

17 maja, 2024

W 2021 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej rozpoczęło długoletni projekt, który ma na celu poddanie pracom konserwatorskich, a także w miarę możliwości badawczym, najciekawsze ikony ze zbiorów tej instytucji. Do…

Czytaj więcej

Dotacja celowa na konserwację najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

6 czerwca, 2023

Informujemy, że w 2023 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otrzymało środki w ramach dotacji celowej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Konserwacja najciekawszych…

Czytaj więcej

Dotacja celowa od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację projektu „Konserwacja najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”.

25 kwietnia, 2023

Informujemy, że w 2023 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej pozyskało środki w ramach dotacji celowej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację projektu „Konserwacja najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum…

Czytaj więcej

Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w roku 2022

3 sierpnia, 2022

Informujemy, że w 2022 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej pozyskało środki w ramach dotacji celowej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację projektu „Konserwacja i badania najstarszych ikon ze…

Czytaj więcej

Modernizacja infrastruktury sieciowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

4 lipca, 2022

W 2022 r. MNZP w Przemyślu otrzymało dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu” z programu o nazwie „Infrastruktura Kultury”. Kwota dofinansowania: 28 000…

Czytaj więcej

Dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

8 października, 2021

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Rodzaj dotacji: Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i…

Czytaj więcej

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content