Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Zapisy nutowe w zbiorach Biblioteki MNZP

Dodane w kategorii: Biblioteka poleca, Ciekawostki muzealne
Dnia 21 marca, 2022
Zapisy nutowe w zbiorach Biblioteki MNZP

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej posiada zbiory z różnych dziedzin. Wśród zgromadzonych materiałów bibliotecznych znajdują się także druki muzyczne, pozyskane przede wszystkim jako dary od osób prywatnych. Stanowią one bardzo ciekawy materiał źródłowy, szczególnie zgromadzone zapisy nutowe. Jest ich 141 w 78 woluminach. Najstarszy to druk z 1834 roku, a najmłodsze z 1964 roku. Przy czym największy zbiór to nuty z początku XX wieku. Przedstawiony spis obejmuje nuty drukowane, powielane oraz  rękopisy (z uwagi na to, iż stanowią one elementy współoprawne z drukami). Opisy bibliograficzne sporządzono w oparciu o stronę tytułową bądź pierwszą stronę zapisu. Zachowano alfabet cyrylicki bądź, w niektórych przypadkach, mieszany łacińsko-cyrylicki. W nawiasach podano tłumaczenie. Spis uszeregowano według nazwiska autora (kompozytora, opracowującego itp.), tytułu lub nagłówka. Najpierw przedstawiono część w alfabecie łacińskim, następnie cyrylickim. W nawiasach kwadratowych podano informację zaczerpnięte z innych źródeł niż strona tytułowa. W przypadku miejsca wydania zachowano pisownię ze strony tytułowej. Na samym końcu opisu dodano uwagi o obecności znaków proweniencyjnych.

Katalog zawiera jedynie fragment posiadanych przez Bibliotekę MNZP muzykaliów. Jak wspomniano na początku są to jedynie zapisy nutowe, nie brano pod uwagę m. in. starodruków, ksiąg liturgicznych, podręczników, czasopism, nagrań dźwiękowych, śpiewników itp.

Zapisy nutowe w zbiorach Biblioteki MNZPWarto przypomnieć, iż XIX wiek to okres rozkwitu europejskiej kultury muzycznej, rozkwit towarzystw muzycznych i profesjonalnych konserwatoriów. To także czas, w którym wykształciły się orkiestry symfoniczne. Te zmiany spowodowały wzrost zapotrzebowania na tego typu druki. Na początku XIX wieku w Lipsku powstało istniejące do dzisiaj specjalistyczne wydawnictwo ,,Edition Peters”, zajmujące się wydawaniem druków muzycznych, także tam w 1878 roku rozpoczęło działalność wydawnictwo ,,Edition Steingräber”. Biblioteka MNZP posiada kilkanaście druków wydanych w Niemczech – w Lipsku, Berlinie, Moguncji, a także w innych miastach europejskich, m. in. Kijowie, Odessie czy polskich – Lwowie, Krakowie, Warszawie i oczywiście w Przemyślu.

W większości należą one do kręgu muzyki ,,świeckiej”, instrumentalnej, głównie przeznaczonej do wykonywania jako oprawa muzyczna baletu, opery, ale także do samodzielnego wykonania w postaci koncertu. Nie brak także utworów na fortepian.

Wspomniane wydawnictwa wydawały dzieła klasyków, jak Bach, Mozart, Chopin, Beethoven, Liszt, Meyerbeer, ale także innych im współczesnych. Wydawcami byli  niejednokrotnie sami kompozytorzy.

Zapisy nutowe w zbiorach Biblioteki MNZPXIX wiek to okres, kiedy powstawały towarzystwa muzyczne i szkoły muzyczne. W Przemyślu utworzono w połowie XIX wieku Towarzystwo Muzyczne, funkcjonowały też prywatne szkoły muzyczne. Biblioteka MNZP posiada druk z pieczątką: Szkoła gry na fortepianie Wandy Cyrbesowej z jednego ze wspomnianych wydawnictw ,,Edition Steingräber’’, które specjalizowało się w wydawaniu podręczników do gry na fortepianie. Kultura muzyczna to także chóry, tworzone nie tylko przy kościołach, ale także przy stowarzyszeniach i szkołach. Przykładem takiej instytucji jest chór działający przy przemyskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Stamtąd pochodzą powielane na potrzeby chóru utwory znanego symfonisty Zygmunta Noskowskiego oraz Bolesława Wallek-Walewskiego. Chóry funkcjonowały także w szkołach. Na jednym z druków widnieje pieczęć: Ukraiński Instytut dla dziewcząt w Przemyślu.

