Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Wystawa Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt 2021

Dodane w kategorii: Archiwalna, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wystawy, Wystawy czasowe
Wystawa otwarta od: 7 maja, 2022 do 12 czerwca, 2022
Srebrny Czworokąt

Od 7 maja 2022 roku w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, oglądać można prace artystów biorących udział w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2021.

W budynku głównym przy placu Berka Joselewicza 1 prezentujemy prace Magdaleny Cywickiej i Teofila Ioana Stiopa. W Muzeum Historii Miasta gościmy prace Lukacsa Gabora.

Magdalena Cywicka – Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2018.

Urodzona w 1976 roku w Sokołowie Małopolskim. W 2001 roku ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom otrzymała z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Leszka Misiaka. Od 2001 roku jest asystentem w Katedrze Malarstwa Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2011 doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje jako wykładowca w Katedrze Malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wystawy indywidualne (13): Katowice, Rzeszów, Miechów, Kraków, Olkusz, Radom, Przemyśl, Kielce, Jarosław, Dubiecko (Polska).

Wystawy zbiorowe (160): Gdańsk, Rzeszów, Przeworsk, Ostrowiec Świętokrzyski, Kraków, Jarosław, Kalisz, Warszawa, Mysłowice, Częstochowa, Przemyśl, Krasiczyn, Mielec, Krasne, Sanok, Włodawa, Tarnów, Piła, Toruń, Chełmek, Stalowa Wola, Poznań, Łódź, Dębica, (Polska), Lwów (Ukraina), Koszyce, Spissca Nova Ves, Preszów (Słowacja), Oradea, Satu Mare, Timisoara, Aiud, Alba Iulia, (Rumunia), Debreczyn, Nagykranisza, Nyíracsád, West- Balaton (Węgry), Loeben (Austria), Kiszyniów (Mołdawia), Berlin, Osnabrück, Neviges, Berlin, Muhlhausen, Paderborn, Velbert, Lage, Pfrozheim, (Niemcy), Boston, Amherst, Nowy Jork, (USA), Hameenlinna, Kangasala, Pälkäne, (Finlandia), Nowy Sad, Majdanpek (Serbia), Trebinje, RS (Bośnia i Hercegowina), Givatayim (Izrael), Monterey (Meksyk), Guarulhos (Brazylia), Bruksela, Nismes-Viroinval, Arlon (Belgia), Porto (Portugalia), Bangkok (Tajland), Edynburg (Wielka Brytania), Mediolan ( Włochy), Sofia, Plewen (Bułgaria).

Nominacje, wyróżnienia i nagrody: 2018 – IX Międzynarodowe Biennale Małych Form – Pleven / Bułgaria, Nominacja do Nagrody; Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt – Przemyśl / Polska – Grand Prix; „VoVa” – MINIArt – Międzynarodowe Biennale Miniatur – Vonyarcvashegy – West-Balaton / Węgry – I Nagroda 2002; „Malarstwo, Grafika, Rysunek i Rzeźba Roku 2002” – Rzeszów / Polska – Nagroda Regulaminowa.

Born in 1976 in Sokolow Malopolski. In 2001 she graduated from the Academy of Fine Arts in Krakow, Department of Painting. Diploma she with honors received in the Painting Studio of Prof. Leszek Misiak. Since 2001 she has been an assistant in the Department of Painting Faculty of Arts, University of Rzeszow. In 2011 doctorate at the Academy of Fine Arts in Krakow / Poland. She works as a lecturer in the Department of Painting at the Faculty of Arts, University of Rzeszow /Poland.

Indyvidual exhibition (13): Katowice, Rzeszow, Miechow, Krakow, Olkusz, Radom, Przemysl, Kielce, Jarosław, Dubiecko (Poland).

