Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Wybrana bibliografia wydawnictw dotyczących Twierdzy Przemyśl w zasobach Biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Dodane w kategorii: Biblioteka poleca, Ciekawostki muzealne
Wydarzenie odbywa się dnia: 22 marca, 2022
Oblężenie Przemyśla

22 marca to szczególna data w historii Przemyśla – w tym dniu, po 137 dniach oblężenia przez wojska rosyjskie, poddała się Twierdza Przemyśl. Walki o twierdzę w pierwszych miesiącach I wojny światowej były jednym z najważniejszych wydarzeń w ponad 1000-letniej historii Przemyśla. Biblioteka MNZP dysponuje szeregiem materiałów – wydawnictw o charakterze źródłowym, opracowań naukowych, albumów, pamiętników, przewodników, rękopisów prac naukowych itp., niejednokrotnie unikatowych, pozwalających na wszechstronne zapoznanie się z historią budowy twierdzy oraz toczonych o nią walk, jak również z codziennym życiem żołnierzy i cywilów w tym okresie.

Poniżej przedstawiamy wybraną bibliografię dotyczącą tego tematu, materiałów, które znajdują się w zbiorach Biblioteki MNZP. Bibliografia jest systematycznie uzupełniana, ostatnia aktualizacja miała miejsce 22 marca 2022 r.

 1. 100-lecie walk o Twierdzę Przemyśl : informator 2014. – Przemyśl : Urząd Miejski, 2014. – [12] s. : 21×10 cm. – ISBN 978-83-64589-09-6
 2. Andrach, Jerzy: Perspektywy zagospodarowania łańcucha fortów Twierdzy Przemyśl w gminie Żurawica, w: Zeszyt Popularno-Naukowy / Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Nr 2 (2000), s. 37-42.
 3. Baczkowski, Michał: Austriacka załoga wojskowa Przemyśla, w: „Rocznik Przemyski”, T. 54 (2018), z. 1 (21), Historia, s. 3-16.
 4. Bakalus, Dorota: Fortress / Dorota Bakalus. – Andover, NJ : Deerfield Editions, 2007. – [140] stron : 37 cm. – ISBN 978-09655747-1-6
 5. Bator, Janusz: Korespondencja żołnierska w Twierdzy Przemyśl, w: „Rocznik Przemyski”, T. 51 (2015), z. 1 (13), Historia Wojskowości, s. 171-177.
 6. Bator, Janusz: Przemyśl 1818-1918 : historia poczty w dokumentacji filatelistycznej = Die Postgeschichte in die philatelistische Dokumentation / Janusz Bator. – Przemyśl : [s.n., 2006]. – [86] kart : 30 cm.
 7. Błoński, Jacek: Przemyśl – twierdza narodów, w: „Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski : konserwacja, renowacja, adaptacja”, 2014, nr 2, s. 32-35.
 8. Błoński, Jacek: Przemyśl : twierdza niezdobyta / Jacek Błoński. – Winiary : Projekt Plus Publisher, 2011. – 327 s. : 21 cm. – Bibliogr. s. 320-323. – 978-83-932165-2-9.
 9. Bobusia, Bogusław: Plany Twierdzy Przemyśl. The Stronghold of Przemyśl – plans. Cz. 2 / Bogusław Bobusia. – Przemyśl : Archiwum Państwowe [etc.], 2006. – 168 s. : 22×30 cm. – Tekst równol. pol., ang. – 83-88172-49-2
 10. Bobusia, Bogusław: Plany Twierdzy Przemyśl. The Stronghold of Przemyśl – plans. Pt. 3 / Cz. 3 / Bogusław Bobusia. – Przemyśl : Archiwum Państwowe [etc.], 2010. – 160 s. : 21×30 cm. – Fortyfikacje – Bibliogr. s. 27. Tekst równol. pol., ang. – 978-83-88172-50-2
 11. Bobusia, Bogusław: Plany Twierdzy Przemyśl = The Stronghold of Przemyśl – plans / Bogusław Bobusia. – Przemyśl : Archiwum Państwowe [etc.], 2004. – 160 s. : 22×30 cm. – Bibliogr. s. 26. Tekst równol. ang., pol. – 83-88172-48-4
 12. Bogdanowski Janusz: Fortyfikacje przemyskiej twierdzy, „Ziemia : prace i materiały krajoznawcze”. – 1965, s. 148-159.
 13. Bogdanowski, Janusz: Rozwój miast-twierdz na galicyjskim place du manoeuvre, w: Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło 23-24 kwietnia 1999 = Die räumliche Entwicklung der Städte zwischen den Flüssen Dunajec und San während der galizischen Autonomie : Publikation der Beiträge zur Tagung, Jasło 23.-24. April 1999 / pod redakcją Zbigniewa Beiersdorfa i Andrzeja Laskowskiego. – Jasło 2001, s. 263-277.
 14. Brzoskwinia, Waldemar: Fortyfikacyjna wieża pancerna 8-centymetrowej armaty M. 94, „Forteca : architektura, ludzie, maszyny : kwartalnik historyczny”, R. 2, nr 2 (1998), s. 27-38.
