Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Piaskowe opowieści… Andrzej Zembik w Małej Galerii Fotografii

Dodane w kategorii: Archiwalna, Mała Galeria Fotografii, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Wystawy, Wystawy czasowe
Wystawa otwarta od: 17 marca, 2023 do 10 kwietnia, 2023
Andrzej Zembik - Piaskowe opowieści...

Dnia 17 marca 2023 roku o godzinie 18.00 w Małej Galerii Fotografii mieszczącej się w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9 mieliśmy zaszczyt gościć Państwa na wernisażu wystawy fotografii Andrzeja Zembika pod tytułem „Piaskowe opowieści…”

…piaskowe opowieści…

Takie opowieści podczas nadmorskich wędrówek pokazał mi piasek…

Jest to świat jak najbardziej realny, pełny piękna w swojej ulotności, daleki od kulturowych znaczeń. Zatrzymany w danej chwili światła i zatrzymany w krótkim czasie swoich kształtów, które za chwilę już są zupełnie inne. Świat na który chcę zwrócić uwagę fotograficznym medium zamykającym w kadrze wybrane jego fragmenty. Zaobserwowanym, ulotnym zjawiskom, poprzez fotografię nadajemy trwałość i możemy przedłużyć ich istnienie. Obraz staje się odzwierciedleniem istnienia tej chwili, której już nie ma i drugiej takiej już nie będzie. Patrząc dopatrujemy się przypuszczalnych kształtów, zdarzeń, śladów z naszej pamięci, snujemy i układamy o nich opowieści nadając znaczenia. Dla każdego te kształty będą opowiadały inne historie, inne wyobrażenia.

Patrząc na fotografie obcujemy już jednak tylko z płaską kartką papieru i w niej zawieramy kolejne znaczenia z naszej konotacji. Świat rzeczywisty powoli zaczyna być dla nas niewidoczny, zakrywamy go naszymi opowieściami. Można też oderwać się od świata znaczeń i pozostać tylko w komforcie kontemplacji istniejącej formy bez żadnej opowieści. Jeżeli nie będziemy traktowali fotografii jako odtwarzania świata, zobaczymy w nich obrazy same w sobie, zapożyczające co prawda z świata pewną materię ale przekształcające ją na swój własny użytek.

Andrzej Zembik

A tak autor pisze sam o sobie…

Andrzej Zembik – niedawno urodzony – rocznik 1960 –  i jeszcze żyjący,  magister, częstochowianin. 
Stawiający pytania i niezadowolony z treści udzielanych sobie odpowiedzi. Ciekawy świata i tego, co człowiek z nim i samym sobą czyni. Osobnik człowieczego kształtu, lecz ciągle jeszcze pozostający w nieustalonej formie istnienia.
Fotografia – fotografuję od dawna, w latach 1976 – 1990 byłem członkiem Towarzystwa Fotograficznego w Częstochowie. Obecnie jestem członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Oddziału Fotograficznego Stowarzyszenia Marynistów Polskich. 
Kilka wystaw indywidualnych: „Plażowe posągi” (2012, Częstochowa; 2013, Gdańsk);  „Zabawy z kamieniami” (2017, Słupsk); „Dwa spojrzenia na morze” – wspólnie z Anną Klinkosz (2017, Rzeszów); “Biało – Czerwona” – wspólnie z Romanem Timofiejukiem (2018, Gdynia, Bydgoszcz; 2019, Częstochowa). Brałem i biorę też udział w wystawach fotograficznych i interdyscyplinarnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. 
W moich fotografiach zwracam  uwagę na te fragmenty świata, które niezauważone, trwają obok nas. Próbuję obserwować świat bez kulturowych znaczeń, którymi go obdarzamy. Szukam rzeczywistości, która jest poza słowem. Fotografią zapisuję ślady zdarzeń, często ulotnych, jak gra światła na szkle, ale też trwania, jak kamienie, czy przemian istnienia w porządku czasu… 
Opracowałem historię fotografii częstochowskiej: „Fotografia częstochowska w latach 1847-1939”, publikowana w: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Seria: Wychowanie Artystyczne (1993). 
Dwie wystawy poświęcone historii fotografii w Muzeum Okręgowym w Częstochowie („Fotografia częstochowska 1860 – 1939” w 1989 roku i „Częstochowa na starej fotografii” w 1993 roku) oraz album: „Częstochowa na starej fotografii” (1994). 
W latach 1990 – 94 pracowałem jako dziennikarz i fotoreporter w gazecie codziennej „24 godziny”, dla której pisałem i fotografowałem. Współtworzyłem redakcję częstochowską katowickiej TVP, z którą  współpracowałem jako dziennikarz realizując reportaże i programy poświęcone kulturze. 

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content