Group exhibition (160): Gdansk, Rzeszow, Przeworsk, Ostrowiec Swietokrzyski, Krakow, Jaroslaw, Kalisz, Warszawa, Myslowice, Czestochowa, Przemysl, Krasiczyn, Mielec, Krasne, Sanok, Włodawa, Tarnow, Pila, Torun, Chelmek, Stalowa Wola, Poznan, Lodz, Debica, (Poland), Lwow (Ukraine), Kosice, Spissca Nova Ves, Preszow (Slowakia), Oradea, Satu Mare, Timisoara, Aiud, Alba Iulia, (Romania), Debreczyn, Nagykranisza, Nyíracsád, West-Balaton (Hungary), Loeben (Austria), Kishinau (Moldova), Berlin, Osnabrück, Neviges, Berlin, Muhlhausen, Paderborn, Velbert, Lage, Pfrozheim, (Germany), Boston, Amherst, New York, (USA), Hameenlinna, Kangasala, Pälkäne, (Finland), Novi Sad, Majdanpek (Serbia), Trebinje, R.S. (Bosnia and Herzegovina), Givatayim (Israel), Monterey (Mexico), Guarulhos (Brazil), Brussels, Nismes-Viroinval, Arlon (Belgium), Porto (Portugal), Bangkok (Tajland), Edinburgh (United Kingdom), Milano (Italy), Sofia, Pleven (Bulgaria).

Nominations, distinctions and awards: 2018 – Ninth International Biennial of Small Forms – Pleven / Bulgaria, Nomination for the Award; International Triennial of Painting of the Carpathian Region – Silver Quadranqle – Przemysl / Poland – Grand Prix; „VoVa” – MINIArt – International Biennale of Miniatures – Vonyarcvashegy – West-Balaton / Hungary – First Prize 2002; „Painting, Graphics, Drawing and Sculpture of the Year 2002” – Rzeszów / Poland – Regulations Award.

Teofil Ioan Stiop – Nagroda Specjalna dla Wybitnej Osobowości Artystycznej Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2018.

Data i miejsce urodzenia: 28 sierpnia 1977 r., Huedin, Rumunia
Studia: Absolwent Wydziału Sztuki, Oradea, 2000
Doktorat ze sztuk wizualnych na Wydziale Sztuki i Wzornictwa, Timisoara, 2009
Miejsce pracy: Starszy wykładowca (adiunkt) na Wydziale Sztuki w Oradei
Dane kontaktowe: adres e-mail: teofilstiop@gmail.com

Wystawy indywidualne: 2003 – Caleidoscopul himeric („Chimeryczny kalejdoskop”), Muzeum Tării Crisurilor, Oradea; 2009 – ARS dantesca combinatoria, Moara Răsărit, Oradea; 2011 – ICON/XXI, Galeria Krypta, Wiedeo; 2012 – Kanon, Galeria Finnischen Seemannskirche, Hamburg; 2018 – Pictofabule („Bajki obrazkowe”), Muzeum Tării Crisurilor, Oradea.

Wybrane wystawy zbiorowe: 1999 – Ars Varadini, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre; 2003 – Bienala de desen („Biennale rysunku”), Galeria Delta, Arad; 2008 – Utopii contemporane („Współczesne utopie”), Galeria Mansarda, Timisoara; 2010 – Să nu ucizi („Nie zabijaj”), Galeria Timco, Timisoara; 2011 – Fragmentarium (wspólnie z Cantemirem Meşterem), Múzeum Vojtecha Löfflera, Koszyce; 2012 – Confluenje („Konfluencje”), Gradski Museum, Vršac; 2012 – Luminessences, Rencontres Jean Jaur?s, Vieux-Charmont; 2015 – Salonul Orădean de Artă („Salon Sztuki Oradei”), Narodowe Muzeum Sztuki Mołdawii, Kiszyniów; 2015 – Memoria imaginii („Pamięd obrazu”), Muzeum Tării Crisurilor, Oradea; 2010-2016 – Wydarzenie sztuki wideo, Oradea-Mediolan; 2006, 2015, 2018 – Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, Przemyśl; 2018 – Reperaj 2, Galeria Reperaj, Oradea; 2019 – Pas de deux, Galeria Reperaj, Oradea; 2019 – Dall’Est all’Ovest, Academia di Romania, Rzym, Włochy; 2020 – Art Eco, Galeria Reperaj, Oradea; 2020 – Cartografii heterotopice („Kartografie heterotopowe”), Galeria Reperaj, Oradea; 2020 – După 30 de ani. Privind înapoi spre viitor („Po 30 latach. Oglądając się w przyszłośd”), Galeria Reperaj, Oradea; 2014, 2015, 2016, 2017, 2021 – Imagini în dialog („Obrazy w dialogu”), Muzeum Tării Crisurilor, Oradea.

