Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Wynajem pomieszczeń muzealnych

Sala audiowizualna

Łączna powierzchnia sali wynosi 193,93m² i posiada ona 192 miejsca siedzące. Przed pierwszym szeregiem siedzeń znajduje się estrada, o powierzchni 42m². Sala audiowizualna naszego Muzeum posiada elektrycznie opuszczany ekran, o wymiarach 4,5 X 7m. Sala audio wyposażona jest w rzutnik BenQ, zamontowany w suficie (z możliwością podpięcia laptopa lub DVD).

Oświetlenie na sali składa się z:

  • reflektorów scenicznych typu PAR 56 300/500W
  • stołu do sterowania oświetleniem DMX (płynna regulacja światła)

Nagłośnienie tworzą między innymi: system nagłośnienia konferencyjnego typu sufitowego, statywy mikrofonowe, mikrofony bezprzewodowe, zestawy głośnikowe, monitory i inne.

Cennik opłat za udostępnienie sali audiowizualnej w głównym budynku MNZP:

Wynajem na imprezy okolicznościowe:

czas od 1 do 4 godzinczas powyżej 4 godzin / za każdą rozpoczętą następną godzinę
1000 zł100 zł
czas od 1 do 4 godzin z nagłośnieniem lub / i rzutnikiem multimedialnym (obsługuje pracownik MNZP)czas powyżej 4 godzin z nagłośnieniem lub / i rzutnikiem multimedialnym (obsługuje pracownik MNZP) / za każdą rozpoczętą następną godzinę
1100 zł150 zł

Wynajem na sesje naukowe:

niezależnie od czasu trwania i możliwości korzystania z urządzeń / cena za 1 dzień1000 zł

Uwaga:

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia dokonane podczas wynajmu sali. Salę przekazuje się i przyjmuje protokolarnie.

Sala konferencyjna

Łączna powierzchnia sali wynosi 40,7m² i posiada ona 12-14 miejsc siedzących.

Cennik opłat za udostępnienie sali konferencyjnej w głównym budynku MNZP:

czas od 1 do 4 godzinczas powyżej 4 godzin za każdą rozpoczętą następną godzinę
300 zł50 zł

Uwaga:

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia dokonane podczas wynajmu sali. Salę przekazuje się i przyjmuje protokolarnie.

Pokój gościnny

Cennik opłat za pokoje gościnne w budynkach MNZP:

nocleg dla 1 osoby / doba80 zł
nocleg dla pracownika muzeum / doba45 zł

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum może zwolnić z opłaty za wynajem pokoju lub obniżyć do 50%.

Uwaga:

Najemca powinien przestrzegać regulaminu wynajmowania pokoi gościnnych MNZP i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia dokonane podczas wynajmu pokoju.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content