Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Trzy pokolenia twórców – Warsztat i dzieła Ferdynanda, Stanisława, Zygmunta Majerskich

Dodane w kategorii: Archiwalna, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wystawy, Wystawy czasowe
Dnia 28 czerwca, 2022
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu

28 czerwca 2022 roku w budynku głównym MNZP odbył się wernisaż wystawy Trzy pokolenia twórców – Warsztat i dzieła Ferdynanda, Stanisława, Zygmunta Majerskich i towarzysząca mu mikrokonferencja tematyczna.

Program:

16.00 – 16.10 – wstęp i powitanie
Jan Jarosz, Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

16.10 – 16.20 – Wprowadzenie. Dziedzictwo pokoleń
dr hab. Inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚl., Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach. Kierownik Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej.

16.20 – 16.30 – Problemy modernizacyjne i konserwatorskie na przykładzie wybranych obiektów Zygmunta Majerskiego
dr hab. Inż. arch. Tomasz Wagner, prof. PŚl., Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach.

16.30 – 16.45 – Skarby ze Starej Szafy – o odkryciu kolekcji projektów w Żołyni, w pracowni Franciszka Dąbrowskiego
Magdalena Kątnik-Kowalska, dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni.

16.45 – 17.00 – Od Oświęcimia do Kołomyi. Pół tysiąca kilometrów realizacji Ferdynanda i Stanisława Majerskich
Bartosz Podubny, Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

17.00 – 17.25 – Między nowoczesnością a tradycją – transkulturowe aspekty w twórczości duetu Zygmunt Majerski  – Julian Duchowicz – wybrane zagadnienia
dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach.

17.30 – Otwarcie wystawy
Trzy pokolenia twórców – Warsztat i dzieła Ferdynanda, Stanisława, Zygmunta Majerskich.

O wystawie:

Prezentowane materiały pochodzą z niedawno odnalezionych, a przez wiele lat uważanych za zaginione, zbiorów projektów Majerskich, które obecnie są katalogowane i opracowywane przez zespół: dr hab. Anna Sylwia Czyż, dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i Bartosza Podubny we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żołyni, przy wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa za Granicą „Polonika” – Zbiory Dąbrowskich z Żołyni, również z zasobów: Archiwum Archidiecezji Przemyskiej, Muzeum Arcitektury we Wrocławiu, rodziny Majerskich i autorów wystawy.

Zbiory pokazane na wystawie to opowieść o warsztacie i dorobku trzech twórców wywodzących się z rodziny Majerskich, protoplasty rodu – rzeźbiarza Ferdynanda Majerskiego, jego syna – architekta Stanisława Majerskiego oraz wnuka Zygmunta Majerskiego, również architekta.

Kuratorzy wystawy: Magalena Kątnik-Kowalska, Beata Majerska-Pałubicka, Ryszard Nakonieczny, Bartosz Podubny, Tomasz Wagner.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content