Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Konserwacja siedemnastowiecznych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – część I

Konserwacja siedemnastowiecznych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – część I

W 2021 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej rozpoczęło długoletni projekt, który ma na celu poddanie pracom konserwatorskich, a także w miarę możliwości badawczym, najciekawsze ikony ze zbiorów tej instytucji. Do 2023 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się zakonserwować 34 najstarsze ikony, pochodzące z XV i XVI wieku (nazwa zadania: „Konserwacja najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”).

W 2024 roku muzeum pozyskało środki w ramach dotacji celowej bieżącej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja siedemnastowiecznych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – część I”.

Wysokość przyznanej dotacji: 125 000 zł 

W tym roku pracom zostanie poddanym 10 ikon znajdujących się na stałej wystawie „Credo na dwa głosy”.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content