Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Węgierskie Lwy Judy w Galicji 1914-1918

Dodane w kategorii: Archiwalna, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wystawy, Wystawy czasowe
Wystawa otwarta od: 26 września, 2017 do 27 listopada, 2017
Węgierskie Lwy Judy w Galicji 1914-1918

Miejsce eksponowania: Gmach Główny, pl. Berka Joselewicza 1 – piętro I.

Wystawa poświęcona jest udziałowi węgierskich Żydów w walkach toczących się podczas I wojny światowej na froncie wschodnim. 

W armii Austro-Węgier walczyli żołnierze wszystkich narodowości, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących cesarstwo – ramię w ramię z Polakami byli Austriacy, Węgrzy i Czesi. Szacunki dotyczące żydowskich żołnierzy wahają się od 275 do 400 tys. wojskowych pochodzących z różnych krajów monarchii. Na wszystkich frontach I wojny światowej, w różnych armiach, walczyło około 1,5 miliona Żydów, a ich udział procentowy w poszczególnych armiach zwykle przewyższał odsetek ludności żydowskiej w całkowitej populacji danego kraju.

Ekspozycji towarzyszy również wydawnictwo pod tym samym tytułem, które można nabyć w księgarni muzealnej.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content