Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Wykład profesora Przemysława Krajewskiego „Biblioteka Załuskich w Warszawie. Prezentacja rysunkowo-makietowa odtworzonego założenia architektonicznego 1734-1795”

Wykład profesora Przemysława Krajewskiego

Dnia 23 maja, o godz. 17.00 w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbędzie się kolejne spotkanie  z  prof. Przemysławem Krajewskim, który po ubiegłorocznej prezentacji „Paryż – wnętrza miasta”, wygłosi wykład pod tytułem: „Biblioteka Załuskich w Warszawie. Prezentacja rysunkowo-makietowa odtworzonego założenia architektonicznego 1734-1795″.

Profesor Przemysław Krajewski jest absolwentem Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który ukończył z wyróżnieniem. Prowadzi aktywną działalność w zakresie architektury wnętrz i mebli, projektowania wystaw, grafiki, malarstwa i fotografii.

Do najważniejszych jego dokonań należy zaliczyć:

  • projekt i realizację adaptacji zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego w Natolinie na siedzibę Kolegium Europejskiego (we współpracy z arch. Stanisławem Sołtykiem)
  • projekt i realizację wystawy z okazji tysiąclecia Gdańska „Aurea Porta Rzeczypospolitej” w gmachu Muzeum Narodowego w Gdańsku (we współpracy z Hubertem Smużyńskim i Lechem Tempczykiem).

Projekty i realizacje obejmujące adaptacje dla celów współczesnych zabytkowych obiektów historycznych stanowią jedne z ważniejszych zagadnień w dokonaniach twórczych Przemysława Krajewskiego. Drugim nurtem jego aktywności jest praca twórczo-dydaktyczna na wyższych uczelniach artystycznych Warszawy.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content