Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Paryż – Wnętrza Miasta

Paryż - wnętrza miastaDnia 9 maja 2023 roku w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyło się spotkanie z prof. Przemysławem Krajewskim, który wygłosił wykład pod tytułem „Paryż – wnętrza miasta”.

Organizatorami wydarzenia było towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

Paryż – ponad dwa tysiące lat bezustannej pracy ludzkiej składa się na dzieje tego wspaniałego miasta, którego rozwoju nie da się objaśnić jedynie korzystnym położeniem nad Sekwaną, która od niepamiętnych czasów była i jest wielką arterią komunikacyjną łączącą wiele regionów Francji z morzem.

Prof. Przemysław Krajewski jest absolwentem Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który ukończył z wyróżnieniem.

Prowadzi aktywną działalność w zakresie architektury wnętrz i mebli, projektowania wystaw, grafiki, malarstwa i fotografii.

Do najważniejszych jego dokonań należy zaliczyć: 

  • projekt i realizację adaptacji zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego w Natolinie na siedzibę Kolegium Europejskiego (we współpracy z arch. Stanisławem Sołtykiem)
  • projekt i realizację wystawy z okazji tysiąclecia Gdańska „Aurea Porta Rzeczypospolitej” w gmachu Muzeum Narodowego w Gdańsku (we współpracy z Hubertem Smużyńskim i Lechem Tempczykiem).

Projekty i realizacje obejmujące adaptacje dla celów współczesnych zabytkowych obiektów historycznych stanowią jedne z ważniejszych zagadnień w dokonaniach twórczych Przemysława Krajewskiego.

Drugim nurtem jego aktywności jest praca twórczo-dydaktyczna na wyższych uczelniach artystycznych Warszawy.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content