Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Wybory do Przemyskiej Rady Miejskiej radnych pracujących w świetle „Czerwonego Przemyśla”. – styczeń 1941 r.

Dodane w kategorii: Biblioteka poleca, Ciekawostki muzealne
Wydarzenie odbywa się dnia: 17 stycznia, 2022
Tomasz Zając - Wybory...

5 stycznia 1941 r. o godzinie 12 odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej, nazywanej wtedy Przemyska miejska Rada radnych pracujących[1]. Na łamach styczniowych numerów „Czerwonego Przemyśla” z 1941 r. został przestawiony cały plan funkcjonowania Rady. W artykule związanym z rozpoczęciem funkcjonowania nowej rady miejskiej nie zabrakło również kwestii agitacji politycznej, w której to Uljana Krawczenko opisała jak nowo wybrani radni rozpoczęli swoje obrady od pochwał dla towarzysza Stalina, czy Armii Czerwonej[2].

Przewodniczącym Rady został Petro Wasylowycz Orlenko, zaś przewodniczącym komisji mandatowej został Charytonow[3]. Przewodniczący komisji mandatowej przedstawił rannych którzy znaleźli się w poszczególnych komisjach zajmujących się funkcjonowaniem przemyskiej Rady.

Spośród 139 okręgów wyborczych wybrano 139 radnych. W numerach „Czerwonego Przemyśla” z listopada 1940 r. można odnaleźć ogłoszenia wyborcze radnych, jacy chcieli się dostać do Rady.

W skład Rady wchodziło: 51 robotników (36 %), 80 pracowników usług (58 %) oraz 8 gospodyń domowych (6 %). Pod względem narodowościowym skład rady przedstawiał się następująco: Ukraińców 58 (osób), Polaków 10, Rosjan 27, Żydów 28, Białorusin 1,Estończyk 1, Ormianin 1, Łotysz 1, Niemiec 1. Pośród radnych było 48 kobiet, co stanowiło 34,53 %. Pod względem wykształcenia rada miasta przedstawiała się następująco: 16 osób z wykształceniem wyższym (12 %), 55 osób z średnim wykształceniem (39 %), 68 osób z niższym wykształceniem (49 %). W styczniu 1941 r. przedstawiono również dane statystyczne dotycząc wieku radnych, które przedstawiają się następująco:  18-25 lat –  28 osób, 25-30 lat – 58 osób, 30-35 lat – 25 osób, 35-40 lat – 14 osób ,40- i więcej – 14 osób. Struktura partyjna przedstawiała się następująco: komuniści 51 osób, komsomolcy 16 osób, bezpartyjni 72 osoby.

W skład Komitetu Wykonawczego wchodzili Basarab Wasyl Andrijowycz (przedowdniczący), Safonow Wasyl Trofymowycz (zastępca), Ljubenko Iwan Leontijewycz (sekretarz) oraz członkowie: Fesanko Fedot Kornijowycz, Trojakker Olena Arkadijiwna, Jewsjukow Martyn Fedotowycz, Koczerhin Mykoła Hryhorowycz, Sniehow Mychajlo Georgiewycz[4], Orlenko Petro Wasylowycz, Masicz Wasyl Petrowycz, Kuźmińskij Mychajlo Stepnowycz, Czornenko Henowefa Ljudwykiwka, Nikitenkow Andrij Mykolajewycz, Chimenko Iwan Serhijewycz, Pawluczenko Mykola Hryhorowycz.

Wybrano także naczelników poszczególnych wydziałów miejskiej rady. Struktura naczelników przedstawia się następująco: wydział finansowy Fesanko Fedot Kornijowycz, wydział ochrony zdrowia Trojakker Olena Arkadijiwna, wydział komunalny Jewsjukow Martyn Fedotowycz, wydział oświaty narodowej Taran Oleksandr Jakowlewycz, wydział zabezpieczenia socjalnego Romanenko Olena Oleksandriwna, wydział handlu Waśko Witalij Zacharowycz, przewodniczący komisji planowania Koczerhin Mykola Hryhorowycz, przewodniczący do spraw kultury fizycznej i sportu Isajew.

