Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Zakończenie zadania: Konserwacja najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Dodane w kategorii: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia, Wydarzenie muzealne
Wydarzenie odbywa się dnia: 8 stycznia, 2024
Zakończenie zadania: Konserwacja najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

W grudniu 2023 roku zakończyło się zadanie Konserwacja najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.  Przedsięwzięcie  to udało sięzrealizować dzięki otrzymanej dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącej z budżetu państwa w kwocie 60 000 zł, oraz z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 14 000 zł. Renowacji zostały poddane dwie szaty liturgiczne: haftowana dalmatyka z XVIII w., felonion z XVIII/XIX w., z haftowaną aplikacją z XVII w.

Decyzja o skierowaniu szat liturgicznych do konserwacji ma związek z wieloletnim planem Muzeum, mających na celu modernizację  stałej wystawy Credo na dwa głosy. Prezentuje ona wyjątkową kolekcję sztuki religijnej. Otwarcie nowej  ekspozycji planowane jest na rok 2026. W związku z tym, już od kilku lat sukcesywnie realizowane są projekty konserwacji eksponatów z tej wystawy (obrazów, rzeźb, ikon).

Szaty liturgiczne to zabytki niezwykle trudne do konserwacji, ich  renowacja wymaga specjalistycznej wiedzy i sprzętu. W związku z tym powierzono je pracowni z wieloletnim doświadczeniem.  Konserwację wykonała Anna Drzewiecka – Konserwator Tkanin Zabytkowych.

Podczas zabiegów konserwatorskich tkaniny bardzo dokładnie oczyszczono i zabezpieczono. Niektóre uszkodzone materiały wzmocniono nowymi warstwami. Z wielką starannością zostały odnowione elementy z metalowymi nićmi tj.:  koronki i galony oraz hafty –  zawłaszcza siedemnastowieczna haftowana aplikacja Chrystus Tronujący naszyty na felonionie.

Renowacja dalmatyki i felonionu przyniosła wspaniały rezultat. Dzięki działaniom konserwatorskim udało się ochronić bezcenne zabytki przed procesem niszczenia. Szatom przywrócono ich dawne piękno i blask.  Efekt ten będzie można oglądać na wystawie Credo na dwa głosy w nowej jej odsłonie.

W latach 2024-2026 Muzeum planuje realizować kolejne etapy konserwacji najciekawszych szat liturgicznych, które wzbogacą wspomnianą wystawę.

Dorota Stonawska

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content