Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Dotacja celowa na konserwację najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Dodane w kategorii: Dofinansowania MKiDN, Informacje, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia
Dnia 6 czerwca, 2023
Konserwacja najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Informujemy, że w 2023 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otrzymało środki w ramach dotacji celowej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Konserwacja najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”.

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Nazwa zadania: Konserwacja najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Wysokość przyznanej dotacji: 60 000 zł (środki MKiDN) 14 000 zł (środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego).

Opis zadania: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej posiada wspaniałe przykłady sztuki religijnej łacińskiej oraz cerkiewnej. Znaczną część kolekcji stanowią niezwykle cenne szaty liturgiczne z XVII-XIX wieku, zaledwie kilka z nich prezentowana jest na stałej ekspozycji. W najbliższych latach muzeum planuje modernizację wspomnianej wystawy. Z uwagi na trudność i czasochłonność konserwacji tkanin, zadanie to jest kilkuletnie, stąd w 2023 roku pełnej konserwacji zostaną poddane dwie szaty liturgiczne: dalmatyka haftowana z XVIII w., i felonion z XVIII/XIX w., z haftem z XVII w.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content