Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Wartościowe książki-dublety z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

W lipcu do Biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej po raz kolejny trafiły interesujące książki-dublety z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Współpraca między naszymi bibliotekami trwa od wielu lat. Dzięki niej wzbogaciliśmy nasze zbiory o liczne tytuły, odpowiadające profilowi muzeum. Uzupełniliśmy przy tym bogatą kolekcję wydawnictw szkolnych, ale zasiliły nasz ogólny księgozbiór wydawnictwa z dziedziny historii, historii wojskowości, gospodarki, handlu, ekonomii, filozofii, prawa, kultury, sztuki i literatury pięknej. Dublety, które do nas trafiły, wydane zostały w wielu przypadkach we Lwowie i innych miastach kresowych, choć nie brakuje wydawnictw z innych miast polskich, a także z zagranicy. Książki te wydawane były w różnym okresie, od XIX wieku, przez okres międzywojenny, aż po czasy po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Dublety proponowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego zawsze były dla nas bardzo interesujące. Nie często można bezpłatnie otrzymać oraz wzbogacić zbiory biblioteczne o książki, które dziś są unikalne. Wprowadzając je do naszych zbiorów, staliśmy się jednym z nielicznych miejsc, w których można z nich skorzystać. A patrząc na dostępność wielu tytułów spośród przekazanych nam z Biblioteki UŁ, nasza biblioteka jest jednym z niewielu w Polsce, gdzie można obecnie je znaleźć. A książki te świadczą o polskim dorobku wydawniczym z okresu rozbiorów i późniejszym.

Celem niniejszego teksu jest zachęcenie Czytelników do zapoznania się z cennymi wydawnictwami, które wzbogacają wiedzę o historii i bogactwie kulturowym naszego regionu, a także całej Polski. Przemyśl jest obecnie miastem przygranicznym, ale w okresie międzywojennym blisko mu było jedynie do południowej granicy Rzeczypospolitej. Do granicy wschodniej i południowo-wschodniej ze Lwowa było jeszcze około 170 i 230 km. Dziś warto o tym pamiętać, bo ówczesne wydawnictwa np. ze Lwowa miały charakter ogólnokrajowy, choć wydawana była tam seria „Biblioteka Wschodnia (Lwów)”. Dlatego tak ważne jest dziś gromadzenie wydawnictw, które nie tylko są cenne ze względu na rok ich wydania, ale także miejsce wydania, przypominające o historii tych ziem. Temu sprzyja współpraca z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, która od wielu lat oferuje nam dublety, tak bardzo nas interesujące. A podobnych bibliotek, z którymi współpracuje Biblioteka MNZP, jest w Polsce więcej.

Poniżej umieszczono wykaz książek w porządku alfabetycznym, które do Biblioteki MNZP zostały przekazane z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w 2021 i 2022 roku. Mamy nadzieję, że podane tytuły zainteresują i zachęcą przemyślan i nie tylko, do odwiedzenia naszej Czytelni, w której czekamy na miłośników wartościowych książek.

Wyrazy serdecznego podziękowania należą się w tym miejscu panu Wiesławowi Górniakowi z Biblioteki UŁ, za współpracę, utrzymywanie życzliwego kontaktu z naszą biblioteką, a także za przygotowanie ofert na dublety i wysyłanie do nas zamówionych książek. Wzbogaciły one w znaczącym stopniu nasz księgozbiór i będą z pożytkiem służyły czytelnikom Biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Marcin Marynowski

Wykaz książek otrzymanych z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:

