Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Przemysław Bystrzycki. Zesłaniec, cichociemny, pisarz. W stulecie urodzin.

PRZEMYSŁAW BYSTRZYCKI. Zesłaniec, cichociemny, pisarz. W stulecie urodzin.

23 maja 2023 roku w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się Konferencja Naukowa pod tytułem Przemysław Bystrzycki. Zesłaniec, cichociemny, pisarz. W stulecie urodzin. Wydarzenie to połączone było z odsłonięciem muralu poświęconego Michałowi, Tadeuszowi i Przemysławowi Bystrzyckim.

Organizatorami uroczystości były Samorząd Miasta Przemyśla, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

Szczegółowy program prezentujemy poniżej.

10.00 ODSŁONIĘCIE MURALU
Mural poświęcony Michałowi, Tadeuszowi i Przemysławowi Bystrzyckim
(Przemyśl, ul Wodna 11)

10.45 OTWARCIE KONFERENCJI
(Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. płk. B. Joselewicza 1)

Jan Jarosz dyr. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
dr hab. Dariusz Iwaneczko dyr. Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie

11.00 Michał Kozera (Kraków)
Trzy pokolenia Bystrzyckich

11.20 dr hab. Dariusz Iwaneczko (IPN Rzeszów)
Przemysław Bystrzycki – od Przemyśla po Campo Casale (Brindisi)

11.40 dr Krzysztof A. Tochman (IPN Rzeszów)
Rozpracowanie Przemysława Bystrzyckiego przez komunistyczny aparat represji

12.00 PRZERWA KAWOWA

12.20 Magdalena Tyl (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu)
Od „Najkrótszej drogi” do „Znaku cichociemnych”

12.40 dr Alicja Przybyszewska (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu)
Późna twórczość Przemysława Bystrzyckiego w świetle zachowanej spuścizny literackiej

13.00 Waldemar Wiglusz (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu)
Jak zostałem wydawcą

13.20 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

14.00 Zwiedzanie ekspozycji poświęconej rodzinie Bystrzyckich
(Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Rynek 9)

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content