 15. Brzoskwinia Waldemar: Fort XIII „San Rideau” Twierdzy Przemyśl. Próba analizy zabytku XIX-wiecznej archtecturae militaris, „Rocznik Przemyski 1996”, z. 1, Historia, s. 43-66.
 16. Burzyńska, Janina: Twierdza Przemyśl w okresie I wojny światowej / Janina Burzyńska. – Przemyśl : Urząd Miejski, 2002. – 22 s., 42 s. tabl. : 17 x 24 cm. – Bibliografia na stronach 14-15. Tekst równol. pol., ang., niem., węg. – 83-909267-9-2
 17. Burzyńska, Janina: Źródła dotyczące okresu I wojny światowej w zbiorach Muzeum Okręgowego w Przemyślu, w: W: Materiały i Studia Muzealne, T. 2 (1979), s. 127-131.
 18. Chorążykiewicz, Przemysław: Hureczko : historia lotniska Twierdzy Przemyśl / Przemysław Chorążykiewicz. – Sandomierz : Wydawnictwo Stratus ; cop. 2009. – 132 strony : 23 cm. – Bibliografia na stronach 127-132. – 978-83- 89450-42-5
 19. Cyrek, Piotr: Tajemnicze forty [w:] „Poznaj Swój Kraj : miesięcznik krajoznawczo-turystyczny”, R. 34, nr 10 (1991), s. 21.
 20. Dudek, Wojciech: Twierdza Przemyśl [w:] „Poznaj Swój Kraj : miesięcznik krajoznawczo-turystyczny”, R. 34, nr 10 (1991), s. 20-23.
 21. Dziennik oficera Landsturmu ; oraz Galicja 1914 / [Constantin Komadina] ; tł. Marcin Wichrowski. – Przemyśl : Tomasz Idzikowski – Fort VIII „Łętownia”, 2004. – 79, [1] s. : 16×24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 1). – Bibliogr. s. 34. – 83-920541-0-5
 22. Fáy, Ádám et al.: W pierścieniu twierdzy Przemyśl, „Przemyski Przegląd Kulturalny”, Nr 21 (2011), s. 26-31.
 23. Forstner, Franz: Twierdza Przemyśl / Franz Forstner ; tł. Jan Bańbor. – Warszawa : „Bellona” ; 2000. – 320 s., [24] s. tabl. (w tym kolor.) : 22 cm. – (Twierdze i Zamki Obronne w Polsce) – Bibliogr. – 83-11-09039-4 („Bellona”)
 24. Gayczak, Stanisław: Pamiętnik oberleutnanta Stanisława Marcelego Gayczaka / Stanisław Gayczak. – Przemyśl : Urząd Miejski, [2014]. – 120 s. : 21 cm. – 978-83-64589-08-9
 25. Gedenket im Gebete an den ehrengeachteten Herrn Michael Keller, Gutsbesitzer in Vils. – Reutte : Franz Ihrenberger, [1916]. – [4] strony : portret ; 11 cm. – (Wydawnictwo ku pamięci Michaela Kellera, który 9 marca 1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej i zmarł 23 grudnia 1915 r. w rosyjskiej niewoli).
 26. Geőcze, Bertalan: Szturm na przemyski fort I/1 nocą 6-7 października 1914 r., „Rocznik Przemyski”, T. 56 (2020), z. 1, Historia, s. 187-196.
 27. Gilewicz Aleksy: Twierdza Przemyśl w XIX i XX w. : budowa, oblężenie, rola w I wojnie światowej, „Rocznik Przemyski”, T. 12 (1968), s. 149-198.
 28. Gosztyła, Marek: Twierdza Przemyśl na pograniczu polsko-ukraińskim / Marek Gosztyła. – w: 90 lat Służby Ochrony Zabytków w Polsce : Wojanów, 26-28 listopada 2008 / [redaktorzy tomu Jerzy Jasieńko, Kazimierz Kuśnierz]. – Wrocław 2008, s. 125-140.
 29. Gosztyła, Marek: Zamierzenia rewaloryzacyjne dzieł obronnych z okresu I wojny światowej, w: Zeszyt Popularno-Naukowy / Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Nr 1 (2000), s. 29-31.
 30. Gyóni, Géza: Lengyel mezőkön, tábortüz mellett : versek / Géza Gyóni. – Przemysl : nyomatott Knoller és Fia könyvnyomdajában, 1914. – 48 ; 16 cm.
 31. Hedin, Sven: „Przemyśl” i „Die Belagerungen von Przemyśl“ [reportaże] w: Nach Osten! / von Sven Hedin. – Leipzig : Brockhaus, 1916, s. 338-356.
 32. Heiden, Hermann: Bollwerk am San : Schicksal der Festung Przemysl / Hermann Heiden ; Oldenburg. – Gerh. Stalling, 1940. – 242, [1] s., 8 s. tabl. ; 22 cm. – Bibliografia na stronach 242-243.
