Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej

Dodane w kategorii: Informacje, Wydarzenia
Wydarzenie odbywa się dnia: 21 października, 2017
Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej

W dniach 20 – 22 października 2017 uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej.

Informujemy jednocześnie, że w dniach 21 i 22 października w związku z konferencją ekspozycje muzealne będą niedostępne do zwiedzania.

Według dominującej narracji proces demokratyzacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej dokonał się dzięki transferowi norm i wartości z Europy Zachodniej, z „rozwiniętych demokracji” na „niedorozwinięty Wschód”. Europa Zachodnia przedstawiana jest jako kolebka parlamentaryzmu i konstytucjonalizmu oraz wzór do naśladowania. Przekaz ten ignoruje własne wolnościowe tradycje polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, stanowiące istotną, wartościową część europejskiego dziedzictwa politycznego. Wpływa nie tylko negatywnie na badania naukowe, lecz także ma implikacje polityczne – skłania państwa EŚiW do pasywnej adaptacji, marginalizuje je w debatach na temat przyszłości Europy.

Celem konferencji jest omówienie tych idei wolnościowych i tradycji parlamentarnych, ukazanie ich siły, ograniczeń i przemian, a także refleksja nad ich obecnym wpływem na życie polityczne EŚiW i UE. Szerokie grono uczestników złożone z badaczy, ekspertów oraz polityków będzie dyskutować również na temat aktualnego stanu parlamentaryzmu
i roli parlamentów narodowych.

Program konferencji:

20.10 Piątek
Zamek w Krasiczynie – Krasiczyn 179
19:00 Dyskusja „Contemporary Democracies Revisited” oraz pokaz filmu „After Democracy: what is the new political model?”

21.10 Sobota
Przemyśl, Muzeum Ziemi Przemyskiej – Plac płk. Berka Joselewicza 1
9:00 Sesja I : Idee wolnościowe i tradycje parlamentaryzmu w Europie Środkowej i Wschodniej
10:45 Przerwa kawowa
11:00 Sesja II: Parlamenty narodowe dzisiaj. Stan kryzysu?
13:00 Lunch
14:00 Sesja III: Parlamenty w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Dokąd zmierzamy?


22.10 Niedziela
Przemyśl, Muzeum Ziemi Przemyskiej – Plac płk. Berka Joselewicza 1
10:00 Dyskusja: Corpus legum w czasach przemian. Doświadczenia przedstawicieli parlamentów narodowych
13:15 Lunch

Uczestnicy
• Catalin Avramescu (RO) • Richard Butterwick-Pawlikowski (UK) • Wioletta Pawlikowska-Butterwick (PL) • Fernando Casal Bértoa (UK) • Ferenc Hörcher (HU) • Andrej Kazakiević (BY) • Rumyana Kolarova (BG) • Marek Kornat (PL) • Zdzisław Krasnodębski (PL) • Molly Krasnodębska (PL) • Marek Kuchciński (PL) • Eryk Mistewicz (PL) • Attila Molnar (HU) • Kari Palonen (FI) • Yaroslav Pasko (UA) • Zbigniew Rau (PL) • Suvi Soininen (FI) • Sebastian Steingass (DE) • Szymon Szynkowski vel Sęk (PL) • Andrzej Tichomirow (BY) • Ch. Turner (UK) • Bronisław Wildstein (PL)

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content