Powstały także komisje do pracy Rady, które przedstawiały się następująco:

Komisja pracy handlowej: Heremysz Andrij Andrijowycz (przewodniczący), Hljanh Abram Wachowycz, Bondarenko Pawlo Fedorowycz, Szenbljum Szejndlja Abramiwna, Olszańskij Mychajlo Wolodymyrowycz, Lindel Bejla Josypiwna, Malysz Motrena Fedoriwna, Kalt Emilija Abramiwna, Kulik Antonina Jakowliwna, Sztikler Sabina Szmeriwna, Jarema Paraska Iwaniwna;

Komisja gospodarki komunalnej: Babiak Mychaljo Iwanowycz (przewodniczący), Hybyn Stepan Dmytrowycz, Hwiner Henrika Olerowna, Masluk Dmymitro Matwijowycz[5], Ponusajew Mykola Iwanowycz, Pawluczenko Mykola Hryhorowycz, Opiakin Pawlo Prokopowycz[6], Cyrkin Dawid Borysowycz;

Komisja przemysłowa: Hirszhorn Hersz Mjeszulimowycz (przewodniczący), Drobot Iwan Michajlowycz, Zilberh Maksymiljan Abramowycz, Kuźmińskij Mychajlo Stepnowycz, Matjas Karl Petrowycz, Macuk Hrihorij Wasylowycz, Nikolajew Semen Hryhorowycz, Plaun Fedor Spyrydonowycz, Rubinflad Henja Samojliwna, Taubman Herman Abramowycz;

Komisja oświaty narodowej: Burm Samoil Isakowycz (przewodniczący), Rożkowa Marija Mytrofaniwna, Hordijenko Andrij Stepanowycz, Demczuk Mychajlo Josypowycz, Korn Rachil Wolfiwna, Ljubczykowa Wira Serhijowna, Marhulis Ida Salamoiwna, Okuncow Mykola Dmytrowycz, Prociw Oleksandra Wasyliwna, Czornenko Henowefa Ljudwykiwka, Pajdjak Iwan Oleksijowycz;

Komisja ochrony zdrowia: Makarucha Josyp Antonowycz (przewodniczący), Masicz Wasyl Petrowycz, Biber Jakiw Markowycz, Pech Zofija Petriwna, Serkizowśka Olena Jakowliwna, Rubinflad Henja Samojliwna, Romanjuk Nina Archypiwna, Burtenko;

Komisja prac budżetowych i finansowych: Wasiljew Mychajlo Hryhorowycz (przewodniczący), Kuszczienko Mykola Pawlowycz, Willa Oleksij Andrijowycz, Drobot Iwan Michajlowycz, Chodorowa Sofija Samojliwna, Knepel Hannja Mendeliwna, Rindler Pynja Samojliwna, Kowaliw Iwan Stepanowycz, Dorotiak Marjan Dmytrowycz, Czekwaidze Heorhij Lewanowycz[7].

Tomasz Zając


[1] „Czerwony Przemyśla”, nr 255 z 7 stycznia 1941 r., s. 1

[2] Ibidem.

[3] Ibidem, s. 2.

[4] Gen. M. Sniegow – dowódca 8. Korpusu Strzeleckiego stacjonującego w Przemyślu w latach 1939-1941, walczącego podczas Operacji Barbarossa.

[5] Płk D. Masljuk – dowódca 8. Przemyskiego Rejonu Umocnionego, który walczył w czerwcu 1941 r. przeciwko niemieckim oddziałom w ramach Operacji Barbarossa.

[6] Płk P. Opiakin – zastępca dowódcy 99. Dywizji Strzeleckiej, przejął dowodzenie 25 VI 1941 r. po płk. N. Dementjewie

[7] Kpt. G. Czekwaidze – dowódca 3. batalionu, 1. pułku strzeleckiego, walczył podczas Operacji Barbarossa.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content