W zbiorach biblioteki wyróżnia się zbiór ukraińskich pieśni wydanych głównie w Kijowie przez Mykolę Łysenko, pianistę, kompozytora i dyrygenta, ucznia m.in. Ignaza Moschelesa, którego wykonania także biblioteka posiada. Łysenko uznawany jest za prekursora opery ukraińskiej. Jedna z jego znanych oper to m. in. Noc wigilijna. Promował kulturę ukraińską co widać w jego kompozycjach, nawiązujących do ludowych motywów. Komponował do utworów m. in. Tarasa Szewczenki. Inni twórcy ukraińscy to m.in. Władysław Zaremba, Jaroslaw Jaroslawenko, Fiłaret Kołessa, a w Przemyślu ks. Maksymilian Kopko (Dziewczę znad Wiaru, Biblioteka Muzykalna).

Obok muzyki świeckiej znajduje się także niewielki zbiór druków kościelnych. Najstarsze wydawnictwo kościelne to wydany w Wiedniu 1834 roku Chorał Gregoryański Rytualny. Historycznie objaśniony i na teraznieysze Noty przełożony Dla użytku Chórów Kościelnych z Akomp. Organu lub Fortepianu przez…Pleb. Zaczerskiego ks. Jana Jarmusiewicza.

Muzyka w kościele tworzyła oprawę liturgii, głównie w postaci śpiewu chóru, ale także organów. Przez pewien czas obecne były także inne instrumenty, jednak biskupi nakazali ograniczenie ich używania w liturgii do pewnych uroczystości, okresu lub części liturgii.  Powstała funkcja organisty oraz profesjonalne szkoły organistowskie, jak np. w 1916 roku w Przemyślu – Salezjańska Szkoła Organistowska. Na jednym z druków widnieje pieczątka tej szkoły. Biblioteka posiada druk wychowanka i znanego kompozytora tej szkoły Antoniego Wierzbickiego z jego podpisem i dedykacją (Pieśni Wielkopostne, Przemyśl 1940).

Drugi element liturgii to śpiew, przy kościołach tworzono chóry profesjonalne, ale także amatorskie. W Przemyślu przy katedrze dyrektorem chóru katedralnego był w latach 1841-1871 Franciszek Lorentz, założyciel powstałego w połowie XIX wieku Towarzystwa Muzycznego, ze zbiorów, którego pochodzą nuty Chóry mieszane. Z chórem katedralnym związany był także ks. Wojciech Lewkowicz. W zbiorach znajduje się jego Pasja czyli opis bolesnej męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Pana Naszego według Ewangelii Świętego Mateusza. Na głosy solowe i chór mieszany lub męski z 1937 roku.  Ksiądz Lewkowicz to bardzo płodny kompozytor, który zapoczątkował wydawanie czasopisma „Chór parafialny miesięcznik poświęcony zagadnieniom muzyki kościelnej”,którewychodziło w latach1936-1939, oprócz publikowanych artykułów do czasopisma, drukował własne kompozycje w serii Biblioteka Chóru Katedralnego Obrządku łacińskiego.

Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług na polu muzyki kościelnej w Polsce. Warto wspomnieć jednak, iż po reformie liturgii i wprowadzeniu języków ojczystych do liturgii wydał wiele śpiewników kościelnych. To dzięki jego staraniom Archikatedra w Przemyślu pozyskała nowe organy ze słynnej fabryki  Biernackich z Włocławka. Zainteresowanych osobą księdza Lewkowicza zachęcam do lektury książki Anny Sokołowskiej, Działalność muzyczna i pedagogiczna księdza Wojciecha Ignacego Lewkowicza, Rzeszów 2012.

W obrządku wschodnim greko-katolickim także bardzo ważny element stanowi śpiew. Jednak biblioteka nie posiada wielu zapisów nutowych w tym obrządku. Jedynie wydany w Zagrzebiu Wieniec pieśni kościelnych: śpiewa grecki kot. młodzież w Zagrzebiu (1902). Opatrzona znakiem własnościowym biskupa przemyskiego grekokatolickiego Konstantyna Czechowicza. Jak wspomniano, nie ujęto w spisie druków liturgicznych, których cenna kolekcja, na którą składają się druki i rękopisy w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, także znajduje się w Bibliotece MNZP.

Zapisy nutowe w zbiorach Biblioteki MNZPWażną postacią dla Przemyśla oraz dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej jest postać urodzonego w Przemyślu Artura Malawskiego. W bibliotece znajduje się 21 druków z jego kompozycjami m. in Toccata z fugą w formie wariacji na fortepian i orkiestrę symfoniczną, za którą w 1949 roku dostał nagrodę. Cennym drukiem nie tylko ze względu na walory i uzyskane odznaczeni są  Wierchy. Rapsodia Góralska, których dwa egzemplarze posiadają podpis samego autora. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej posiada spuściznę po Malawskim oraz i stara się zachować o nim pamięć. W ubiegłym roku wydało publikację o Arturze Malawskim autorstwa Anny Durkacz-Foremskiej i Marii Wołk.

