Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Wakacje w Muzeum

Wakacje w Muzeum

Serdecznie zapraszamy na Wakacje w Muzeum. Jak co roku, pracownicy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przygotowali ofertę zajęć edukacyjnych na okres wakacji 2022. Warsztaty muzealne prowadzone w oparciu o aktualne wystawy oraz wybrane eksponaty są przygotowywane dla uczniów wszystkich grup wiekowych. W zależności od tematu zajęć są one prowadzone są na ekspozycji lub w sali edukacyjnej. Zajęcia są wzbogacone filmami oraz prezentacjami multimedialnymi.

Opłata za udział w warsztatach muzealnych wynosi 9 zł od osoby. Jednorazowa opłata za edukatora lub przewodnika to 30 zł od grupy. 

Grupy należy zgłaszać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem:

Budynek główny – numer tel. 16 679 30 45 lub 16 679 30 08, adres e-mail: edukacja@mnzp.pl, osobiście w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza 1.

Muzeum Historii Miasta Przemyśla – numer tel. 16 679 30 46, adres e-mail: rynek@mnzp.pl, osobiście w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9.

Budynek główny Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

TEMATY ZAJĘC DO WYBORU:

W podróż z przemyskimi niedźwiadkami. W oparciu o bajkę Jarosława Sieki pt. „Niedźwiadki z Przemyśla” dzieci poznają historię nadsańskiego gro­du, jego najciekawsze zabytki i atrakcje. W dalszej części zajęć malują kolorowankę z Przemyśla.

Dzieło na desce. Co to jest ikona? Podczas za­jęć dzieci dowiedzą się czym jest ikona i jak się ją pisze. W części praktycznej spróbują wykonać ikonę wybranego świętego.

Na szkle malowane. Uczniowie będą mieli szansę stworzyć swój własny witraż. Wykonane za pomocą farb akrylowych dzieła mogą służyć do dekoracji lub stanowić doskonały prezent.

Nie święci garnki lepią – ja też potrafię! W trakcie zajęć dzieci poznają czym jest ceramika, jak wyglądały naczynia dawniej i dziś, jak je produkowano i wypalano. W części praktycznej zajęć będą mogły ule­pić swoje własne naczynie z gliny.

Ochrą i węglem – paleolityczna sztuka jaski­niowa. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję obej­rzeć prezentację multimedialną zawierającą przykłady ry­sunków, rytów, malowideł oraz płaskorzeźb francuskich i hiszpańskich sztuki jaskiniowej. Następnie dzieci będą mogły wykonać swoje własne „malowidła jaskiniowe”.

Zajęcia modelarskie. Na lekcji uczestnicy poznają pionierskie konstrukcje latające i jeżdżące sprzed stu lat, a także tajniki ich powstawania. Następnie budują kartonowe modele wybranych maszyn.

Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Zajęcia zaczynają się od 5 lipca w godzinach od 10.00 do 12.00 (odbywać się będą od wtorku do soboty). Zapraszamy do MUZEUM HISTORII MIASTA PRZEMYŚLA, Rynek 9. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy różnorodne tematy, działania artystyczno-plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi.  Będzie to czas zabawy poprzez kreatywne działania, które pobudzają wyobraźnię i dają upust emocjom towarzyszącym poznawaniu sztuki. Być może pośród rozmaitych działań ktoś odkryje swój talent.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content