Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Zakup sprzętu komputerowego, programu do inwentaryzacji oraz wyposażenia sali audiowizualnej dla MNZP w Przemyśl

Zakup sprzętu komputerowego, programu do inwentaryzacji oraz wyposażenia sali audiowizualnej dla MNZP w Przemyśl

Miło nam jest ogłosić, że Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otrzymało Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 130 000 zł na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, programu do inwentaryzacji oraz wyposażenia sali audiowizualnej dla MNZP w Przemyśl”. Realizacja zadania będzie obejmowała zakup programu do inwentaryzacji zbiorów muzealnych w celu wymiany przestarzałego 18 letniego oprogramowania, które nie jest już od dawna wspierane w rozwoju przez producenta. Program pozwoli skuteczniej zarządzać naszymi zbiorami oraz zwiększy dostępność informacji dla zainteresowanych. Zakup nowoczesnego programu do inwentaryzacji zbiorów muzealnych wraz z pracami wdrożeniowymi jest przedsięwzięciem kosztownym, które przekracza nasze aktualne możliwości finansowe. Drugim elementem składowym zadania jest modernizacja sprzętu komputerowego. Zakup nowoczesnego programu wiąże się z zakupem sprzętu i serwera, aby możliwe było jego wdrożenie i praca na stanowiskach klienckich. Ostatnią częścią jest modernizacja i wymiana uszkodzonego wyposażenia sali audio-wizualnej która zapewni zwiększenie atrakcyjności i możliwości dostosowania sali do zadań stawianych przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content