Spośród zapisów w inwentarzu wyróżnia się notka o Franciszku Kotuli, założycielu muzeum w Rzeszowie, który prawdopodobnie podarował w 1968 roku jeden z druków muzycznych Jest to Second Quadrille sur des thèmes polonaise arrange pour le piano, W. A. Slawika wydane w Rzeszowie około 1860 roku w drukarni Jana Andrzeja Pellara, znanego galicyjskiego księgarza.

Zapisy nutowe w zbiorach Biblioteki MNZP stanowią bardzo cenne źródło informacji. Każdy spośród nich może być ciekawym obiektem badań. W przyszłości na uzupełnienie zasługują pozostałe muzykalia w zbiorach  MNZP.

Bibliografia

 1. Sokołowska, B. Liber, Działalność muzyczna i pedagogiczna księdza Wojciecha Ignacego Lewkowicza, Rzeszów 2012.
 2. Kodrik, Dzieje ukraińskiej muzyki w Galicji w latach 1829-1873, Przemyśl 2001.
 3. Company history. Edition Peters. Dostępny online: https://www.edition-peters.com/company
 4. Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1992.
 5. History. Edition Steingräben. Dostępny online: https://www.steingraeber-musikverlag.de/history.php
 6. M. Wołk, A. Durkacz-Foremska, Artur Malawski (1904-1957), Przemyśl 2021.
 7. Muzyka Polska, pod red. M. Glińskiego, Warszawa 1927.
 8. S. Felczyński, Z dziejów życia muzycznego Przemyśla w: „Rocznik Przemyski”, t. 13, 1970, s. 471-515.
 9. Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej likwidacja w roku 1963, pod red. R. Witalec, I. Witowicz, Rzeszów 2007.

