Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Oferta edukacyjna dla Młodzieży

Oferta edukacyjna dla młodzieży

Pracownicy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przygotowali ofertę zajęć edukacyjnych dla szkół na rok szkolny 2021/2022. Lekcje i warsztaty muzealne prowadzone w oparciu o aktualne wystawy oraz wybrane eksponaty są przygotowywane dla uczniów wszystkich grup wiekowych. 

W zależności od tematu lekcji muzealnej jest ona prowadzona na ekspozycji, lub w sali edukacyjnej. Zajęcia są wzbogacone filmami oraz prezentacjami multimedialnymi.

Opłata za udział w lekcjach i warsztatach muzealnych wynosi 9 zł od osoby. Jednorazowa opłata za edukatora lub przewodnika to 30 zł od grupy. 

Grupy należy zgłaszać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, telefonicznie na numer 16 679 30 45 lub 16 679 30 08, mailowo na adres: edukacja@mnzp.pl osobiście w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza 1, lub w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9, telefon: 16 679 30 46, e-mail: rynek@mnzp.pl

Budynek Główny Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Ochrą i węglem – paleolityczna sztuka jaskiniowa. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną zawierającą przykłady rysunków, rytów, malowideł oraz płaskorzeźb francuskich i hiszpańskich sztuki jaskiniowej. Następnie dzieci będą mogły wykonać swoje własne „malowidła jaskiniowe”.

Zajęcia modelarskie. Na lekcji uczestnicy poznają pionierskie konstrukcje latające i jeżdżące sprzed stu lat, a także tajniki ich powstawania. Następnie budują kartonowe modele wybranych maszyn.

Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego. Podczas lekcji uczniowie będą mieli okazję poznać życie człowieka w kontekście przemian środowiskowych, kulturowych, społecznych i gospodarczych od czasów prehistorycznych do XIII wieku naszej ery.

Dzieje Ikony. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się jakie jest pochodzenie ikony, czym jest kanon ikonograficzny oraz jaki jest poprawny sposób napisania ikony, a także zobaczą najpopularniejsze przykłady karpackiego malarstwa ikonowego zaprezentowane na wystawie „Credo na dwa głosy”.

Kahal Premisz – dzieje przemyskiej gminy żydowskiej. W oparciu o ekspozycję „Opowieść o Żydach przemyskich” uczniowie dowiedzą się czym była i jak funkcjonowała gmina żydowska na przykładzie historii przemyskiego „kahału”. Tradycja i kultura żydowska. W trakcie zajęć uczniowie poznają niezwykłe dzieje „narodu wybranego” oraz wywodzące się z nich wierzenia, święta i tradycje. Dzięki wystawie „Opowieść o Żydach przemyskich” dowiedzą się też, czym są i jaką rolę spełniają „judaika” w życiu społeczności żydowskiej, z którą mieszkańcy Przemyśla obcowali jeszcze sto lat temu.

Cztery pory roku w tradycji. W czasie lekcji uczestnicy dowiedzą się czym jest i w jaki sposób przebiegał cykl doroczny w tradycji ludowej mieszkańców Pogranicza Nadsańskiego. Poznają również związane z obrzędowością doroczną zwyczaje, wierzenia, wróżby, przysłowia, potrawy, czy fragmenty kolęd lub innych pieśni obrzędowych.

Historia Przemyśla od X do XV wieku. Przemyśl w średniowieczu był nękany wieloma najazdami. Jak na owy czas był liczącym się miastem. W czasie zajęć uczniowie poznają dzieje tego jakże istotnego zwłaszcza z punktu militarnego grodu.

Złoty okres Przemyśla (XVI – XVII w.) „Złoty okres” miasta przypada na XVI i XVII w. W tym czasie Przemyśl był jednym z najbogatszych miast w Polsce. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się jak wyglądała zabudowa miasta, ale także poznają tragiczne losy miasta zwłaszcza w XVII w.

Walki o Twierdzę Przemyśl w latach 1914-1915. W trakcie zajęć uczniowie poznają m.in. historię budowy przemyskich fortyfikacji oraz realia życia ówczesnego żołnierza i cywila, dowiedzą się także jaki przebieg miały walki na tutejszych ziemiach oraz jaki był ich wpływ na losy I wojny światowej.

Orlęta Przemyskie. Po zakończeniu działań wojennych w latach 1914-1918 sytuacja w mieście cały czas była niestabilna. Z jednej strony miasto chcieli opanować Ukraińcy, z drugiej Polacy. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się jak przebiegała linia frontu, oraz jak wyglądały walki w listopadzie i grudniu 1918 roku.

