Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Magyar királyi 8. honvéd gyalog ezred 1914 november hó 8.-án Klokowice-re történt kirohanásról.

Dodane w kategorii: Biblioteka poleca, Ciekawostki muzealne
Wydarzenie odbywa się dnia: 11 listopada, 2020
Sprawozdanie z wypadu królewsko-węgierskiego 8 Pułku Piechoty Honwedu 8 listopada 1914 roku w kierunku Kłokowic.

Sprawozdanie z wypadu królewsko-węgierskiego 8 Pułku Piechoty Honwedu 8 listopada 1914 roku w kierunku Kłokowic.1914. november elején az osztrák-magyar hadsereg másodszor vonult vissza Nyugat-Galícia felé; ezzel megkezdődött a przemyśli vár második ostroma. Itt bemutatjuk a jelentés az erőd legénységének első akciójáról, ami történt a vár második ostroma alatt. Az anyag „Molnár Elek alezredes levéltárából” származik, amelyet a Przemyśli Nemzeti Múzeum gyűjteményében van.

„M. kir. 8. honvéd gyalog ezred, Molnar Elek alezredes Harcjelentés az 1914 november hó 8.-án Klokowice-re történt kirohanásról. Másolat.

Az ezred feladata volt a magiera körüli harcok utáni visszavonulás után valamelyik sajat által Żablotce-i Schl-ban [Schloss – vár] és Aksmanice-i M. H.-ban [Meierhof – majorság] ott hagyott sebesülteket az oroszok kezeiből kivenni és Przemyśl-be szállitani.

Dut. 4:10-kor Pikulice-be érkezve szóbeli rendelkezés folytán elindul ezred Grochowce-n át Fredropol irányba, hol a ¤248 felderités céljaból következő alakzatot veszi fel: [lásd a 3. kártyán vázlatot]. Biztositott megállás. – Brandstätter [Ferencz százdos] század mint hírszerző külőnitmény, vázlat szerint felderetésre kirendeltetik. – Miután a felderités – mindenütt ellenséges tűzhatás folytán nem tud kereszülhatolni – mert a vázlatban pirossal jelzett helyeken beásott ellenséget talál, kirendelem nyomatékosabb, ha kell erőszakos felderitésre az egész II/8. zászlóaljat, mely a felderitést alábbi vázlat szerint folytatja; a felderités eredménye vázlaton [lásd a 4. kártyán vázlatot] feltüntetve, – vagyis megallapitott Hesp [József] huszár hdngy által, hogy a Zablotce-i kastelyban nincs semmiféle beteg; Kłokowice északi szegélyen 2-3 szd. beásva, keleti szegélyén tábori őrsök – a helységben kocsizőrgés, lónyerítés – Mlodowice-től északra éz Zablotce-től északra fekvő magaslatokon ellenséges állások – Młodowice felett 1-2 század, – Zablotce-nél 1-2 század; – a Plaska Ga [Góra – hegy] előtti teret az ellenség világitó pisztollyal vilagitja, a járőrök és hírszerző különítmények nem tudnak az ellenség vonalán áthaladni. – Lakósok szerint a Zablotce-i kastélyból az oroszok tegnap sok sebesültet szállitottak hátra. – Az Aksmanice-i M. H.-ból azonban még biztos hír nem érkezett, az odairányitott szakasz hírszerző külőnítmény XI/9-én del. 1:30-ig nem érkezett vissza; a hírek és helyzet bejelentetik telephonom a h. o. [m. kir. 23. hadosztály] parságnak, mire parancs érkezik: Főerejével támadjon Aksmanice-re, hajtsa végre feladatát; a parancsra a főerő előnyomul – és támadáshoz csoportsul alábbi vázlat szerint: [lásd a 6. kártýan vázlatot] del. 2:05 a csoportosulás a támadáshoz még nem volt teljesen befejezve, midőn Bordán százados jelenti: Tiszti hírszerző járőröm jelenti: Aksmanice-i M. H.-ban bent volt, ott semmiféle beteg nem talált; lakósok szerint onnan és Zablotce-o Schl.-ból az oroszok tegnap igen sok beteget elszállitottak, a lakósok észak felé menekülnek az oroszok elől. – A támadást ezen jelentés alapján nem inditottam meg, mert: 1.) Hesp hdngy jelentése szerint a Zablotce-i kástelyban, Bordán százados jelentése szerint pedig az Aksmanice-i M. H.-ban nincs elszállitandó beteg; volta, de az oroszok már elszállitották. – Miután támadáshoz feladatom teljesitése érdekében lettem utasitva, azt pedig az elszállitott betegek miatt már nem teljesíthettem. – A támadáshoz való csoportosulással egyidejüleg összevontam Fredropol déli szegélyén az összes sebesültvivőket hordágyaikkal, hogy azokkal szállittassam majd el Aksmanice-ből sikerült támadás esetén az esetleg ott talált betegeket. Del. 2:15-kor elredndeltem a visszavonulást; de miután a Bordán zlj. járőreivel és éleivel az ellenséggel tűzharccal érentkezésben volt – Bordán zlj. utóvédül maradva – csoportonként vonult vissza – az ellenség nyomása nélkül. – Vesteség 2 sebesült. – Az ezred del. 6:30-kor Przemyśl-be szálláskörletébe érkezett. – Molnár alezredes s. k.”.

Szerkesztette Pomykacz Tomasz

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content