Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Przemyśl 2017

Dodane w kategorii: Informacje, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia
Wydarzenie odbywa się dnia: 9 grudnia, 2017
Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Przemyśl 2017

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „INTEGRACJA” w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Klasztor O. Franciszkanów w Przemyślu oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych Przemyśl 2017.

REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
PRZEMYŚL 2017

Organizator Konkursu:

 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „INTEGRACJA” w Przemyślu
 • Starostwo Powiatowe w Przemyślu,
 • Klasztor O. Franciszkanów w Przemyślu
 • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

ogłaszają III Międzynarodowy Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową w Przemyślu.

Celem Konkursu jest propagowanie i zachowanie tradycji szopkarstwa w Polsce i krajach ościennych, towarzyszących obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs ogłasza się dla mieszkańców Polski oraz krajów ościennych i nie tylko, zachowujących tradycje chrześcijańskie związane ze świętem Bożego Narodzenia.

Kryteria oceny zgłaszanych szopek:

 • nawiązanie do narodowych i miejscowych tradycji,
 • architektura – nawiązanie do starych wzorów,
 • zgodność z przekazem Pisma Świętego,
 • elementy ruchome,
 • estetyka (ogólne wrażenie),
 • figury,
 • nowatorstwo,
 • oraz wszelkie inne, zauważone przez jurorów, walory.

Warunki Konkursu:

Konkurs ogłoszony jest dla twórców dorosłych. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 2 prace. Rozmiary szopek i materiał, z którego są wykonane pozostawia się inwencji wykonawców.

Konstrukcja szopki powinna być stabilna, umożliwiająca przeniesienie w inne miejsce. Wszystkie elementy szopki powinny być przymocowane. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć to w zgłoszeniu (wszelkie przewody elektryczne i przedłużacze – na koszt własny wystawcy).

Organizatorzy oczekują, że prace będą nawiązywały do tradycji miejscowego rzemiosła i będą uwzględniały charakterystyczne dla tego regionu motywy artystyczne, znaki, herby miast jak również starą architekturę świecką i sakralną.

Dodatkowym walorem szopki może być jej ruchomość.

Prace konkursowe będzie oceniało grono znawców: historyk sztuki, muzealnik, etnograf oraz przedstawiciel duchowieństwa. Pracę oceniane będą anonimowo.

Konkursowi mogą towarzyszyć prace wykonane przez młodzież gimnazjalną oraz szkół średnich, ale nie będą podlegały ocenie konkursowej.

Uczestnicy Konkursu dostarczają swoje prace w dniu 09.12.2017 r. w godz. od 8:00 do 12:00 na dziedziniec Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Tam odbędzie się ich ocena przez jurorów.

Po części konkursowej korowodem, z towarzyszeniem zespołów kolędniczych, szopki zostaną przeniesione przez twórców (dodatkowe osoby potrzebne do pomocy w przenoszeniu szopki zapewnia organizator) ulicami Franciszkańską i Kazimierza Wielkiego do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Pl. Berka Joselewicza 1, gdzie odbędzie się rozdanie nagród ufundowanych przez organizatorów oraz sponsorów.

Dopuszcza się dostarczenie prac na portiernię Starostwa Powiatowego na tydzień przed Konkursem. Warunkiem udziału w Konkursie jest bezwzględne pozostawienie prac na wystawie pokonkursowej, która potrwa do 02 lutego 2018 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Jest to zasada, od której nie czyni się wyjątku.

Odbiór prac pokonkursowych od dnia 02.02.2018 r. do dnia 09.02.2018 r.

Pozostawione prace (po dniu 09.02.2018 r.) przechodzą na własność organizatorów.

Za Organizatorów
Prezes Jan Nowakowski

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content