 33. Heiden, Hermann: Bastion nad Sanem : los Twierdzy Przemyśl / Hermann Heiden ; tł. Sławomir Kułacz. –  Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2013. – 134 strony : 24 cm. – Bibliografia na stronach [129]-130. – 978-83-7889-005-8
 34. Hop, Dariusz: W oblężonej twierdzy Przemyśl = Besieged Przemyśl fortress = In der belagerten Festung Przemyśl / Dariusz Hop. -Przemyśl : Urząd Miejski, 2008. – 12, [1] s., [91] s. tabl. : 16×22 cm. – Tekst równol. pol., ang., niem. – 978-83-923302-6-4
 35. Hop, Dariusz: Szwejk w Przemyślu : szlakiem przygód dobrego wojaka w Twierdzy Przemyśl / Dariusz Hop. – Przemyśl : Wydawnictwo Ślad, 2012. – 128 stron : 17 cm. – Bibliografia na stronie 128. – 978-83-905332-1-6
 36. Hurkacz, Bolesław: Zamierzenie rewaloryzacyjne łańcucha fortów Twierdzy Przemyśl leżących na terenie gminy Przemyśl, w: Zeszyt Popularno-Naukowy / Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Nr 2 (2000), s. 37-42.
 37. Idzikowski, Tomasz: Forty Twierdzy Przemyśl / Tomasz Idzikowski. – Przemyśl : ROKEiN, 2001. – 178 s., [1] k. tabl. złoż. luz. kolor. : 16 x 21 cm. – (Fortyfikacje ; 2). – Bibliogr. Streszcz. ang. – 83-912416-8-8
 38. Idzikowski, Tomasz: Twierdza Przemyśl : pierwszy obwód obronny / Tomasz Idzikowski. – Przemyśl : ROKEiN, 2002. – 191, [1] s. : 16 x 21 cm. – (Fortyfikacje ; 3). – Bibliogr. Streszcz. ang. – 83-89092-03-4
 39. Idzikowski, Tomasz: Fort I „Salis-Soglio” / Tomasz Idzikowski. – Przemyśl : Tomasz Idzikowski Fort VIII „Łętownia”, 2004. – 47, [1] s. : 16×24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 3). – Tekst równol. pol., niem. – 83-920541-2-1
 40. Idzikowski, Tomasz: Fort VIII „Łętownia” / Tomasz Idzikowski. – Przemyśl : Tomasz Idzikowski Fort VIII „Łętownia”, 2004. – 47, [1] s., [1] k. tabl. luzem : 16×24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 4).  – Tekst równol. pol., niem. – 83-920541-4-8
 41. Idzikowski, Tomasz: Fort XV „Borek” / Tomasz Idzikowski. – Przemyśl : Tomasz Idzikowski Fort VIII „Łętownia”, 2004. – 47, [1] s. : 16×24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 5). – Tekst równol. pol., niem. – 83-920541-5-6
 42. Idzikowski, Tomasz: Fort XI „Duńkowiczki” / Tomasz Idzikowski. – Przemyśl : Wydawnictwo „Fort” – Tomasz Idzikowski, 2006. – 80 s. : 16×24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 11). – Tekst równol. pol., niem. – 83-923657-1-2
 43. Idzikowski, Tomasz: Fortyfikacja polowa Twierdzy Przemyśl, „Forteca : architektura, ludzie, maszyny : kwartalnik historyczny”, 1997, nr 1, s. 32-37.
 44. Idzikowski, Tomasz: Początki Twierdzy Przemyśl, „Galicja”, R. 1, nr 1 (wiosna 2000), s. 31-36.
 45. Idzikowski Tomasz et al.: Rewaloryzacja krajobrazu warownego Twierdzy Przemyśl, „Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski : konserwacja, renowacja, adaptacja”, 2011, nr 1, s. 26-50.
 46. Idzikowski, Tomasz: Twierdza Przemyśl : miniprzewodnik / Tomasz Idzikowski. – Przemyśl : Urząd Miejski. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki, 2008. – 56 s., [1] k. tabl. : 16 cm. – 978-83-923302-4-0
 47. Idzikowski, Tomasz: Twierdza Przemyśl : powstanie, rozwój, technologie / Tomasz Idzikowski. – Krosno : Wydawnictwo Arete, 2014. – 294, [2] s. : 28 cm. – Bibliogr. s. 286-287. Indeks. – 978-83-62540-15-0
 48. Idzikowski Tomasz et al.: Twierdza Przemyśl – budowa i walki, w: Miasto waleczne : Przemyśl w 100. rocznicę odzyskania niepodległości / [redakcja Ryszard Terlecki]. – Warszawa 2018, s. 81-92.
 49. Idzikowski, Tomasz: Zastosowanie roślinności w fortyfikacjach austro-węgierskich, „Rocznik Przemyski”, T. 50 (2014), z. 4, Nauki Przyrodnicze, s. 79-83.