            Agnieszka Górniak

Zapisy nutowe ze zbiorów Biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

 1. [Ave Maria!], bm. br., nr inw. 16005/VII.
 2. Ascher J., Alice pour piano par…, Mayence br., nr inw. 16006/VIII.
 3. Ascher J., Sans Souci Galop de Bravoure pour piano par…, op. 83, Leipzig [około 1870], nr inw. 16006/I.
 4. Badaczewska T., Mazurka, bm. br.(rękopis), nr inw. 16005/XIX.
 5. Barblan O., Cesar Franck. Ausgewahlte Orgelwerke, bd. 2, Drei Chorale und drei stucke herausgegeben von…, Leipzig [1968], nr inw. 39500.
 6. Berens H., Neueste Schule der Geläufigkeit, op. 61., h. 4, Leipzig, [około 1900], nr inw. 15983/II.
 7. Beyer F., Six morceaux élégants : pour le piano sur des airs allemands favoris composes par…, op. 80., no.3, Ach wen du wärst mein eigen, F. Kücken, Mayence [około 1850], nr inw. 16005/XIII.
 8. Beyer F., Six morceaux élégants pour le piano sur des Airs allemands favoris par…, op. 111, Mayence br., nr inw. 16923/II, podpis: Bronisława Breitsch…[?].
 9. Blumenstengel A., Schubert L., Schulz A., Volckmar W., Duos pour Deux Violons revus et doigtés par…, Braunschweig, br., nr inw. 15995.
 10. Borodine A., [II. Intermezzo, V. Rêverie, VI. Sérénade], bm. br., nr inw. 16005/VIII.
 11. Busoni F., Petri E., Mugellini B., Joh. Seb. Bach Klavierwerke neue Ausgabe von…: Inventionen, bd. 4. Zweistimmige Inventionen, bd. 5. Dreistimmige Inventionen, Leipzig [1922], nr inw. 15988/I.
 12. Carpentier A., Deux Bagatelles sur l’Opéra de Meyerbeer l’Étolle du Nord-der Nordstern pour le piano par…, Berlin br., nr inw. 16005/X, podpisy: Baraniecka Emilia, Bażant Władysław.
 13. Chopin F., Valses, Wiedeń-Lipsk br. (możliwe 1914), nr inw. 15989, pieczątka G. Gebethner i Sp. Skład Nut w Krakowie, Rynek 23.
 14. Chybiński A., Wydawnictwo dawnej muzyki polskiej, t. 4 Bartłomiej Pękiel ,,Audite Mortales” a 2 Candi, 2 Alti, Tenore, Basso, 2 Viole da gamba, Violone con Basso d’Organo. Według rękopisu z XVII w. wydali i opracowali X. Hieronim Feicht C. M. i Kazimierz Sikorski, Warszawa [1929], nr inw. 16003.
 15. Cramer J. B., 84 Etüden von…, Leipzig br., nr inw 15984/III.
 16. Czerny C., Kunst der Fingerfertigkeit, op. 740, 38 Etüden von…, Leipzig (około 1900), nr inw. 16010/II, pieczątka: Jakubowski i Zadurowicz, Lwów.
 17. Czerny C., Schule der Geläufigkeit (Etude de la Velocite) 40 Etüden für Pianoforte, Braunschweig br., pieczątka S.A. Krzyżanowski. Księgarnia i Skład Nut w Krakowie, nr inw. 15992.
 18. Czerny C., Vorschule zur Fingerfertigkeit. 24 Etüden für Pianoforte von…, Leipzig br., nr inw. 15991/I, kawałek pieczątki: Seyfarth i Czajkowski…, pieczątka: Szkoła gry na fortepianie Wandy Cyrbesowej w Przemyślu, podpis.
 19. Czyński K., Przekleństwo na chór męski a’capella (powielane), Przemyśl 1929, nr inw. 27687.
 20. D’Avenel Ch., Transcriptions élegantés pour piano par…, Leipzig -Berlin, br., nr inw. 16923/I.
 21. Diabelli A., Sonatinen für Pianoforte zu 4 Händen, Leipzig br. (prawdopodobnie początek XX w.), nr inw. 15993, pieczątka księgarni Braci Jeleniów w Przemyślu.
 22. Dregert S., Wielka tajemnica (powielane), Przemyśl 1929, nr inw. 27688.
 23. Felix V., Potpourri für piano solo von… (Die Afrikanerin von Meyerbeer), Leipzig -Berlin br., nr inw. 16923/V.
 24. Felix V., Potpourri für piano solo von… (Die Lustigen Weiber von Windsorr von Nicolai), Leipzig -Berlin br. , nr inw. 16923/IV.
 25. Felix V., Potpourri für piano solo von…(Die Nachtwandlerin von Bellini), Leipzig -Berlin br. , nr inw. 16923/III.
 26. Fischhof R., Klavier-Compositionen. Oeuvres Piano pour Piano Seul Compositions, Wien, br., nr inw. 15997.
 27. Grieg E., Erste Peer Gynt-Suite von… für Pianoforte solo bearbeitet vom komponisten, op. 46, Leipzig [1920], nr inw. 16007/III.
 28. Grieg E., Hochzeitstag auf Troldhaugen, Klavierstück von…, op. 65, no. 6, Leipzig [1921], nr inw. 16007/V.
 29. Grieg E., Lyrische Stücke für Pianoforte komponiert von…, op. 38, Leipzig [ok.1900], 16007/II.
