Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Promocja książki – Katalog najcenniejszych historycznych fajek i cygarniczek ze zbiorów MNZP

Dodane w kategorii: Informacje, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia, Wydarzenie muzealne
Wydarzenie odbywa się dnia: 14 listopada, 2021
Promocja książki - Katalog najcenniejszych historycznych fajek i cygarniczek

14 listopada 2021 w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, odbyła się promocja najnowszej publikacji wydanej przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej pod tytułem „Katalog najcenniejszych historycznych fajek i cygarniczek ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej” autorstwa dr Urszuli Olbromskiej.

(fragmenty Wstępu dr Urszuli Olbromskiej
do Katalogu najcenniejszych historycznych fajek i cygarniczek ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2021)

Od momentu powołania Muzeum Dzwonów i Fajek w 2001 roku, zbiory fajkarstwa, liczące początkowo czterdzieści pięć jednostek inwentarzowych, wzrosły w roku 2016 do ośmiuset sześćdziesięciu czterech. Muzeum zgromadziło fajki powstałe od końca XVII wieku do czasów współczesnych. Posiadamy rozmaite fajki – jednorodne i złożone, wykonane z kilku rodzajów materiałów, wyprodukowane w różnych kręgach kulturowych. Zróżnicowany jest ich stan zachowania.

U podstaw gromadzenia zbiorów fajkarstwa stanęło przekonanie, że Muzeum Dzwonów i Fajek, jako jedyne tego typu w Polsce, powinno posiadać dużą i znaczącą kolekcję akcesoriów do palenia, a także prezentować ją w atrakcyjny sposób i opracowywać.

Muzealna kolekcja fajek, cygarniczek i akcesoriów fajczarskich była sukcesywnie opisywana w artykułach naukowych oraz w informatorach towarzyszących wystawom czasowym. Jednak jej liczebność i ranga, a także specyfika zbioru zrodziły zapotrzebowanie na opracowanie i opublikowanie katalogu całych zbiorów.

Pierwszy drukowany katalog fajek Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej ukazał się w 2000 roku, towarzysząc wystawie „Jak to z fajką było…”. Jego nakład od lat jest wyczerpany, poza tym zbiory fajkarstwa od czasu powołania Muzeum Dzwonów i Fajek znacząco się powiększyły i nigdzie nie zostały opublikowane w całości.

Obecne wydawnictwo, obejmujące przedmiotową kolekcję zgromadzoną do końca 2016 roku, opracowano z myślą zarówno o znawcach przedmiotu jak też miłośnikach tychże artefaktów. Publikowane tu noty katalogowe, opatrzone wizerunkami poszczególnych obiektów, dają pełne wyobrażenie o historycznych fajkach i akcesoriach zgromadzonych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i stanowią przekrój produkcji europejskiej.

Dr Urszula Olbromska, autorka książki – filolog klasyczny, historyk sztuki, kustosz dyplomowany. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej od 1995 do 2017 roku, od 1996 na stanowisku kierownika Działu Sztuki, Rzemiosła i Etnografii. W latach 2014-2017 pełniła funkcję kierownika Muzeum Dzwonów i Fajek. Od 2000 roku zajmowała się gromadzeniem, opracowywaniem i popularyzacją muzealnego zbioru fajek. W 2004 roku obroniła pracę doktorską na temat „Europejska fajka artystyczna z XIX wieku na przykładzie fajek sepiolitowych i drewnianych ze zbiorów polskich” na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Sieradzkiej. Opublikowała kilkadziesiąt pozycji – katalogów, informatorów wystaw, artykułów na tematy dotyczące fajek. Autorka wszystkich wystaw czasowych oraz stałej ekspozycji fajkarstwa w Muzeum Dzwonów i Fajek. Zorganizowała szereg innych ekspozycji czasowych i stałych w Muzeum, opublikowała wiele katalogów wystaw, a także wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny muzealnictwa.

Poza pracą w Muzeum, od 1994 roku współpracuje ze środowiskami polskimi oraz prowadzi badania nad polskim dziedzictwem kulturowym na terenie obecnej Ukrainy. Kierowała Warsztatami Kulturowymi dla Młodzieży Polskiej na Ukrainie, jest współorganizatorką Dialogu Dwóch Kultur. Od 2006 roku zajmuje się inwentaryzowaniem, a także badaniami nad sztuką sepulkralną w rejonie przygranicznym (województwo lwowskie). Za tę działalność została uhonorowana w 2017 roku Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Autor projektu graficznego i składu wydawnictwa: Grzegorz Kijanka.
Grafik, artysta-rysownik, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalizacja grafika projektowa, w 2009 roku obronił dyplom w pracowni prof. Tadeusza Nuckowskiego. Tworzy pracownie graficzną KIJANKA STUDIO.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content