Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Po pierwsze gromadzić. Najciekawsze nabytki muzealne z lat 2012–2022.

Dodane w kategorii: Aktualna, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wystawy, Wystawy czasowe
Wydarzenie odbywa się dnia: 14 czerwca, 2024
Po pierwsze gromadzić. Najciekawsze nabytki muzealne z lat 2012–2022.

14 czerwca 2024 roku w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbył się wernisaż niecodziennej wystawy pod tytułem Po pierwsze gromadzić. Najciekawsze nabytki muzealne z lat 2012–2022.

Kilka słów o wystawie…

Jak rozumiemy pojęcie „muzeum”? Jeżeli kojarzymy je z miejscem, to jakim? Czym ono dla nas jest? Jakie ma znaczenie i po co jest w ogóle? Dokumentem prawnym, który definiuje instytucję muzealną w Polsce, określa jej zadania i cele jest Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku, która zaczyna się od słów: Muzeum jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami przez działania określone z art. 2. Pierwszym działaniem wymienionym w Art. 2 jest: gromadzenie dóbr kultury w statutowo określonym zakresie.

Muzeum gromadzi owe dobra kultury poprzez dary, zakupy i przekazy. Kupuje przedmioty złożone instytucji w ofercie od osób prywatnych, ale także w domach aukcyjnych i sklepach z antykami. Jednak największa część nabytków muzealnych to dary.

Wystawa Po pierwsze gromadzić. Najciekawsze nabytki muzealne z lat 2012–2022 jest ukłonem w kierunku darczyńców i oferentów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej; jest wyrazem wdzięczności dla osób, które chciały, aby wartościowe dla nich przedmioty, nierzadko pamiątki rodzinne, znalazły się akurat tutaj, w przemyskiej instytucji. Wystawa prezentuje nabytki ze wszystkich działów. Spośród kilku tysięcy nabytków, które wzbogaciły zbiory przemyskiego muzeum w latach 2012–2022 wybraliśmy ponad 600 muzealiów ze zbiorów archeologii, archiwaliów, etnografii, falerystyki, grafiki, ikon, ikonografii, malarstwa, mebli, militariów, numizmatyki, przyrody, realiów, rzemiosła, rzeźby, tkanin i variów. Znalazły się na niej m.in. pamiątki po Henryku Jaskule, Władzie Majewskiej, fragment spuścizny po Jerzym Niementowskim i prace do stale uzupełnianej kolekcji dzieł Mariana Strońskiego. Do muzeum trafiły też kolekcje duże, gromadzone przez pasjonatów przez lata, jak na przykład piękny zbiór damskich kapeluszy Joanny Bernaczek, bardzo różnorodna kolekcja sztuki Jana Szula, czy imponujący zbiór grafik Krzysztofa Skórczewskiego zebrany przez Dariusza Bielca. Na wystawie prezentujemy ich fragmenty.

Ekspozycja pokazuje wielką różnorodność i bogactwo tematów, jakimi zajmuje się Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, od czasów najdawniejszych po współczesne (na wystawie można zobaczyć m.in. zęby mamuta, kamienny toporek z neolitu, a także grafikę z 2017 roku). Od początku muzeum przemyskie tworzone było dzięki ludziom. Lata 2012–2022 potwierdzają ogromną hojność darczyńców i kolekcjonerów.  

Wystawę można oglądać od 15 czerwca do 24 listopada 2024 roku.

Katarzyna Winiarska
kuratorka wystawy

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content