 30. Grieg E., Schmetterling Klavierstück von…, op. 43, no. 1, Leipzig br., nr inw. 16007/VI.
 31. Grieg E., Zweite Peer Gynt-Suite von… für Pianoforte solo bearbeitet vom komponisten, Op. 55, Leipzig [1920], nr inw. 16007/IV.
 32. Gruberski E., ,,Synowie Moi”. Kantata na solo baryton, chór mieszany i fortepian. Do słów Żuławskiego. Muzyka…, Kraków 1929, nr inw. 16001.
 33. Hermes E., Samotna róża; W. Żeleński, Morze, Przemyśl br., nr inw. 27686.
 34. Hünten F., Air Styrien. Varié Facile pour le piano compose par…, op. 98, Mayance br., nr inw. 16005/IV.
 35. Idzikowski L., Marche des Zaporohs pour le piano (Marsz Zaporoski na pianino), Kieff br., nr inw. 16013/III.
 36. Idzikowski L., Українсьі відгукі вальсь состаиль З. М. Чернявскі (Ukraińskie echa. Walc, zestawił Z. M. Czerniawski), Kieff br., nr inw. 16013/IV.
 37. Jaell A., Rigoletto, op. 18, bm. br., nr inw 16005/XII, pieczątka tłoczna: Księgarnia i Skład Nut Bernsteina w Warszawie, podpis.
 38. Jarmusiewicz J., Chorał Gregoryański Rytualny. Historycznie objaśniony i na teraznieysze Noty przełożony Dla użytku Chórów Kościelnych z Akomp. Organu lub Fortepianu przez…Pleb. Zaczerskiego, Wiedeń 1834, nr inw. 17648-55.
 39. Jensen A., Etüden, op. 32, bm, br., nr inw. 15984/I.
 40. Jungmann A., Auf Wiedersehn, op. 98, bm.br. (rękopis), nr inw. 16005/XVII.
 41. Kaszyc G., Pożegnanie Ukrainy. Adieu à l’Ukraine pièce de salon pour le piano par Ladislas Zaremba, Kijów br., nr inw. 16013/XXII.
 42. Ketèlbey A., Na perskim targu z tow. Orkiestry dętej, smycz. lub fort (powielane), Przemyśl 1929, nr inw. 27691.
 43. Ketterer E., L’Argentine. Fantaisie-mazurka par…., op. 21, bm. br., nr inw. 16006/III.
 44. Klindworth K., Etudes pour piano ou exercices doigtés dans les differents tons, calculés pour faciliter les progrès de ceux qui se proposent d’ étudier cet instrument à fond par J. B. Cramer, neu revidiert und herausgegeben von…,Wien br., nr inw. 15984/II.
 45. Kogel G. F., Robert der Teufel. Oper in 5 Acten von G. Meyerbeer. Klavierauszug nach der Partitur revidirt von…, Leipzig br., nr inw. 16922.
 46. Kohler L., Schmidt R., Sonaten für Pianoforte solo von L. van Beethoven herausgegeben…, bd. 3, Leipzig br., nr inw. 16008, pieczątka: Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie. Księgarnia i skład nut.
 47. Kolb J., À Son Altesse Monseigneur le Prince G. A. de Starhemberg. 2 Ballades pour le piano, I. Souvenir de Schaumburg par…, Vienne br., nr inw. 16005/IX.
 48. Kontski A., Á sa Majesté Alexandre II Souvenir de Pétersbourg pour piano par…, op. 207, Op. 208, Berlin br., nr inw. 16006/VI.
 49. Kullak T., Lieder ohne Worte für Pianoforte solo von Felix Mendelssohn Bartholdy herausgegeben…, Leipzig [około 1900], nr inw. 17049.
 50. Les Cloches du Monastère. Nocturne, op. 54, bm. br. (rękopis), nr inw. 16005/XX.
 51. Lewkowicz W., Pasja czyli opis bolesnej męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Pana Naszego według Ewangelii Świętego Mateusza. Na głosy solowe i chór mieszany lub męski, Przemyśl 1937, nr inw. 35363.
 52. Liszt F., Air du Stabat Mater de Rossini (Cujus animam), bm br, nr inw. 16005/III.
 53. Liszt F., Rhapsodie hongroise par…, no. 2, Leipzig br., nr inw. 16005/I.
 54. Lorentz E., Chóry mieszane (powielane), Przemyśl 1924, nr inw. 27685, pieczątka: Biblioteka Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu.
 55. Maklakiewicz J., Pieśń o Burmistrzance, Warszawa 1930, nr inw. 16002.
 56. Maklakiewicz J., Suita huculska. Skrzypce i fortepian, Warszawa 1932, nr inw. 16000.
 57. Malawski A., 3 Pieśni na głos z fortepianem, Kraków 1957, nr inw. 16167.
 58. Malawski A., Burleska na skrzypce i fortepian, Kraków 1953, nr inw. 16162.
 59. Malawski A., Etiudy symfoniczne na fortepian i orkiestrę, Kraków 1947, nr inw. 16156.
 60. Malawski A., Hungaria. Partutura, Warszawa 1961, nr inw. 16160.
 61. Malawski A., Hungaria. Partytura, Warszawa 1961, nr inw. 16164.