Day and place of birth: August 28, 1977, Huedin, Romania
Studies: Graduate of the Faculty of Arts, Oradea, 2000
PhD in visual arts at the Faculty of Arts and Design, Timisoara, 2009
Workplace: Senior lecturer (associate professor) at the Faculty of Arts in Oradea
Contact: E: teofilstiop@gmail.com

Personal exhibitions: 2003 – Caleidoscopul himeric (The Chimerical Kaleidoscope), „Tării Crisurilor” Museum, Oradea; 2009 – ARS dantesca combinatoria, Moara Răsărit, Oradea; 2011 – ICON/XXI, Krypta Gallery, Vienna; 2012 – Kanon, Finnischen Seemannskirche Gallery, Hamburg; 2018 – Pictofabule (Pictofables), „Tării Crisurilor” Museum, Oradea. Some of the group exhibitions:1999 – Ars Varadini, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre; 2003 – Bienala de desen (The Drawing Biennial), Delta Gallery, Arad; 2008 – Utopii contemporane (Contemporary Utopias), Mansarda Gallery, Timisoara; 2010 – Să nu ucizi (Do Not Kill), Timco Gallery, Timisoara; 2011 Fragmentarium (personal duo with Cantemir Meşter), Vojtech Loffler Museum, Košice; 2012 – Confluen?e (Confluences), Gradski Museum, Vršac; 2012 – Luminessences, Rencontres Jean Jaur?s, Vieux-Charmont; 2015 – Salonul Orădean de Artă (Oradea Art Salon), the National Art Museum of Moldova, Kishinev; 2015 – Memoria imaginii (Memory of the Image), „Tării Crsurilor” Museum, Oradea; 2010-2016 – Video Art Event, Oradea-Milano; 2006, 2015, 2018 – The International Painting Triennial of Carpathian Region – The Silver Quadrangle, Przemyśl; 2018 – Reperaj 2, Reperaj Gallery, Oradea; 2019 – Pas de deux, Reperaj Gallery, Oradea; 2019 – Dall’Est all’Ovest, Academia di Romania, Roma, Italia; 2020 – Art Eco, Reperaj Gallery, Oradea; 2020 – Cartografii heterotopice (Heterotopic cartographies), Reperaj Gallery, Oradea; 2020 – După 30 de ani. Privind înapoi spre viitor (After 30 years. Looking back to the future), Reperaj Gallery, Oradea; 2014, 2015, 2016, 2017, 2021 – Imagini în dialog (Images in dialog), „Tării Crisurilor” Museum, Oradea.

Gábor Lukács – Nagroda Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2018.

