Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Dotacja celowa od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację projektu „Konserwacja najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”.

Dodane w kategorii: Dofinansowania MKiDN, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia
Dnia 25 kwietnia, 2023
Dotacja celowa od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację projektu „Konserwacja najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”.

Informujemy, że w 2023 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej pozyskało środki w ramach dotacji celowej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację projektu „Konserwacja najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”.

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Nazwa zadania: Konserwacja najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Wysokość przyznanej dotacji: 135 794 zł

Opis zadania: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej posiada jeden z największych i najcenniejszych zbiorów ikon w Polsce. Kolekcja ta zawiera dzieła datowane od XV do XX wieku. Celem projektu rozłożonego na trzy lata: 2021, 2022 i 2023 jest przebadanie i konserwacja najstarszych ikon z XV i XVI wieku. W dalszej kolejności planowane jest wydanie bogato ilustrowanego polsko-angielskiego katalogu, w którym zostaną opublikowane wyniki tychże badań i analiz. Publikacja ta zamknie projekt.

W 2021 roku w ramach zadania zostało poddanych badaniom i konserwacji 8 ikon (koszt zadania 110 253 zł). W 2022 roku badaniom i konserwacji poddanym zostało 7 ikon, w tym 6 z wystawy „Credo na dwa głosy” (koszt zadania 150 000 zł). W 2023 roku pracom konserwatorskim zostanie poddanych 19 ikon, w tym aż 16 z wystawy „Credo na dwa głosy”.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content