 50. Imbs-Jędruszczak, Hanna: Dziennik Heleny z Seifertów Jabłońskiej o oblężeniu Przemyśla w I wojnie światowej, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, T. 3 (1985), s. 185-199.
 51. Jabłońska, Helena: Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914-1915 / Helena z Seifertów Jabłońska. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. – 245, [2] s., [23] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. – 83-901158-3-2
 52. Jabłońska, Helena: Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914-1915 / Helena z Seifertów Jabłońska. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2018. – 644, [2] strony : 21 cm. – Indeksy. Streszczenie w języku niemieckim. Spis treści także w języku niemieckim. – 978-83-60374-25-2
 53. Kalendarz pamiątkowy z czasów oblężenia Przemyśla w r. 1914 na Rok Pański 1915. – Przemyśl : nakładem Jana Łazora, 1914. – [54] strony : 25 cm.
 54. Karnas, Grzegorz: Twierdza Przemyśl = The Przemyśl fortress = Die Festung Przemyśl / Grzegorz Karnas. – Przemyśl : Urząd Miejski, 2011. – [100] s. : 22 cm. – Tekst równol. pol., ang., niem. – 978-83-931906-5-2
 55. Kiszka, Józef: Porosty (Lichenes) na murach i wokół fortów Twierdzy Przemyśl, „Rocznik Przemyski”, T. 36 (2000), z. 3, Nauki Przyrodnicze, s. 21-26.
 56. Kornis, Jenő: A barna táska : egy hadifogoly naplója és levelezése 1914-1918 : világháborús dokumentumok Kornis Jenő (1883-1944) budapesti bankhivotalnok hagyatékaból, Budapest 2015. – Budapest : Noran Libro, 2015. – 188, [4] strony : fotografie, portety, 20 cm. – ISBN 978-615-5513-07-7
 57. Krajowa Wystawa Filatelistyczna Przemyśl ’94 z okazji 80. rocznicy walk o Twierdzę Przemyśl : Przemyśl, 10-18.09.1994 / oprac. Janusz Bator. – Przemyśl : s.n., 1994. – [64] s., [12] s. tabl. : ilustracje ; 21 cm.
 58. Krasicki, August: Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916 / August Krasicki. – Warszawa : „Pax”, 1988. – 546, [2] s., [40] s. tabl. : ilustracje ; 20 cm. – ISBN 83-211-1000-2
 59. Krygowski, Kazimierz: Pamiętnik / Kazimierz Krygowski. – Warszawa : Michał Swianiewicz, 2001. – 143, [1] s. : 24 cm. – ISBN 83-87722-03-0
 60. Krygowski, Kazimierz: Pamiętnik / Kazimierz Krygowski. – Poznań : „Mila”, 2016. – 327 stron : 23 cm. – Indeksy. – ISBN 978-83-936922-5-5
 61. Künigl-Ehrenburg, Ilka von: Im belagerten Przemysl : Tagebuchblätter aus großer Zeit (1914-1915) / I. v. Michaelsburg. – Leipzig : C. F. Amelang, 1915. – 190 stron ; 18 cm.
 62. Künigl-Ehrenburg, Ilka von: W oblężonym Przemyślu : kartki dziennika z czasów Wielkiej Wojny (1914-1915) / Ilka von Künigl-Ehrenburg ; tł. Edward Pietraszek, Anna Siciak. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2010. – 245, [3] s., [8] s. tabl. : 21 cm. – Indeks. Streszcz. niem. Spis treści także niem. – 978-83-60374-12-2.
 63. Lovas, Károly: Karácsonyi tűz a grániczon : és más versek / Károly Lovas. – Przemyśl : Knoller és Fia ; 1915. – 47, [1] strona ; 21 cm.
 64. Lenar, Jan: Pamiętnik z walk o Twierdzę Przemyśl / Jan Lenar. – Przemyśl : Tomasz Idzikowski Fort VIII „Łętownia”, 2005. – 48 s. : 16×24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 8). – 83-922132-2-X
 65. Lugosi, József: Węgierski świat w Przemyślu, „Przemyski Przegląd Kulturalny”, Nr 21 (2011), s. 32-37.
 66. Materniak, Ireneusz: Przemyśl 1914-15 / Ireneusz Materniak. – Warszawa :”Altair”, 1994. – 49 s. : 24 cm. – (Największe Bitwy XX Wieku ; T. 11). – ISBN 83-86217-06-5
 67. Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Przemyśl 2004” : 90. rocznica walk o Twierdzę Przemyśl : katalog / [redakcja katalogu Jarosław Kostecki, Janusz Bator] ; Polski Związek Filatelistów. Zarząd Oddziału w Przemyślu. – Przemyśl : Polski Związek Filatelistów. Zarząd Oddziału w Przemyślu, 2004. – 156 stron : ilustracje ; 21 cm.