„… Płótno malarza jest pokryte bliznami, podobnie jak kartka papieru. Każdy dotyk pędzla powoduje gorący wybuch pasji, … która przez wieki staje się określona bez możliwości odzyskania. Tak, staje się określona nawet pomimo tego, że jest inna w każdym momencie, jest inna dzięki padającym promieniom światła, inna jest też, gdy schnie i gdy upływa czas.
… To samo dzieje się niezależnie od tego, jaki materiał wybierze malarz. Na bielonej powierzchni nawet orzechowa plama zmienia się w podstawową barwę – nie traci ona na znaczeniu, gdy delikatnie unosi on pędzel lub pióro. Graficzny gest jest równie widowiskowy jak u malarzy flamandzkich czy włoskich, którzy wykonywali surowe szkice poprzez zastosowanie przezroczystej warstwy.
… Nie musimy obawiać się afektacji czy gestów mających na celu przedstawienie teorii. Gábor Lukács nie wymyśla świata – on go tworzy. Gábor Lukács stanowi przykład tego, że możesz być wolny niezależnie od okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych. Wolność duchowa stanowi dyscyplinę twórczą i moc twórczą samą w sobie. …”

István ANTALL: Moc gestu. Gorąca powściągliwość Gábora Lukácsa.

„… Gábor Lukács spogląda w przestrzenie kosmiczne z poczuciem skromności, jednak tego typu skromność zawiera w sobie krytykę – wskazuje on na chaos w pozornie uporządkowanym świecie.
… Poszukując światła, dróg światła, obrazkowej konwersacji ze światłem, Gábor Lukács mimowolnie przebywa spory dystans zarówno w czasie jak i przestrzeni. Artystyczne poszukiwania wiodą go do renesansu i kierują w stronę liryczno-naturalistycznej i socjograficzno-symbolicznej wizji, a jego ekspresyjny i symboliczny liryzm obrazkowy przynosi na myśl poezję Endre ADY [wybitnego węgierskiego poety z początków XX-go wieku] …”

Ferenc VITÉZ

Od 1990 roku Gábor LUKÁCS pracował jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Kultury Wizualnej na Uniwersytecie Nyíregyháza. Brał udział w wielu wystawach na Węgrzech i za granicą, otrzymał też wiele nagród. 20 sierpnia 2021 roku, przy okazji węgierskiego święta państwowego, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Węgierskiego Zasługi z rąk Jánosa ÁDER – prezydenta Węgier.

„… The painter’s canvas is scarred over and so is the sheet of paper. The touch of the paint brush makes heated passions burst forth, … which, during the centuries, becomes finite beyond retrieval. Yes, it becomes definitive, although it varies every moment, varies in the incident beams of light, varies while becoming dry, while time goes by.
… It is absolutely the same whichever material the painter lays hands on. On the mature-white surface even walnut stain turns into a prime colouring agent and it does not lose its gravity, delicately as he wields the brush or the pen. The graphic gesture is just as picturesque as it is in the case of Flemish or Italian painters who made rough sketches by applying transparent coating.
… We need not fear of any affectedness or any gestures intended to demonstrate theories. Gábor Lukács does not think a world up – he creates a world. Gábor Lukács gives an example that you may be free in any outer or inner circumstances. And this spiritual freedom is the creative discipline, the creative power itself. …”

István ANTALL: The power of gesture. Gábor Lukács’s heated restraint.

„… Gábor Lukács casts a look into cosmic distances with a sense of modesty, however, this sort of modesty includes critisism – he points chaos out in a seemingly orderly world.
… Whilst Gábor Lukács is in quest of light, the ways of light, the pictorial conversation of light, he, involuntarily, goes far afield both in time and space. This artistic research leads him to the Renaissance and directs him towards lyric-naturalistic and sociographic-symbolic vision, while his expressive-symbolic pictorial lyricism recalls the poetry of Endre ADY [an outstanding Hungarian poet in the early XXth century] …”

Ferenc VITÉZ

Gábor LUKÁCS has worked as an associate professor for the Visual Culture Institution of Nyíregyháza University since 1990. He has participated in numerous exhibitions both in and outside Hungary as well as been awarded a number of prizes. In 2021, on the occasion of Hungary’s national holiday of August the 20th, he was awarded the Knight’s Cross of the Order of Merit of Hungary by János ÁDER, the president of Hungary.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content