 • Ankieta w sprawie aktualnych potrzeb przemysłu naftowego z dnia 28 lutego 1927 r., wyd. Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa 1927
 • Szymon Askenazy, Łukasiński, Cz. 1, Warszawa, Lwów 1908
 • Szymon Askenazy, Łukasiński, Cz. 2, Warszawa, Lwów 1908
 • Tytus Benni, Ortofonja polska. Uwagi o wzorowej wymowie dla artystów, nauczycieli i wykształconego ogółu polskiego, Warszawa, Lwów 1924
 • Feliks Aleksander Geysztowt Bernatowicz, Pojata córka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku. Romans historyczny, T. 2, Lwów, Złoczów 1911
 • Jan Biegański, Ogródek lekarski przy szkole, Warszawa 1922
 • Tadeusz Bigo, Stosunki służbowe i organizacyjne asystentów państwowych szkół akademickich, Lwów 1934
 • Jan Biliński, Dąbrowski w Poznaniu, Biblioteka Szkoły Powszechnej, Nr 67, Lwów 1933
 • Georg Brandes, Rosya, Lwów 1905
 • Heinrich von Brandt, Pamiętniki oficera polskiego (1808-1812), Cz. 1, Bibl. Dzieł Wyborowych, Nr 320, Warszawa 1904
 • Józef Dąbrowski, Dzieje Polski niepodległej, Wydanie trzecie, Dzieje narodu polskiego, T.1, T. 2, Warszawa, Kraków 1920
 • Janusz Domaniewski, Z życia naszych ptaków. Sikory, Lwów, Warszawa 1926
 • Drużyny Bartoszowe, 1908-1914, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1939
 • Marcin Ernst, Astronomia Popularna, Biblioteka Macierzy Polskiej, Nr 58, Lwów 1911
 • Wiktor Gomulicki, Pamiątki Kościuszkowskie, Warszawa 1925
 • Gerhart Hauptmann, Tkacze. Dramat z lat czterdziestych, Lwów, Złoczów [1905]
 • Ludwik Jabłonowski, Złote czasy i wywczasy. Pamiętnik szlachcica z pierwszej połowy XIX stulecia. Gawędy o Dawnym Obyczaju, T. 2, Lwów 1920
 • Ludwik Jabłonowski, Złote czasy i wywczasy. Pamiętnik szlachcica z pierwszej połowy XIX stulecia, Poznań 1927
 • Jak urządzić obchód odsieczy Wiednia, Drukarnia Mieszczańska Sp. Akc., Poznań 1933
 • Jan Jakóbiec, Deutschtum ein Lesenbuch für Polnische Gymnasien, Tl. 2, Biblioteczka Niemiecka. Z. 23, Lwów, Warszawa 1927
 • Włodzimierz Janowski, Przegląd statystyczny celniejszych przemysłowości krajowych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiém Ks. Krakowskiém i z Księstwami Oświęcimskiém, Zatorskiém i Bukowiną, Z. 1, Wyd. 2, Kraków 1865
 • Juliusz Kaden-Bandrowski, Miasto mojej matki, Wyd.2, Lwów, Warszawa, Kraków [1927]
 • Jan Kamiński, Działalność wychowawcza dawnych cechów lubelskich, Lublin 1939
 • Tadeusz Kistryn, Polska korespondencja handlowa wraz z najważniejszemi wiadomościami o czynnościach handlowych, Wydanie drugie, Lwów 1922
 • Karol Kleniewicz, Polska współczesna, Cz. 10. Góry polskie Sudety i Karpaty, Zagadnienia Życia Bieżącego, Nr 10, Łódź 1948
 • Stanisław Kot, Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794, Kraków 1923
 • Tadeusz Kowalski, Turcja powojenna, Bibl. Wschodnia (Lwów), Nr 1, Lwów 1925
 • Kajetan Koźmian, Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815, Cz. 1, Bibl. Dzieł Wyborowych, Nr 491, Warszawa 1907
 • Kajetan Koźmian, Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815, Cz. 2, Bibl. Dzieł Wyborowych, Nr 492, Warszawa 1907
 • Kajetan Koźmian, Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815, Cz. 3, Bibl. Dzieł Wyborowych, Nr 496, Warszawa 1907
 • Kajetan Koźmian, Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815, Cz. 4, Bibl. Dzieł Wyborowych, Nr 497, Warszawa 1907
 • Kajetan Koźmian, Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815, Cz. 5, Bibl. Dzieł Wyborowych, Nr 499, Warszawa 1907