 68. Motyl, Bogdan Witold: Architektura, infrastruktura kolejnictwa Przemyśla i okolic / Bogdan Witold Motyl, Marek Gosztyła. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. – 194, [1] strona : 24 cm. – Bibliografia, netografia na stronach 181-189. Streszczenia w języku polskim i angielskim. – 978-83-7934-361-4
 69. Motyka, Janusz: Czy powstanie w Przemyślu? : Muzeum Twierdzy Przemyskiej, w: Zeszyt Popularno-Naukowy / Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Nr 2 (2000), s. 51-53.
 70. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej : Brama Sanocka Dolna / Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1987. – 1 karta złożona ([24] strony) : złożona 11×15 cm, rozłożona 30×42 cm.
 71. Nerad, Viktor: Przemyśl: Erinnerungen des Genieoffiziers / Viktor Nerad. – Salzburg : Österreichischer Milizverlag, 2015. – 60 stron : fotografie, portrety, mapy ; 21 cm. – ISBN 978-3-901185-51-9
 72. Obarzanek, Emilia: Życie codzienne w oblężonej Twierdzy Przemyśl w latach 1914-1915, „Rocznik Przemyski”, T. 45 (2009), z. 4, Historia, s. 117-124.
 73. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna z okazji 75 rocznicy poczty lotniczej z Twierdzy Przemyśl, 600-lecia nadania praw magdeburskich miastu, 50 rocznicy wojny obronnej 1939 r. : katalog, Przemyśl, 7-15 października 1989 r. – Przemyśl : Polski Związek Filatelistów. Oddział, 1989. – 17, [1] s. : 22 cm.
 74. Olejko, Andrzej: Z walk lotniczych K. u. K. Luftschifferabteilung nad Galicją jesienią 1914 r. oraz w trakcie pierwszego i w początku drugiego oblężenia Twierdzy Przemyśl w świetle archiwaliów wiedeńskiego Staatsarchiv-Kriegsarchiv i literatury pamiętnikarskiej, „Rocznik Przemyski”, T. 49 (2013), z. 1, Historia wojskowości, s. 67-120.
 75. Olejko, Andrzej: Zapomniane lotnicze epizody z c.k. Przemyśla 1914-1915, „Rocznik Przemyski”, T. 40 (2004), z. 1, Historia Wojskowości, s. 31-44.
 76. Oswobodzenie Przemyśla, w: Nowości Illustrowane, R. 12, nr 24 z 12 czerwca 1915 r., s. 1, 2-3, 13.
 77. Patoczka, Piotr et al.: Krajobraz V Grupy Warownej twierdzy przemyskiej / Piotr Patoczka, Waldemar Brzoskwinia, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, T. 21 (1987), s. 285-291.
 78. Pawłowski, Piotr: V grupa warowna Twierdzy Przemyśl jako przykład dzieła fortecznego z czasów I wojny światowej / Piotr Pawłowski. – [Kraków : Politechnika Krakowska], 2000. – 6 stron ; 31 cm.
 79. Pinyazkhko, Taras: Entstehung von Befestigungsanlagen im 19. Jahrhundert im Nordostteil der k.k. österreichsche[!] Monarchie, „Rocznik Przemyski“, T. 51 (2015), z. 1 (13), Historia Wojskowości, s. 205-234.
 80. Pomykacz, Tomasz: Géza Gyóni – węgierski poeta, żołnierz przemyskiej twierdzy, „Przemyski Przegląd Kulturalny”, Nr 36/37 (2016), s. 67-72.
 81. Pomykacz, Tomasz: Węgierscy żołnierze-poeci w Twierdzy Przemyśl, „Przemyski Przegląd Kulturalny”, Nr 38/39 (2017), s. 28-33.
 82. Pomykacz, Tomasz: Kontrowersje wokół dowódcy obrony fortu I/1 „Łysiczka”, „Rocznik Przemyski”, T. 51, z. 3 (2015), s. 135-148.
 83. Pomykacz, Tomasz: Struktura narodowościowa garnizonu Twierdzy Przemyśl w okresie od września 1914 do marca 1915 roku – próba rekonstrukcji, „Rocznik Przemyski”, T. 57, z. 1 (2021), Historia, s. 95-146.
 84. Pomykacz, Tomasz: „Tábori Újság” – węgierski dziennik w oblężonym Przemyślu, „Materiały i Studia Muzealne”, T. 8 (2014), s. 85-100.
 85. Porucznik Stanisław Tyro – naoczny świadek walk o Twierdzę Przemyśl / tekst oprac. Anna Durkacz-Foremska, Maria Wołk. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2020. -192 s. : fotografie, portrety ; 24 cm. – ISBN 978-83-60680-92-6
 86. Prochazka, Józefa: Dziennik z okresu oblężenia i okupacji rosyjskiej Przemyśla w 1915 roku / Józefa Prochazka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2015. – 83 s., [10] s. tabl. : 21 cm. – Streszcz. ang., niem., ros. – 978-83-88172-57-1
 87. Projekt Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl : gminy należące do ZGFTP, „Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski : konserwacja, renowacja, adaptacja”, 2014, nr 2, s. 124-157.
