Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego

Dodane w kategorii: Aktualna, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wystawy, Wystawy stałe
Wystawa otwarta 10 grudnia, 2015
Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego

Miejsce eksponowania: Gmach Główny, pl. Berka Joselewicza 1 – parter

Wystawa omawia życie człowieka w kontekście przemian środowiskowych, kulturowych, społecznych i gospodarczych na przestrzeni dziejów. Zakres chronologiczny przedstawiony na ekspozycji jest bardzo szeroki. Obejmuje on czasy od w przybliżeniu XX tysiąclecia przed naszą erą do XIII wieku naszej ery.

Podczas zwiedzania warto zwrócić uwagę na licznie zgromadzone na wystawie przedmioty będące unikatami w skali kraju a niekiedy również Europy, świadczące o dalekich kontaktach regionu przemyskiego. Spośród powyższych można wymienić przede wszystkim: miedziany topór z Pistynia, importy naczyń i przedmiotów metalowych w inwentarzach tarnobrzeskiej grupy kultury łużyckiej (mieczyk brązowy z Przemyśla) a także wyrobów rodzimych (skarb z Przędzela), importy przedmiotów prowincjonalno-rzymskich (brązowa situla z Przemyśla, monety rzymskie), spośród zabytków datowanych na okres wczesnośredniowieczny grzywna siekieropodobna oraz szabla z Radymna.

Całość informacji zgromadzonych na wystawie uzupełniają animacje, prezentacje multimedialne oraz katalog w formie książkowej. Autorem scenariusza i aranżacji jest Adam Kostek.

MKiDNWystawa stała dofinansowana została przez Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu: dziedzictwo kulturowe w priorytecie: wspieranie działań muzealnych.

 

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content