Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Nowa angielska publikacja o Twierdzy Przemyśl: „The Fortress: The Great Siege of Przemyśl”

Dodane w kategorii: Biblioteka poleca, Ciekawostki muzealne
Dnia 4 maja, 2020

The Fortress: The Great Siege of PrzemyślBiblioteka MNZP zachęca do zapoznania się z najnowszą, wydaną w 2019 r. pracą dotyczącą Twierdzy Przemyśl – „The Fortress: The Great Siege of Przemyśl” Alexandra Watsona. Autor wysoko ocenianej „Ring of Steel: Germany and Austria-Hungary at War, 1914-1918”, tym razem skupił się na zupełnie nieznanym anglosaskiemu czytelnikowi temacie dotyczącym walk o Twierdzę Przemyśl. Obszerne, 300-stronicowe dzieło, koncentruje się na historii walk o twierdzę, nie zaniedbując jednak przedstawienia szerokiego tła, jakim którym były walki w Galicji w pierwszym roku wojny, a także kulisy polityczne, a nawet osobiste motywy osób odpowiedzialnych za podejmowane w tym czasie militarne decyzje (vide relacja szefa sztabu generalnego Austro-Węgier Franza Conrada v. Hötzendorfa do Giny von Reininghaus). Autor oparł się nie tylko na wykorzystywanych dotychczas źródłach i opracowaniach, ale sięgnął też po archiwalia i materiały węgierskojęzyczne – tu na szczególne podkreślenie zasługuje wykorzystanie przechowywanej w Instytucie i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie relacji ppor. pospolitego ruszenia Istvána Bieleka, dowodzącego obroną fortu I/1 „Łysiczka” w czasie rosyjskiego szturmu nocą 6/7 października 1914 r. Przygotowując książkę autor odwiedził Przemyśl, skorzystał też z zasobów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz opinii i pomocy pracowników muzeum, za co był uprzejmy wyrazić swe podziękowania na łamach książki (s. XIX-XX). W rezultacie otrzymaliśmy znakomite pod względem merytorycznym, ale też bardzo przystępne literacko dzieło godne polecenia nie tylko specjalistom, ale wszystkim zainteresowanym historią Przemyśla przed i w czasie I wojny światowej.

Książka jest dostępna w Bibliotece MNZP. Korzystając z okazji biblioteka zachęca do korzystania z katalogu elektronicznego, w którym można znaleźć wszystkie książki, jakie zostały nabyte przez bibliotekę w ciągu ostatnich dwóch lat, a także systematycznie opracowywany zasób z lat wcześniejszych. Katalog dostępny jest przez zakładkę „Biblioteka” na stronie MNZP lub bezpośrednio pod adresem https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/1106

Czytelnicy zarejestrowani w systemie MAK+ mogą, po założeniu w systemie konta, rezerwować książki online, które można odebrać od poniedziałku do piątku w godzinach dyżurów Biblioteki (9:00-12:00).

Tomasz Pomykacz

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content