 88. Proksa, Michał: Sprawozdanie z pobytu w Austrii i wykonania kwerendy archiwalnej w Kriegsarchiv w Wiedniu dot. rozpoznania zasobów aktowych twierdzy Przemyśl ok. poł. XIX w. – 1918) w okresie 29.09.1998 – 10.10.1998, „Zeszyt Popularno-Naukowy” / Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Nr 1 (2000), s. 33-46.
 89. Przemyśl w marcu 1915 = Przemyśl im März 1915 / red. Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz. – Przemyśl : Tomasz Idzikowski Fort VIII „Łętownia”, 2005. – 32 s. : 16×24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 6). – 83-922132-0-3
 90. Pudłocki, Tomasz: Przemyśl czasów I wojny światowej w oczach o. Eustachego Wernera, „Rocznik Przemyski”, T. 56 (2020), z. 1, Historia, s. 161-186.
 91. Prochaska, Bruno: Batjuschka : ein Kriegsgefangenenschicksal / [Bruno Wolfgang]. – Wien : Wiener Verlagsgesellschaft, 1941. – 456, [1] strona ; 19 cm.
 92. Prochaska, Bruno: Przemysl 1914/15 / [Bruno Wolfgang]. – Wien : Payer, cop. 1935. – 186 s. : mapa, 20 cm.
 93. Przemyśl, w: Fortyfikacja stała / Karol Kleczke, Władysław Wyszyński. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2020, s. 156-158.
 94. Rocznica oswobodzenia Przemyśla, „Nowości Illustrowane”, R. 13, nr 24 z 10 czerwca 1916 r., s. 1-2.
 95. Roda-Roda, Alexander: Die erste Belagerung von Przemysl / von Roda-Roda. – Przemyśl : [s.n.], 1914. – 15 s. : il. ; 23 cm.
 96. Rożański, Jan: Forty przemyskie : przewodnik / Jan Rożański. – Przemyśl : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej : nakł. Wydział Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego, 1993. – 116 s., [1] k. tabl. złoż. : 15 cm.
 97. Rożański, Jan: Tajemnice przemyskiej twierdzy / Jan Rożański. – Przemyśl : Wydaw. Naukowe TPN, 1995 – 138, [1] s : il., ; 21 cm. – (Biblioteka Przemyska, ISSN 0239-6602 ; t. 27). – Bibliogr. s. 137-138.
 98. Rożański, Jan: Twierdza Przemyśl / Jan Rożański. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983 – 117, [3] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 23 cm. – Bibliogr. s. 117-[118]. – 83-03-00025-X
 99. Rożański, Jan: Forty twierdzy Przemyśl / Jan Rożański. – Przemyśl : Urząd Wojewódzki, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki : 1980 – 43, [1] s., [1] k. mapa : 20 cm.
 100. Rożański, Jan: Przemyśl – Krasiczyn, forty / Jan Rożański. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980 – 33, [3] s., [2] k. tabl. kolor. : 22 cm.
 101. Rożański, Jan: Przemyśl podczas I wojny światowej : komentarz do wystawy historycznej, zorganizowanej z okazji 80-lecia wybuchu I wojny światowej / Jan Rożański. – Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe TPN, 1994. – 12, [2] strony : 21 cm. – (Miscellanea ; nr 19/94).
 102. Rożański, Jan: Forty twierdzy Przemyśl / Jan Rożański. – Przemyśl : Urząd Wojewódzki. Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, 1977. – 44 strony, [1] karta tablic złożona : 21 cm.
 103. Rożański, Jan: Forty przemyskie / Jan Rożański. – Kraków ; Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne ; [1964]. – [20] stron : 15×16 stron.
 104. Stenitzer, Rudolf: Belagerung und Gefangenschaft : von Przemyśl bis Russisch-Turkestan : das Kriegstagebuch des Dr. Richard Ritter von Stenitzer 1914-1917 / [oprac. Albert Pethö]. – Graz : Ares Verlag, cop. 2010. – ISBN 978-3-902475-83-1
 105. Stock, Jan: Notatnik z twierdzy Przemyśl 1914-1915 / Stock, Jan. – Przemyśl : ZUP MONTEL-BR, 2014. – [4], 172 s., [24] s. tabl. : 22 cm. – Bibliogr. s. 171-172. – 978-83-939237-0-0
 106. Stuckheil, Franz: Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. 1, Okres działań ofensywnych : (prowizoryczny szkic, tablica VI) / Stuckheil, Franz ; tł. Marcin Wichrowski. – Przemyśl : Wydawnictwo „Rort” – Tomasz Idzikowski, 2006. – 112 s. : 16×24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 10). – 83-923657-0-4
 107. Stuckheil, Franz: Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. 2, Czasy upadku : (prowizoryczne sprawozdanie na zlecenie Królewskiego Węgierskiego Archiwum Wojskowego, z 6 załącznikami) / Franz Stuckheil ; tł. Marcin Wichrowski. – Przemyśl : Tomasz Idzikowski – Fort VIII „Łętownia”, 2004. – 79 s., [3] k. tabl. złoż. luz. : 16×24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 2). – 83-920541-1-3
 108. Stuckheil, Franz: Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. 3, Koniec : (prowizoryczna relacja sporządzona na zlecenie Królewskiego Węgierskiego Archiwum Wojskowego z jednym szkicem) / Franz Stuckheil ; tł. Marcin Wichrowski. – Przemyśl : Wydawnictwo „Fort” – Tomasz Idzikowski, 2010. – 94, [2] s. : 16×24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 19). – 978-83-61832-01-0
 109. Szabó, László: Przemyśl, „Élet és Tudomány : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat hetilapja”, R. 30, nr 26 (1975), s. 1208-1212.
