Wydawnictwa

„ … szumią knieje…”. Z tradycji myśliwskich wczoraj i dzisiaj. Informator wystawy

Autor
Zahel Dorota
Rok wydania
2019
Numer ISBN
78-83-60680-74-2
Liczba stron
58
Format
16,5 x 23,5 cm
Okładka
miękka

Publikacja na tle ogólnej wiedzy z zakresu łowiectwa i myślistwa, zwraca uwagę na popularność motywów związanych ze zwierzyną i polowaniem w sztuce. Katalog obfituje w fotografie dotyczące malarstwa i rysunku oraz rzeczy użytkowych nawiązujących do tematyki myśliwskiej: naczynia, torby, zegary, kafle … Autorka omawia również pokrótce temat broni myśliwskiej.

Nad Wisłokiem, Sanem i Szkłem. Walki 10 Brygady Kawalerii płk. Maczka we wrześniu 1939 r.

Autor
Majka Jerzy
Rok wydania
2019
Numer ISBN
978-83-60680-76-6
Liczba stron
108
Format
24 x 17 cm
Okładka
twarda

Książka opisuje na podstawie źródeł, utworzenie pierwszej polskiej brygady zmotoryzowanej a następnie początek kampanii wrześniowej, w tym między innymi: obronę Rzeszowa, Łańcuta, walki o Jarosław, Radymno i walki pod Lwowem. Dodatkowym walorem publikacji są liczne ilustracje oraz zestawienia: etatów, wyposażenia, obsady personalnej i osób odznaczonych.

Lotnictwo w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919

Autor
Niestrawski Mariusz
Rok wydania
2019
Numer ISBN
978-83-60680-70-4
Liczba stron
174
Format
23,5 x 16,5 cm
Okładka
miękka

Książka pokazuje wojnę polsko-ukraińską w l. 1918-1919 od strony działań powietrznych młodego polskiego lotnictwa, które tworzyła odważna kadra wnosząc swój wielki wkład w zwycięstwo w kampanii polsko-ukraińskiej. Napisana z wielką pasją i znawstwem, bogato ilustrowana fachowa publikacja, zawiera dodatkowo bibliografię oraz indeks nazwisk i miejscowości.

Pierwsze w walce. Lwów i Przemyśl 1918

Autor
Fac Lucjan
Mikrut Marek
Rok wydania
2019
Numer ISBN
978-83-60680-69
Liczba stron
73
Format
29 x 18,5 cm
Okładka
miękka

Publikacja prezentuje kilkanaście zagadnień związanych z walką o niepodległość Przemyśla oraz Lwowa i przyległych okolic. Nie ukazuje chronologicznie biegu wydarzeń, ale przedstawia poszczególne tematy składające się na odzyskanie niepodległości tej części Rzeczypospolitej. I tak znajdziemy tu między innymi teksty oraz fotografie dotyczące organizacji paramilitarnych, legionów, Bitwy o Przemyśl, uczestników walk, odsieczy Lwowa i przemyskich Orląt. Wydawnictwo powstało dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski.

Dzwony w pejzażu pogranicza nadsańskiego

Autor
Małgorzata Dziura
Rok wydania
2019
Numer ISBN
978-83-60680-66-7
Liczba stron
78
Format
16,5 x 23,5 cm
Okładka
miękka

Książka omawia pokrótce rolę i znaczenie dzwonów dla wspólnotowości lokalnej, zwyczaje i obyczaje związane z dzwonami oraz architekturę dzwonnic pogranicza nadsańskiego. W sumie znajdujemy opisy dzwonów znajdujących się na terenie 23. miejscowości z tego terenu, między innymi z: Mrzygłodu, Dydni, Krasiczyna, Olszan, Dynowa, Dubiecka, Bachórca, Krzywczy czy Babic. Wszystkie dzwony oraz dzwonnice zostały udokumentowane i pokazane na ilustracjach.

Przywrócić pamięci: 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951)

Redaktor
Marynowski Marcin
Urban Jacek
Rok wydania
2017
Numer ISBN
978-83-60680-59-9
Liczba stron
146
Format
26 x 19 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo pokonferencyjne. Zawiera materiały z konferencji naukowej w Krasiczynie, 14 maja 2017 roku oraz fotorelację z obchodów 150. rocznicy urodzin kard. Sapiehy organizowanych przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Przybliża postać Księcia Niezłomnego - Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Konferencja towarzyszyła wystawie "Przywrócić Pamięci. 150. Rocznica Urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy 1867-1951", która prezentowana była w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej od 13 maja do 2 lipca 2017 roku.

Tytuły referatów:

mgr Żaneta Niedbała, Krasiczyn – gniazdo rodzinne ks. kardynała Sapiehy. Wpływ środowiska rodzinnego na postawy życiowe

siostra dr Bożena Leszczyńska OCV, Crux mihi foederis arcus. Kilka refleksji o tajemnicy kapłańskiego powołania ks. kard. Adama Stefana Sapiehy

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Sapiehów lwowskie ślady

mgr Marcin Marynowski, Ingerencja cenzury w II tomie Księgi Sapieżyńskiej

ksiądz prof. dr hab. Jacek Urban, Adam Stefan Sapieha w spuściźnie ks. prof. Jerzego Wolnego

redaktor Marian Piotr Romaniuk, Stefan Wyszyński – Adam Sapieha. Relacje Prymasa Polski i Metropolity Krakowskiego, 1946-1951, w świetle najnowszych dokumentów

ksiądz Józef Jończyk, Świadectwo na temat powstania i działalności Katolickiego Domu Kultury im. ks. kard. A.S. Sapiehy przy parafii św. Kazimierza w Krakowie

Przywrócić pamięci. 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy 1867-1951

Autor
Marcin Marynowski
Rok wydania
2017
Numer ISBN
978-83-60680-58-2
Liczba stron
108
Format
29,5 x 21 cm
Okładka
miękka

Katalog wystawy jubileuszowej zorganizowanej z okazji 150 rocznicy urodzin wielkiego Metropolity Krakowskiego, księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy, jest bogaty w treść i ilustracje, które przedstawiają wystawę prezentowaną w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej od 13 maja do 2 lipca 2017 r.