 • Kajetan Koźmian, Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815, Cz. 6, Bibl. Dzieł Wyborowych, Nr 501, Warszawa 1907
 • Józef Ignacy Kraszewski, Chata za wsią. Powieść w trzech tomach, Lwów 1934
 • Eugeniusz Kwiatkowski, Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem, Warszawa 1945
 • Bolesław Londyński, Zwyczaje towarzyskie. Podręcznik praktyczny dla pań i panów, Wyd.2, Warszawa 1938
 • Lubelskie: pieśni ludowe na 2 i 3 głosy wybrał i oprac. Feliks Rybicki, ze zbiorów Walerjana Batki, zebrał Walerian Batke, Katowice 1930
 • Feliks Młynarski, Do broni! Prawda o Naczelnym Komitecie Narodowym i Polskich Legionach, New York 1915
 • Władysław Nikliborc, Algebra dla klasy IV gimnazjalnej, Lwów, Warszawa 1936
 • Francesco Saverio Nitti, Europa bez pokoju, Wyd. 2 przejrz. i powiększ., Warszawa 1923
 • Irena Pannenkowa, Kościuszko, Lwów 1917
 • Wacław Potocki, Wojna chocimska, Biblioteka Narodowa, Seria 1, Nr 75, Kraków 1924
 • Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania (tymczasowy), Biblioteka Oświaty i Wychowania, T. 1, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Lwów [1934]
 • Stanisław Pszon, Francuska korespondencja handlowa, Cz. 1 (Interesy towarowe), Lwów, Warszawa 1927
 • Edward Rose, Bilans gospodarczy trzech lat niepodległości, Warszawa 1922
 • Robert Robertson Rusk, Pedagogika eksperymentalna. Biblioteka Przekładów Dzieł Pedagogicznych, Nr 3, Lwów, Warszawa 1926
 • Józef Rostafiński, Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących z 400 rycynami, Z. 1, Z tekstem, Wyd. 5, Rodniowce i rośliny nasienne, Lwów 1921
 • Józef Rostafiński, Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących z 400 rycynami, Z. 2, Z rycinami, Wyd. 5, Rodniowce i rośliny nasienne, Lwów 1921
 • Lucjan Rydel, Ferenike i Pojsidoros. Opowieść kulturalno-obyczajowa na tle igrzysk olimpijskich, Warszawa, Lwów 1936
 • Lucjan Rydel, Warszawa i jej dzieje kulturalne i wojenne, Kraków 1915
 • Andrzej Ryszkiewicz, Jan Feliks Piwarski, Wiedza Powszechna, Z cyklu: Malarze polscy, Z. 27, Wrocław 1950
 • Christian von Schlözer, Początki ekonomii polityczney czyli Nauka o gospodarstwie krajowém. T. 2, Warszawa 1808
 • Tadeusz Sinko, Wypisy łacińskie dla I kl. liceów humanistycznych i klasycznych, Z. 1, Wybór z pism Cycerona, Lwów, Warszawa 1938
 • Tadeusz Sinko, Wypisy łacińskie dla I kl. liceów humanistycznych i klasycznych, Z. 3, Wybór utworów Wergiliusza, Lwów, Warszawa 1938
 • Juliusz Słowacki, Hugo, Mnich, Arab, W Szwajcarji, Biblioteka Arcydzieł Literatury, Nr 39, Lwów 1923
 • Stanisław Sobiński, W obronie prawdy. Szkolnictwo powszechne w Małopolsce Wschodniej pod względem stosunków narodowych, Lwów 1922
 • Antoni Sozański, Co mówi Galicya o nowej mappie pod titułem: Europa w roku 1860, Lipsk 1860
 • Stanisław Tatarczuch, Rzemiosło i drobny przemysł w Polsce, Biblioteczka Licealna, Nr 5, Lwów [1937]
 • Franciszek Tomanek, Handel towarowy i pieniężny oraz jego organizacja, Lwów, Warszawa 1929
 • Wiersze i pieśni Armii Ludowej, Wyd. Oddziały Propagandy Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP, Łódź 1945
 • John Wesley Young, Dwanaście wykładów o zasadniczych pojęciach algebry i geometryi, Warszawa, Lwów [1918]
 • Jerzy Zanoziński, Aleksander Kotsis, Wiedza Powszechna, Nr 794, Łódź 1951
 • Waldemar Zillinger, Zbiór ćwiczeń i zadań z fizyki, Cz.2, Dla klas wyższych szkół średnich, Lwów, Warszawa 1930
 • Anton Zischka, Bawełna włada światem, Lwów, Warszawa 1935

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content