Przemyśl w czasie II wojny światowej. Przemyśl to jedno z najstarszych miast w Polsce. W swojej ponadtysiącletniej historii miasto było wielokrotnie atakowane ponosząc duże straty materialne i ludnościowe. Jednak dopiero w wyniku działań drugowojennych Przemyśl utracił ponad 40% zabudowy i 35 tyś. ludności. W czasie zajęć uczniowie poznają tragiczne losy niegdyś trzeciego co do wielkości miasta w Galicji.

Linia Mołotowa – Punkt Oporu Przemyśl. Linia Mołotowa to pas radzieckich umocnień granicznych z III Rzeszą, w skład której wchodziło 13 Rejonów Umocnionych, które były podzielone na Punkty Oporu. W czasie lekcji uczniowie poznają historię budowy i walk o tą jakże ciekawą instalację obronną budowaną w czasie II wojny światowej.

Muzeum Historii Miasta Przemyśla

NOWOŚĆ! Historia rodu Bystrzyckich. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z historią przedwojennych właścicieli i mieszkańców kamienicy,  w której mieści się Muzeum Historii Miasta Przemyśla.

NOWOŚĆ! Poznajemy tajniki fotografii – camera obscura. Warsztaty inspirowane wystawą w atelier fotograficznym Bernarda Hennera i Adama Wysockiego.

NOWOŚĆ! Świat technik szlachetnych – cyjanotypia. Warsztaty inspirowane pierwszymi zdjęciami wykorzystującymi światłoczułość soli żelaza. Uczestnicy poznają zasady wykonywania oraz wykonają samodzielnie odbitkę fotograficzną.
W związku z wykorzystaniem chemii fotograficznej, zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych oraz liceów. Minimalny czas trwania warsztatów wynosi 2 godziny (120 minut). Koszt uczestnictwa to 18 zł od osoby.

NOWOŚĆ! Techniki graficzne w Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki graficzne jakimi posługiwał się Marian Stroński. Inspirując się jego twórczością stworzą własny linoryt.

NOWOŚĆ! O higienie w XIX wieku. Na zajęciach odpowiemy na pytania: Jakiego pomieszczenia brakowało we wnętrzach mieszczańskich w XIX wieku? Jak wyglądała poranna toaleta? W części praktycznej uczestnicy wykonają kule musujące do kąpieli (DOSKONAŁY UPOMINEK, KTÓRY MOŻE BYĆ WRĘCZANY Z OKAZJI: DZIEŃ MATKI, DZIEŃ OJCA, DZIEŃ BABCI I DZIADKA).

NOWOŚĆ! Drewniane kolczyki zdobione metodą decoupage. Kontynuacja warsztatów ze zdobienia różnego rodzaju przedmiotów. W trakcie zajęć uczestnicy krok po kroku uczą się nowej techniki.

Marian Stroński naszą inspiracją. Podczas zwiedzania ekspozycji „Marian Stroński. Życie i twórczość” uczestnicy poznają historię miasta na podstawie prac wybitnego malarza tworzącego w Przemyślu i zapoznają się z technikami w których tworzył malarz. W części praktycznej uczniowie przejdą szybki kurs rysunku z artystą-plastykiem.

Jak powstaje obraz? Podczas zajęć uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania: Na czym można malować? Przy pomocy jakich narzędzi? Co to jest sztaluga, werniks, blejtram? Jakie są techniki malarskie?

Co to jest kolaż? Uczestnicy poznają historię powstania tej ciekawej techniki. Podczas zajęć wykonają kolaż łącząc różne techniki plastyczne.

Martwa natura. Uczestnicy zapoznają się z tym rodzajem malarstwa na podstawie prac Mariana Strońskiego. Następnie na podstawie przygotowanej przez edukatorów kompozycji malują martwą naturę.

Abstrakcja… Poznajemy typ dzieła na podstawie prac Mariana Strońskiego. Podejmujemy próbę stworzenia własnej kompozycji tworzonej za pomocą emocji, barw, linii oraz plam.

Cykl warsztatów: decoupage jako technika ozdabiania przedmiotów. Podczas zajęć dzieci wykonają ramki na zdjęcia, wazony, filiżanki, talerze, zakładki do książek (DOSKONAŁY UPOMINEK, KTÓRY MOŻE BYĆ WRĘCZANY Z OKAZJI: DZIEŃ MATKI, DZIEŃ OJCA, DZIEŃ BABCI I DZIADKA).

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content