Motto wystawy: „przywrócić pamięci” odnosi się do dziś już nie tak dobrze pamiętanych, zwłaszcza przez młode pokolenie Polaków, wielkich zasług, jakie dla naszego kraju i społeczeństwa ma ten krakowski biskup.

Nie tylko krakowianie, ale także mieszkańcy całej Polski, różnych obrządków i religii, zawdzięczają mu bardzo wiele. Za zaangażowanie w pomoc najbiedniejszym obdarzono go przydomkiem Wielki Jałmużnik. Za odwagę, wyświadczone innym dobro i zasługi dla Polski nazwany został także: Pasterzem Dobrym, Ojcem Ojczyzny, Księciem Niezłomnym, Niekoronowanym Król Polski, Bohaterem Nocy Okupacji. Natomiast Władysław Folkierski napisał o nim: „Aczkolwiek nie rządził państwem i nie reprezentował Polski na soborach, trzeba go nam umieścić w historycznym ciągu między największymi, gdzieś obok Oleśnickiego i Hozjusza. Ale nie należy wykluczyć, że on właśnie, w swej prostocie wewnętrznej i zewnętrznym ubóstwie, postąpił najbliżej ku świętości”. Dla wielu był to człowiek święty. Na nas spoczywa obowiązek, by podtrzymywać pamięć o nim i przekazać ją następnym pokoleniom.

Dzieła kardynała Sapiehy mówią o nim najwięcej. Jego życie i zaangażowanie przybliża, choć w skróconej formie, katalog wystawy.

Katalog składa się z następujących części :

  1. DOM RODZINNY ADAMA STEFANA SAPIEHY
  2. PORTRETY PRZODKÓW
  3. WZRASTANIE, NAUKA I PIERWSZE LATA KAPŁAŃSTWA
  4. JAKO BISKUP KRAKOWSKI
  5. ADAM STEFAN SAPIEHA W SZTUCE

Marian Stroński. Teka grafik Przemyśl – Krasiczyn

Komentarz:
Bielec Dariusz,
Winiarska Katarzyna
Rok wydania
2016
Numer ISBN
978-83-60986-90-5
Liczba stron
21
Format
47,5 x 34 cm
Okładka
miękka

Teka zawiera reprodukcje  20 grafik czarno – białych oraz kolorowanych z prywatnej kolekcji. Przedstawiają one zaułki Przemyśla oraz zamek w Krasiczynie. Historia powstania Teki wiąże się z przemyskim lekarzem Franciszkiem Turem, który otrzymał grafiki od samego Strońskiego w dowód wdzięczności za wyleczenie.

W skład Teki wchodzi również życiorys oraz charakterystyka twórczości Mariana Strońskiego, który  prowadził bogate życie artystyczne w kraju i za granicą a po wojnie osiadł w Przemyślu. Malował pejzaże, portrety, martwe natury i abstrakcje, uprawiał grafikę. Prowadził szkołę malarstwa i rysunku.

Tylko w Przemyślu. Stanielewicz na bis

Autor
Olbromska Urszula,
Stanielewicz Marek,
Sarkady Antoni
Rok wydania
2016
Numer ISBN
978-83-944824-6-6
Liczba stron
97
Format
17 x 24 cm
Okładka
miękka

Publikacja pokazuje część bogatej kolekcji fajek  Marka Stanielewicza – grafika, kustosza Domku Miedziorytnika we Wrocławiu. Oprócz katalogu fajek i akcesoriów wraz z ilustracjami oraz ciekawej refleksji samego właściciela zbioru, książka zawiera również artykuł na temat historii powstania oraz działalności Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu. Całości dopełnia tekst poświęcony poematowi nieznanego autora na cześć lulki.

Książka została wydana z okazji rokrocznie obchodzonego w Przemyślu Dnia Fajki oraz towarzyszącej temu wydarzeniu wystawy.

Stanisław Czajkowski 1878-1954. Malarstwo

Komentarz:
Mikrut Marek
Rok wydania
2015
Numer ISBN
978-83-60680-54-4
Liczba stron
42
Format
21 x 21 cm
Okładka
miękka

Katalog pokazuje kolekcję obrazów Stanisława Czajkowskiego – wybitnego przedstawiciela krakowskiej szkoły pejzażowej, który jako uczeń Jana Stanisławskiego, zgodnie z zaleceniem swojego mistrza, stał się pejzażystą polskiej wsi. Wydawnictwo jest o tyle cenne, że pokazuje obrazy Czajkowskiego, będące w posiadaniu prywatnego kolekcjonera. Katalog zawiera listę 115 prac prezentowanych na wystawie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz 42 fotografie stanowiące wybór.