Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Zakupy muzealiów

Zakup kolekcji obrazów utorstwa Mariana J. Fidy dla zilustrowania historii Przemyśla w Podziemnej Trasie Turystycznej

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej wzbogaciło swe zbiory o dwadzieścia dwa obrazy autorstwa przemyskiego malarza amatora Mariana J. Fidy. Dwadzieścia jeden prac zostało zakupionych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach programu Zakup kolekcji do zbiorów muzeum, jedną zaś ofiarowała rodzina. Obrazy są przewidziane do ekspozycji w Podziemnej Trasie Turystycznej w Przemyślu, zadania realizowanego przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, w której będą pełniły funkcję ilustracyjną.

Wszystkie pozyskane obrazy przedstawiają wydarzenia z historii Przemyśla. Pochodzą one z cyklu „Moja w obrazach opowieść o Przemyślu i Ziemi Przemyskiej”, który artysta tworzył od lat osiemdziesiątych XX wieku aż do śmierci. Zostały one namalowane w oparciu o wnikliwe badania archiwalne, ikonograficzne, kostiumologiczne, architektoniczne i in.

Na wspomniany wyżej cykl składają się dzieła przedstawiające wydarzenia historyczne, obejmujące okres od średniowiecza po czasy współczesne, z wydzielonymi pracami poruszającymi zagadnienia związane z II wojną światową. Oddzielną grupę tematyczną tworzą obrazy ilustrujące losy Polaków na Syberii (cykl „Polska Golgota Wschodu”) i wołyńskie . Inna, dająca się określić grupa w twórczości Mariana J. Fidy, to obrazy religijne ze szczególnym uwzględnieniem wybitnych duchownych: papieża Jana Pawła II, św. Brata Alberta Chmielowskiego, księdza biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i in.

Marian Jerzy Fida urodził się 3 sierpnia 1929 roku w Przemyślu, gdzie zmarł w roku 2016. Był z wykształcenia prawnikiem, wykonywał zawód radcy prawnego. Malarstwem zajmował się od młodości; zdał egzamin na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, ale nie został przyjęty ze względów ideologicznych. Swoje artystyczne pasje realizował przez ponad trzydzieści ostatnich lat swego życia. Malarstwo Mariana J. Fidy zyskało u wielu znawców sztuki i artystów bardzo pochlebne recenzje. Ze względu na uprawianą tematykę oraz sposób podejścia do zagadnień historycznych, a także użyte środki wyrazu, artysta zyskał miano „przemyskiego Matejki”.

Zakup kolekcji fajek i cygarniczek Tadeusza Wojtuszkiewicza do ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zakupiło w 2016 roku kolekcję fajek i cygarniczek Tadeusza Wojtuszkiewicza do ekspozycji w Oddziale – Muzeum Dzwonów i Fajek. Z bogatego zbioru zgromadzonego przez kolekcjonera wybrano 85 egzemplarzy, których przeznaczeniem jest wzbogacić i uatrakcyjnić ekspozycje tego Muzeum. Zakup był możliwy dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Dofinansowanie nastąpiło w ramach corocznego konkursowego naboru wniosków operacyjnych: Wspieranie działań muzealnych.

Zakupiona kolekcja jest bardzo różnorodna. Za najciekawszą wśród pozyskanych egzemplarzy należy uznać grupę fajek wojskowych, wśród nich zaś fajki rezerwisty. Interesujące są również cygarniczki, a szczególną uwagę zwraca ozdobiona postacią harfiarza – starotestamentowego Dawida. Za egzemplarz unikatowy należy uznać fajkę więźnia obozu w Dachau, zaś z historią Polski związana jest porcelanowa główka z malowaną sceną przedstawiającą bitwę pod Ossą. Bardzo cennym nabytkiem jest fajka wykonana w Barbizon w latach 1840-1850, a także korporacyjna Ludolfa von Bismarck z Ristov.

Fajki te, wraz z pozyskanymi w ostatnich trzech latach, zostaną włączone w 2017 roku do ekspozycji stałej Muzeum Dzwonów i Fajek.

Zakup kolekcji fajek do ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w roku 2014

W roku 2014 Muzeum Narodowe otrzymało dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego na zadanie: ZAKUP KOLEKCJI FAJEK DO EKSPOZYCJI W MUZEUM DZWONÓW I FAJEK W PRZEMYŚLU.
W ramach zadania zakupiono łącznie 44 fajki: 33 od kolekcjonera Michała Morawskiego z Warszawy (MPS-f-193 do MPS-f-225) oraz 11 od Mariusza Bednarza z Przemyśla (MPS-f-229 do MPS-f-239).
Kolekcjonerzy podarowali również do zbiorów Muzeum fajki, akcesoria a także dokumenty.
I tak eksponaty wpisane do ksiąg inwentarzowych: MPS-f-134 do MPS-f-136 są darem Michała Morawskiego, zaś MPS-f-310 do MPS-f-333 i MPF-144 do MPF-153 Mariusza Bednarza.
Zakupione kolekcje można oglądać na wystawie „Fajka wojskowa” w Muzeum Dzwonów i Fajek (fajki wojskowe), zaś pozostałe w gablocie „Najnowsze nabytki fajek” w budynku głównym Muzeum.
W roku 2015 wszystkie zakupione fajki zostaną włączone do ekspozycji stałej w Muzeum Dzwonów i Fajek.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content