 110. Szczupak, Adam: W pamiętnych dniach Przemyśla : wojenne zapiski bp. Konstantyna Czechowicza, ks. Mirona Podolińskiego i ks. Aleksandra Zubryckiego z lat 1914–1915, „Rocznik Przemyski”, T. 51 (2015), z. 3 (18), Historia, s. 177-194.
 111. Środulska-Wielgus, Jadwiga et al.: Ochrona oraz kontynuacja zabytkowych zespołów zieleni militarnej Twierdzy Przemyśl, „Rocznik Przemyski”, T. 43 (2007), z. 5, Nauki Przyrodnicze, s. 59-76.
 112. Środulska-Wielgus, Jadwiga et al.: Twierdza Przemyśl : warowny krajobraz turystyczny, „Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski : konserwacja, renowacja, adaptacja”, 2014, nr 2, s. 114-123.
 113. Środulska-Wielgus, Jadwiga: Zieleń forteczna na terenie gminy Żurawica – potencjalny park kultury i natury, „Zeszyt Popularno-Naukowy” / Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Nr 2 (2000), s. 9-36.
 114. Świętojańska, Beata: Miasto Przemyśl garnizonem armii austro-węgierskiej w okresie autonomii galicyjskiej, „Rocznik Przemyski”, T. 40 (2004), z. 4, Historia, s. 23-35.
 115. Tanner, Hermann Alfred: Przemysl gefallen / [H. A. Tanner], w: Frontberichte eines Neutralen. 1, Polen und Karpathen / vom schweitzerischen Major Tanner. – Berlin 1915, s. 125-129.
 116. The siege of Przemyśl, w: Palmer, Svetlana: A war in words : the First World War in diares and letters. – London : Pocket Books – Simon & Schuster, 2004, s. 69-93 (Rozdział opracowano w oparciu o fragmenty dzienników Heleny z Seifertów Jabłońskiej oraz Josefa Tomana).
 117. Tranmer, Keith: Przemyśl 1914-1915 / Keith Tranmer. – [Wien] : Militaria Austriaca Philatelia, cop. 2003. – [6], 116, [2] strony : 30 cm. – Tekst częśc. w języku niemieckim.
 118. Twierdza Przemyśl : informator regionalny. – Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1997 – 92 s., [14] s. tabl., [4] k. mapy (w tym 1 luz.) : 24 cm. – Bibliogr. przy pracach. – 83-902932-4-2
 119. Twierdza Przemyśl : informator regionalny. – Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1999. – 138 s., [10] s. tabl., [5] k. map (w tym 1 luz.) : 23 cm. – Bibliogr. s. 61-62, 92, 106. Streszcz. ang., niem. – 83-902932-8-5
 120. Twierdza Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej : fotorelacja z otwarcia w dniu 23 IX 2011 stałej wystawy w budynku głównym Muzeum, pl. Berka Joselewicza 1. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2011. – [42] strony : 22×31 cm.
 121. Twierdza Przemyśl w Galicji : materiały z konferencji naukowej, Przemyśl 25-27 kwietnia 2002 / red. Janusz Polaczek. – Przemyśl : ROKEiN, 2003. – 140 s. : 16 x 21 cm. – Fortyfikacje ; 4 – Bibliogr. s. 77, 139-140. – 83-89092-10-7
 122. Unsere Bayern im Felde : Erzählungen aus dem Weltkriege 1914/16 : Berichte von bayerischen Feldzugsteilnehmern. [Bd.] 2 / bearbeitet von Josef Peter. – München [1916] (Zawiera m. in. relacje bawarskich żołnierzy z walk o odzyskanie Twierdzy Przemyśl w maju i czerwcu 1915 r.).
 123. Vit, Jan: Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 1914-1915 / Jan Vit. – Przemyśl : PWIN, 1995. – 104 s., [20] s. tabl. (w tym kolor.), [2] k. mapy : 21 cm. – 83-901158-4-0
 124. W okopach Twierdzy Przemyśl = In the trenches of the Przemyśl Fortress, w: Droga do Niepodległej Rzeczypospolitej : przemyskie epizody = The road to independent Republic of Poland : Przemyśl episodes / red. Anna Nowak. – Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2018. – 150, [2] strony : 22 cm. – Tekst równolegle w języku polskim, angielskim. – 978-83-88172-74-8
 125. Walki o Twierdzę Przemyśl : na łamach polskiej literatury wojskowej w dwudziestoleciu międzywojennym / red. T. Bernedt, G. Klebowicz, T. Idzikowski. – Przemyśl : ROKEiN, 2003. – 92 s. : 16 x 21 cm. – Fortyfikacje ; 4.
