Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Rozważania nad istotą czasu – rozważanie drugie nowa wystawa w MGF

Rozważania nad istotą czasu – rozważanie drugie

Serdecznie zapraszamy na wernisaż kolejnej wystawy w Małej Galerii Fotografii, Rynek 9. W tym miesiącu proponujemy fotograficzne Rozważania na istotą czasu autorstwa Marka Kucharczyka.

Wydarzenie będzie miało miejsce 12 lipca 2024 roku o godzinie 18.00 w Małej Galerii Fotografii w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9.

Rozważania nad istotą czasu – rozważanie drugie

Czas jest zbyt złożony by określać go jednym słowem. Greccy filozofowie stosowali trzy terminy na określenie czasu: chronos, kairos i aion odzwierciedlające jego wcielenia. Pierwsze wcielenie to struktura linearna, obiektywna, wspólna dla wszystkich, drugie – to struktura jednostkowa, indywidualna, obejmująca udział jednostek i zdarzeń, i wreszcie trzecie – czas jest zarówno rozciągły jak i skończony, obejmujący swym początkiem i końcem rozległą przestrzeń.

Czy fotografia, która powstaje jako mechanistyczny zapis kwantów światła, które padają na materiał światłoczuły w ułamku sekundy może odzwierciedlać tak zróżnicowany, wieloaspektowy charakter czasu?

Marek Kucharczyk – członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików (Okręg Lubelski). Biolog środowiskowy, doktor habilitowany nauk biologicznych, zawodowo związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (profesor uczelni).

W jego działalności fotograficznej wyróżnić można dwa przeplatające się nurty. Fotografia przyrodnicza, w której istotna jest wierność przekazu, to pierwszy z nich  ̶  związany z wykształceniem i uprawianym zawodem. Drugi nurt  ̶  to poszukiwanie dróg wyrażania głębokich emocji, czy to poprzez wierny zapis rzeczywistości, filtrowany przez osobisty punkt widzenia, czy też balansowanie pomiędzy przedstawieniem a abstrakcją. W ostatnich pracach i działaniach inspiruje się dokonaniami Bauhausu i konstruktywistów, wcześniej – weryzmem, np. pracami grupy f/64.

Autor 21 wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych i plenerach fotograficznych. Kurator galerii „Pod Palmą” na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS (Akademicka 19, Lublin), organizator ponad 40 wystaw. Juror w konkursach fotograficznych.

Doświadczenie warsztatowe oraz zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy dydaktycznej ze studentami prowadząc od ponad blisko 30 lat zajęcia z fotografii oraz pełniąc rolę tutora dla studentów pragnących poszerzać swoje umiejętności i kreatywność. Za działalność twórczą i dydaktyczną nagrodzony Medalem Polskiego Towarzystwa Botanicznego im. Profesora Bolesława Hryniewieckiego (2007) oraz medalem „Zasłużony dla miasta Lublina” (2020 r.).

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content