Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Sympozjum międzynarodowe „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”

Dodane w kategorii: Informacje, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia, Wydarzenie muzealne
Wydarzenie odbywa się dnia: 23 października, 2019
Sympozjum międzynarodowe „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”

W dniach 23-25 października odbyło się w Przemyślu międzynarodowe sympozjum zatytułowane „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”. Organizatorem było Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, a Patronat nad wydarzeniem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Idea sympozjum powstała podczas wyjazdów plenerowych, podczas których muzealnicy z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka wykonywali fotografie do wystawy, która miała pokazywać drewniane cerkwie z Polski, Ukrainy i Rumunii wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Owocne wyjazdy w kierunku Roztocza – do Radruża i Chotyńca, a także w Bieszczady – do Turzańska, Smolnika i parku miniatur cerkiewnych w Myczkowcach sprawiły, że niebawem zrodziła się myśl zorganizowania międzynarodowego sympozjum poświęconego drewnianym cerkwiom obszaru Karpat, a także wschodniego pogranicza. Dzięki temu w istniejący krąg tematyczny zostały włączone również drewniane cerkwie ze Słowacji i Białorusi.

Pomysł realizowany w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej został zauważony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który jest instytucją ekspercką m.in. w dziedzinie architektury drewnianej. Dlatego wyróżnieniem dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej było objęcie sympozjum Patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które zapowiedziało także przywiezienie do Przemyśla swoich cenionych wydawnictw oraz wystawy o drewnianych cerkwiach z regionu Karpat, wpisanych w 2013 roku na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Głównym celem zaproszenia specjalistów, historyków sztuki, historyków, konserwatorów, architektów, a także duchownych, z wielu krajów w których znajdują się zabytkowe drewniane cerkwie, było mocne przekonanie o potrzebie umożliwienia wspólnego spotkania, podczas którego eksperci z różnych krajów będą mogli dzielić się swoją wiedzą, wynikami badań i doświadczeniem.

Na zaproszenie odpowiedziało wielu wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy – Ukrainy, Białorusi, Słowacji i Rumunii. Dzięki temu program konferencji stał się bogaty i zapowiada duże wydarzenie. Konferencja naukowa odbędzie się 24 października br. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, a podczas sympozjum trwającego od 23 do 25 października, uczestnicy będą mieli wiele okazji do wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych, cennych kontaktów. Lista uczestników i program wskazują też, jak bardzo była potrzebna organizacja takiej konferencji. W ostatnich latach temat nie był bowiem zbyt często poruszany w podobnej formule. Komunikacja między uczestnikami z kilku krajów nie powinna napotykać na trudności. Tematy zawodowe w gronie Słowian są zazwyczaj wzajemnie zrozumiałe. Pomoc w tłumaczeniach, w obie strony, zapewniona będzie natomiast w przypadku uczestników z Rumunii.

Program międzynarodowego sympozjum „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”:

23.10.2019 powitanie przybyłych prelegentów z Polski i innych krajów.

24.10.2019 godz. 9-18:30 konferencja międzynarodowa „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”. W przerwie Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa dokona otwarcia wystawy o drewnianych cerkwiach z regionu Karpat, wpisanych w 2013 roku na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wystawę przygotował Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Główne tematy konferencji:

  • historia
  • sztuka i architektura
  • ochrona i konserwacja
  • tradycja i kontynuacja

25.10.2019 wyjazd prelegentów z Polski i innych krajów do wybranych drewnianych cerkwi w Bieszczadach.

Chcemy, aby nasze sympozjum stało się okazją do wymiany doświadczeń między historykami, historykami sztuki, konserwatorami i specjalistami zajmującymi się drewnianymi cerkwiami w krajach położonych na obszarze Karpat, a także w rejonie wschodniego pogranicza, wyznaczonego na linii Podlasia i Lubelszczyzny. Mamy nadzieję, że pozwoli to spojrzeć kompleksowo na historię tych obiektów, a także porównać aktualne problemy ochrony i konserwacji drewnianych cerkwi oraz ich popularyzacji w różnych krajach. Mamy nadzieję, że sympozjum wniesie wiele nowych treści do istniejącego stanu wiedzy i przyczyni się do jeszcze lepszej ochrony zabytków drewnianej sztuki cerkiewnej, znajdujących się w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Słowacji i w Rumunii.

Pomysłodawcą i koordynatorem sympozjum jest adiunkt i kierownik Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Marcin Marynowski, w latach 2000-2007 pracownik Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, w latach 2007-2016 miał okazję poznawać na miejscu zabytki rumuńskiej sztuki sakralnej, od wielu lat bada także relacje polsko-rumuńskie na przestrzeni wieków.

W 2020 roku planowane jest wydanie drukiem wydawnictwa, zawierającego referaty wygłoszone podczas tegorocznej konferencji. Będzie to z pewnością wartościowa publikacja, zawierająca opracowania o tematyce drewnianych cerkwi, przygotowane przez specjalistów z różnych krajów, prezentujących swoje referaty w Przemyślu.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w dołączonym pliku.

Program sympozjum w wersji pdf

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content