 62. Malawski A., II Kwartet Smyczkowy na skrzypiec, altówkę i wiolonczelę, Kraków 1958, nr inw. 16154.
 63. Malawski A., II Symfonia. Partytura, Kraków 1957, nr inw. 16163.
 64. Malawski A., Miniatury na fortepian, Kraków 1965, nr inw. 16152.
 65. Malawski A., Toccata na małą orkiestrę symfoniczną. Partytura, Kraków 1958, nr inw. 16166.
 66. Malawski A., Toccata na małą orkiestrę. Partytura (powielane), Kraków 1947, nr inw. 16149.
 67. Malawski A., Toccata z fugą na fortepian i orkiestrę symfoniczną. Partytura, Kraków 1949, nr inw. 16159.
 68. Malawski A., Toccata z fugą w formie wariacji na fortepian i orkiestrę symfoniczną, Kraków 1949, nr inw. 16170.
 69. Malawski A., Trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelę, Kraków 1963, nr inw. 16171.
 70. Malawski A., Tryptyk góralski na małą orkiestrę, Kraków 1964, nr inw. 16161.
 71. Malawski A., Uwertura na orkiestrę symfoniczną, Warszawa 1961, nr inw. 16169.
 72. Malawski A., Wariacje na orkiestrę symfoniczną, Kraków 1950, nr inw. 16155.
 73. Malawski A., Wierchy. Balet-Pantonima na chór, sola (sopran, tenor, baryton) i orkiestrę symfoniczną. Partytura, Kraków 1957, nr inw. 16148.
 74. Malawski A., Wierchy. Rapsodia Góralska. Balet pantomima. Wyciąg fortepianowy (powielane), Kraków 1950, nr inw. 16150, podpis: Artur Malawski, Kraków Krakowska 15/1.
 75. Malawski A., Wierchy. Rapsodia Góralska. Balet-Pantomima. Wyciąg fortepianowy (powielane), Kraków 1950, nr inw. 16147, podpis: Artur Malawski.
 76. Meyerbeer G., Krönungs-Marsch für zwei Orchester, Aufgeführt in Königsberg während des Krönungszuges nach der Kirche Seiner Majestät dem König Wilhelm I von Preussen in tiefster Ehrfurcht gewidmet von…, Berlin br., nr inw. 16005/XV.
 77. Moscheles J., Sonate für das Pianoforte von W. A. Mozart, nr 7 C dur., Stuttgart [1900?], nr inw. 15991/II, podpis.
 78. Moscheles J, Sonate für das Pianoforte von W. A. Mozart, nr 8 G dur., Stuttgart [1900?], nr inw. 15991/III, podpis: Bilińska.
 79. Moscheles J, Sonate für das Pianoforte von W. A. Mozart, Nr 9 C dur., Stuttgart [1900?], nr inw. 15991/IV, podpis: Bilińska.
 80. Moscheles J, Sonate für das Pianoforte von W. A. Mozart, nr 10 Es dur., Stuttgart [1900?], nr inw. 15991/V.
 81. Nawotny C., F. Mazas Etudes Mélodiques et Progressives pour le violon, op. 36, Wien- Leipzig br., nr inw. 15994.
 82. Niewiadomski S., Jaśkowa Dola. Pieśni na jeden głos Maryi Konopnickiej czcigodnej autorce poświęcone, Lwów [około 1900], nr inw. 16005/V.
 83. Noskowski Z. (muzyka), K. Tetmajer (słowa), Pozdrowienie Tatr (powielane), Przemyśl br., nr inw. 27690, pieczątka: Biblioteka Chóru Sokoła w Przemyślu.
 84. Noskowski Z., Step. Poemat symfoniczny; Die Steppe. Symfonische Dichtung, Warszawa [około 1930], nr inw. 16004.
 85. Nowicki L., Mazur. Ach! Pocałuj przez…, bm. br., nr inw. 16005/VI.
 86. Ollivier H., Potopourri. Lucrezia Borgia de Donizetti. Potpourri en forme de Fantaisie par…Pour piano á deux mains, no. 313, Leipzig -Berlin br., nr inw. 16923/VI.
 87. Ollivier H., Potpourri. Le Prophéte de Meyerbeer. Potpourri en forme de Fantaisie par…Pour Piano á deux mains, no. 330, Leipzig -Berlin br., nr inw. 16923/VII.
 88. Padam do nóg! Polka szybka, bm. br. (rękopis), nr inw. 16005/XVIII.
 89. Pugno M. Raoul, Fr. Chopin die Berühmtesten Compositionen. Nach den Original-Überlieferungen Revidierte, mit Fingersatzen und Vortragszeichen Versehene Neue Ausgrabe. Les Compositions Plus Célèbres. Edition Revue, Doigtéè et Nuancée d’Aprés les traditions originales par…, Wien- Leipzig, br., nr inw. 15986, podpis własnoręczny.
 90. Réblikow W., Compositions de … pour Piano (Série II). A la Brune, Moscow- Leipzig, br., 16005/II.
 91. Röntgen J., Kleine Präludien und Fugen Joh. Seb. Bach piano solo, revidiert und neu herausgegeben von…, Leipzig br., nr inw. 15988/II.
 92. Rosellen H., Deux Divertissements sur des motis du balet la Péri de Burgmüller pour piano par …, op. 61, Mayance br., nr inw. 16006/V.
