Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Zajęcia w plenerze

Wyprawy plenerowe

Oferta edukacyjna Muzeum nie zamyka się tylko w murach naszej instytucji, dlatego też pragniemy zaproponować Państwu możliwość bardziej aktywnego obcowania z historią naszego miasta.

Lekcje plenerowe złożone są z dwóch części. Pierwsza – to zwiedzanie wybranej (uzależnionej od zamówionego tematu lekcji) wystawy muzealnej. Drugą stanowi wycieczka terenowa, podczas której uczestnicy zwiedzą wybrane zabytki nieruchome Przemyśla i okolic.

Podczas całej imprezy uczestnikom towarzyszy przewodnik muzealny omawiający wystawę oraz poszczególne zabytki.

Czas trwania lekcji to około 4 godziny. Koszt udziału wynosi 18 zł od osoby. Zgłoszenia na lekcje przyjmowane są: osobiście w gmachu głównym MNZP pl. Berka Joselewicza 1 lub telefonicznie pod numerami: 16 679 30 45 lub 16 679 30 08.

Do Państwa dyspozycji proponujemy następujące tematy:

Twierdza Przemyśl

W trakcie zwiedzania uczniowie poznają m.in. historię budowy przemyskich fortyfikacji oraz realia życia ówczesnego żołnierza i cywila, dowiedzą się także jaki przebieg miały walki na tutejszych ziemiach oraz jaki był ich wpływ na losy I wojny światowej.

Po zwiedzeniu wystawy w MNZP kierujemy się na wybrane forty Przemyskiej Twierdzy.

Linia Mołotowa

Linia Mołotowa to pas radzieckich umocnień granicznych z III Rzeszą, w skład której wchodziło 13 Rejonów Umocnionych, które były podzielone na Punkty Oporu. W trakcie zajęć uczniowie poznają historię budowy i walk o Punkt Oporu Przemyśl.

Po prezentacji w MNZP kierujemy się na wybrane schrony Linii Mołotowa.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content