 126. Watson, Alexander: The fortress : the great siege of Przemyśl / Alexander Watson. –  [London] : Penguin Books, copyright 2019. – XXII, 346 stron, [16] stron tablic : 24 cm. – Bibliografia na stronach 311-333. Indeks. – 978-0-241- 30906-3
 127. Watson, Alexander: The Greek Catholic Church and the Problem of Ruthenian Desertion in Przemyśl, January 1915: Documents from the Kriegsarchiv, Vienna, “Rocznik Przemyski”, T. 54 (2018), z. 1 (21), Historia, s. 287-301.
 128. Węgrzy w Twierdzy Przemyskiej w latach 1914-1915 / red. István Lagzi. – Warszawa ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1985. – 166, [2] s. : 22 cm.
 129. Wielgus, Krzysztof:  Problemy rejestracji zieleni fortecznej na przykładzie twierdz: Przemyśl i Kraków, w: Zamki, miasta warowne, ogrody : relacje historycznych założeń fortyfikacyjnych oraz terenów zielonych w miastach zabytkowych : materiały z konferencji naukowej, Kraków, 14 grudnia 2001 / pod redakcją Janusza Bogdanowskiego i Mirosława Holewińskiego. – Kraków 2002, s. 111-126.
 130. Wielgus, Krzysztof: Sprawozdanie z praktyk studentów Politechniki Krakowskiej w okresie 15 lat badań nad Twierdzą Przemyśl 1985-2000, „Zeszyt Popularno-Naukowy” / Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Nr 2 (2000), s. 57-67.
 131. Wielgus, Krzysztof et al.: Stan badań z uwzględnieniem wyników kwerendy w Centralnym Archiwum Wojskowym w r. 1997 i 1998, „Zeszyt Popularno-Naukowy” / Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Nr 1 (2000), s. 11-28.
 132. Wieliczko, Mieczysław Jerzy: Walki w okolicach twierdzy przemyskiej w latach 1914-1915 na łamach prasy polskiej / Mieczysław Jerzy Wieliczko ; Przemyśl : MNZP, 1992 – 52, [6] s., [5] k. tabl. : 24 cm. – Zsfassung.
 133. Wojenna skrzynka pocztowa / red. Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, Anna Nowak, Anna Sawicka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2014. – 103 s. : 22 cm. – 978-83-88172-53-3
 134. Zając, Irena: Cmentarze z I wojny światowej, „Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski : konserwacja, renowacja, adaptacja, 2014”, nr 2, s. 110-113.
 135. Zając, Tomasz: Notatka dla orszaku Jego Imperatorskiej Wysokości generała majora Grabbe, hrabiego Nikitina o okolicznościach zajęcia Twierdzy Przemyśl przez wojska rosyjskie, „Rocznik Przemyski”, T. 55 (2019), z. 4 (24), Historia, s. 219-241.
 136. Zakrzewska, Wanda: Oblężenie Przemyśla : rok 1914-1915 : z przeżytych dni / Wanda Zakrzewska. – Lwów : [s.n.], 1916 – 157 s. ; 18 cm.
 137. Zakrzewski, Bartosz: Bohater wojny 1920 roku : generał dywizji Wojska Polskiego Franciszek Krajowski (1861-1932) / Bartosz Zakrzewski. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2021. – 203, [1] strona : ilustracje, faksymilia, fotografie, mapy, portrety ; 25 cm. – ISBN 978-83-66840-05-8
 138. „Zeszyt Popularno-Naukowy” / Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej, Archiwum Państwowe w Przemyślu ; [B. Bobusia red. nacz.]. – Przemyśl 2000 (Nr 1, 2).

W Czytelni Biblioteki dostępne są również następujące czasopisma wydawane Przemyślu w czasie walk o twierdzę:

 „Kriegsnachrichten/Wiadomości Wojenne”

„Tábori Ujság”

„Ziemia Przemyska”

Unikatową częścią zbiorów Biblioteki MNZP są humorystyczne wydawnictwa w języku niemieckim i węgierskim powstałe w czasie walk o Twierdzę Przemyśl, znalezione w tzw. Archiwum  ppłk. Eleka Molnára”. W skład tego zbioru wchodzą m.in.: „Belagerungs A.B.C. Der gesundene Reim”, „Eine Heldensage“, „Weltkrieg 1914. Wer wird siegen”, „Der Opti- und die Pessimisten und die Poterne. Unabhängiges Heldenblatt“ Brunona Prohaski. Wydawnictwa te zostały zdigitalizowane i udostępniane są poprzez Podkarpacką Bibliotekę Cyfrową pod adresem: https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/12080/edition/11060#structure

opracował Tomasz Pomykacz

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content