 93. Scholtz H., Fr. Chopin’s Sämtliche Pianoforte – Werke. Kritisch revidiert mit fingersatz vershen…, Mazurkas, Leipzig [około 1900], nr inw. 16009.
 94. Schulhoff J., Nocturne pour le piano par…, op. 11, Mayance [prawdopodobnie 1847], nr inw. 16006/VII.
 95. Schulhorr J., 2e.Valse Brillante pour le piano par…, op. 20, Mayance [około 1846], nr inw. 16006/II.
 96. Schumann R., Kinderszenen für das Pianoforte komponiert von…, op. 15, Leipzig br., nr inw. 16007/I.
 97. Skrzypczak A., Cantica Tridum Dierum ad quatuor voces viriles composuit…,op. 32, Przemyśl 1934, nr inw. 31 310, dedykacja autora.
 98. Slawik W. A., Second Quadrille sur des thèmes polonaise arrange pour le piano par…, Rossovie br. [ok.1860], nr inw. 9461, wpis: dar F. Kotuli, Rzeszów 29.02.1968.
 99. Sonaten-Album, Wien br., nr inw. 15987, pieczątka: Władysław Zadurowicz. Skład i wypożyczalnia nut, Lwów ul. Akademicka l. 8.
 100. [Sonatine], [Berlin] br., nr inw. 15983/I.
 101. Tarnawski W., Marsz żałobny z osobnej całości symfonicznej poświęcony pamięci Augusta Bielowskiego przez…, Lwów [po 1876], nr inw. 15996.
 102. Tyc T., Marche Imperiale dediée a sa Majesté Napoleon III et composée pour Piano par…, Leopol br., nr inw. 16006/IV.
 103. [Übungen mit festliegenden Fingern], br. bm., nr inw. 16010/I.
 104. Umińska E. (Oprac.), Artur Malawski. Siciliana i Rondo na tematy Janiewicza na skrzypce i fortepian, Kraków 1953, nr inw. 16168.
 105. Umińska E. (Oprac.), Artur Malawski. Sonata na tematy Feliksa Janiewicza na skrzypce i fortepian, Kraków 1953, nr inw. 16165.
 106. Vienac Cerkvenih Pjesama : što ih pjeva grčko-kat. mladež u Zagrebu (Wieniec pieśni kościelnych: śpiewa grecki kot. młodzież w Zagrzebiu), Zagreb 1902, nr inw. 15982, pieczątka: Biblioteka biskupa grekokatolickiego przemyskiego K. Czechowicza.
 107. Walewski B., Słowiczku Mój (powielane), Przemyśl br., nr inw. 27689, pieczątka: Biblioteka Chóru Sokoła w Przemyślu.
 108. Wallace W. V., Grande Polka de Concert, op. 72, [Leipzig], [około 1900], nr inw. 16005/XIV.
 109. Wenzel H., Schweizer Salon-Album 10 melodienreiche Salonstücke fur das Pianoforte von…, h. 3, Leipzig [1900], nr inw. 16920, podpis.
 110. Wiechowicz S., Wariacje II (Mruczkowe Bajki) na chór mieszany a capella, Warszawa 1934, nr inw. 15999.
 111. Wierzbicki A., Pieśni Wielkopostne, Przemyśl 1940, nr inw. 31309, pieczątka: Salezjańska Szkoła Organistów Przemyśl.
 112. Witwicki J., Druga Szumka Ukraińska. Peryfraza. Ofiarowana swemu Przyjacielowi panu Theodorowi Kramarence przez…, op. 35, Львів br., nr inw. 16013/XXI.
 113. Wohsteile Husgaben der neuesten und beliebtesten Ouvertüren für das Piano=Forte zu zwei Händen, zu vier Händen, Leipzig, br., nr inw. 16005/XI.
 114. Wollenhaupt H. A., Grande Marche de Concert par…, op. 19, bm. br. (rękopis), nr inw. 16005/XVI.
 115. Wöss J. V., Stephen Heller. Achtzig Etüden piano solo, neurevidiert von…, op. 45-47, Wien- Leipzig br., nr inw. 15988/III, pieczątka: I. Felsen księgarnia, antykwariat i skład nut w Przemyślu.
 116. Wroński A., Nad Prutem. Dumka i kołomyjka na fortepian przez…, Kraków [ok.1900], nr inw. 16013/VII.
 117. Zaremba L., Чы я вь Лузи не Калына була … (Czy ja na łące nie byłam kaliną), Odessa br., nr inw. 16013/XVI.
 118. Zawadzki M., Cinquième Schoumka Ukrainienne (Burlesque) pour le piano par … (Piąta Szumka Ukraińska „Burłacka” na pianino autorstwa Michała Zawadzkiego), Kieff br., nr inw. 16013/XX.
 119. Артемовскаго Н. А., Ще не вмерла Украіна. Фантазія дла фортепіано… (Jeszcze nie umarła Ukraina. Fantazja na fortepian N.A. Artemowskiego), Кiѥвъ br., nr inw. 16013/XIX.
 120. Барновський Г., Найновіший великий збірнік лїтурґічих пісень. Партитури на мішані і мужеські хори (Najnowszy wielki zbiór liturgicznych pieśni. Partytury na mieszane i męskie chóry), Краков 1939, nr inw. 15998.
