Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Modernizacja infrastruktury sieciowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Dodane w kategorii: Dofinansowania MKiDN
Dnia 4 lipca, 2022
kable kabelki

W 2022 r. MNZP w Przemyślu otrzymało dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu” z programu o nazwie „Infrastruktura Kultury”.

Kwota dofinansowania: 28 000 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 126 500 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wykonanie zadania w dużym stopniu wpłynie nie tylko na zwiększeniu efektywności pracy całej instytucji, ale również na zwiększającą się liczbę organizowanych wydarzeń kulturalnych o zasięgu międzynarodowym oraz prowadzonych warsztatów muzealnych dla dzieci i młodzieży. Realizacja zadania zapewni nieprzerwaną i stabilną pracę urządzeń podczas dużego obciążenia infrastruktury sieciowej. Również systemu CCTV, który przesyła obraz po sieci obraz z kamer w rozdzielczości HD przyczynia się do obniżenia przepustowości przestarzałej infrastruktury sieciowej. Stały rozwój muzeum w zakresie digitalizacji zwiększa zapotrzebowanie na wykorzystanie nowych technologii oraz urządzeń, co zwiększa ilość eksponatów udostępnianych cyfrowo dla szerszego grona odbiorców przyczyniając się do pogłębiania wiedzy historyczno-kulturalnej nie tylko dzieci i młodzieży a także osób starszych.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content