Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Zakończenie trzyletniego projektu „Konserwacja najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”.

Dodane w kategorii: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia, Wydarzenie muzealne
Dnia 14 grudnia, 2023
Zakończenie trzyletniego projektu „Konserwacja najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”.

W czwartek 7 grudnia do Muzeum powróciły ostatnie ikony poddawane pracom konserwatorskim w ramach projektu „Konserwacja najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”. Projekt ten realizowany jest od 2021 roku w ramach dotacji bieżących celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej posiada jeden z największych i najcenniejszych zbiorów ikon w Polsce. Kolekcja ta zawiera dzieła datowane od XV do XX wieku. Celem projektu rozłożonego na trzy lata: 2021, 2022 i 2023 jest przebadanie i konserwacja najstarszych ikon z XV i XVI wieku. W dalszej kolejności planowane jest wydanie bogato ilustrowanego polsko-angielskiego katalogu, w którym zostaną opublikowane wyniki tychże badań i analiz.

W 2021 roku w ramach zadania zostało poddanych badaniom i konserwacji 8 ikon, w tym 1 ikona z wystawy stałej „Credo na dwa głosy” (koszt zadania wynosił 110 253 zł). W 2022 roku prace wykonane zostały przy 7 ikonach, w tym 6 z ekspozycji stałej (koszt zadania wyniósł 150 000 zł). W 2023 roku pracom konserwatorskim zostało poddanych 19 ikon, w tym aż 16 z wystawy „Credo na dwa głosy” (otrzymana dotacja celowa na ten cel to 135 794 zł).

Ostatnie ikony po konserwacji powróciły do Muzeum w czwartek 7 grudnia. Tym samym trzyletni projekt został pomyślnie ukończony. Dzięki niemu udało się poddać konserwacji i badaniom 34 bezcenne dzieła sztuki.

Wszystkie prace konserwatorskie wykonane zostały w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Piotra Frączka w Pękowicach. Założeniem projektu była konserwacja zachowawcza mająca na celu przede wszystkim oczyszczenie ikon i ich zabezpieczenie. Prace te wykonane zostały z dużym znawstwem i szacunkiem do tego bezcennego dziedzictwa, jakim są ikony. W efekcie przemyskie skarby odzyskały blask nie tracąc swej historycznej, szlachetnej patyny.

Na ekspozycji stałej „Credo na dwa głosy” prezentowane są 23 ikony, które były objęte projektem. Znajdują się w pierwszej części sali poświęconej sztuce sakralnej obrządku wschodniego.

Katarzyna Winiarska

        

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content