 121. Зарембa Вл., Думка изь трех млодій украинскоѝ пысьень „Сонце нызенько вечеръ блызенько дла фортепіанa вь двы руки Вл. Зарембы (Dumka na trzy melodie „Słońce nisko, wieczór blisko” na fortepian w dwóch częściach Wł. Zaremba), Кiѥвъ br, nr inw. 16013/XVIII.
 122. Заремба В., Реве та стогне Днипрь шырокый. Слова Траса Шевченка музыка Д. Крыжановскаго дла фортепіано аранжироваль… (Rwie i jęczy Dniepr szeroki. Słowa Tarasa Szewczenki, muzyka D. Krzyżanowskiego na fortepian zaaranżował W. Zaremba), Kieff br. , nr inw. 16013/XVII.
 123. Заремба С., „Кари очи” Думка Тараса Шевченка. Музыка Деныса Бонковсього дла фортепіано переложывь („Brązowe oczy” Dumka Tarasa Szewczenki. Muzyka Denisa Bonkowskiego na fortepian przełożył C. Zaremba.), Кiѥвъ br., nr inw. 16013/XV.
 124. Зарембы Вл., Oй! мисяцю, мисяченько. Письня зь Украиньі дла фортепіанa… (Oj! Księżycu, księżycu. Pieśń z Ukrainy na fortepian Wł. Zaremby), Кiѥвъ br., nr inw. 16013/XIV.
 125. Пасїчиньский Т. Я., Козачок, на фортепян уложиль (Kozak, na fortepian ułożył), Пере́мишль 1906, nr inw. 16927.
 126. Колесса Ф., Наша Дума. Українсьо-Руські народні піснї зібрав і дла хору уложиль (Nasza Duma. Ukraińsko-Ruskie narodowe pieśni zebrał i dla chóru ułożył …), Lwów 1902, nr inw. 16852, pieczątka: Українсьі Інститут дла дївчат в Перемишли (Ukraiński Instytut dla dziewcząt w Przemyślu), Весела Грамада (Wesoła Gromada).
 127. Копко М. П., Бібліотекa музикальна (Biblioteka Muzykalna), nr 3, Перемишль 1900, nr inw. 2752.
 128. Копко М. П., „Надвьгрянка” Думка и Коломыки на фортепян уложиль… (Dziewczę z nad Wiaru. Dumka i Kołomyjki ułożył na fortepian M.P. Kopko), Перемишль br., nr inw. 16013/VI.
 129. Лисенко M. (muzyka), Старицький M. (tekst), Різдвяна нiч. Коміко-лірична опера в чотирьох діях (тема по Гоголю) [Noc wigilijna. Komiczno-liryczna opera w czterech aktach. Tekst Gogol], Київ br., nr inw. 5114.
 130. Лисенко М., 50 украинских пысень избранныхь узь 1-го и 2- го Сборниковь дла пьнія и передьланныхь дла фортепіано, вь легкомь переложеніи В. Зентарскимь (M. Lisenko, 50 ukraińskich pieśni zebranych z 1. i 2. Zbioru na pianino i fortepian w łatwym przekładzie W. Zentarskiego), Кiѥвъ br:
  Zawiera:
 131. Nr. 8. (15.) Ой ходыла дивчина берижком, (Oj chodziła dziewczyna brzegiem),
  Nr. 8. (16.) Ой учора оравь, (Oj orałem wczoraj), nr inw. 16013/VIII,
 132. Nr. 14. (27.) Колыбь мени Господи, (Utul mnie Panie),
  Nr. 14. (28.) Ой ненько зацвило серденько, (Oj, kochanie, moje serce rozkwitło), nr inw. 16013/IX,
 133. Nr. 15 (29.) Oй маты, маты, маты, (Oj matko, matko, matko),
  Nr. 15. (30.) Oй поплывы вутко проты воды прутко (Oj popłyń wutko(sic!) naprzeciw wody prędko), nr inw. 16013/X,
 134. Nr. 18. (35.) Охь и горе, горе нещалыва доле! ( Och i biada, biada nieszczęśliwemu losowi)
  Nr.18. (36.) Oй косыть хазяинь та синожати, ( Oj kosi mistrz i synowie), nr inw. 16013/XI,
 135. Nr. 21. (41.) Oй не свиты мисяченьку (Oj nie świeć księżycu)
  Nr 21. (42.) Oй, и зрада кари очи, зрада (Oj, zdrada brązowe oczy, zdrada), nr inw. 16013/XII.
 136. Лисенко М., Народни Украинских письнй уложывь дла фортепіанa… (Narodowe Ukraińskie pieśni ułożył na fortepian M. Lisenko), Кiѥвъ br., nr inw. 16013/XIII.
 137. Полотнюкъ I., Напѣвникъ церкóвний (Śpiewnik cerkiewny), Перемишль 1902 nr inw. 5202.
 138. Пулло Б., Думка дла фортепіано соч Бориса Пулло (Dumka na fortepian oprac. Borysa Pułło), Кiѥвъ br., nr inw. 16013/XXIII.
 139. Яарславенкo Я., Марш Соколів на фортепян слова і музика… (Marsz Sokołów na fortepian słowa i muzyka J. Jarosławenka), Липськ br., nr inw. 16013/II.
 140. Яарславенкo Я., 1ий Народний марш, зложений з україньких пісень (Pierwszy Narodowy Marsz złożony z ukraińskich pieśni), Львів br., nr inw. 16013/I, podpis: Константин Котис.
 141. Яарславенкo Я.,, Любощі українсьі вальці на фортепян зложив (Miłosne ukraińskie walce na fortepian ułożył J. Jarosławenko), Львов br., 16013/V.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content