Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Ku Słońcu – wyniki badań i prac konserwatorskich parasolek z XIX i początku XX w. ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Ku Słońcu

29 lipca 2022 roku w Muzeum Historii Miasta Przemyśla miał miejsce wernisaż nowej wystawy czasowej pod tytułem „Ku Słońcu – wyniki badań i prac konserwatorskich parasolek z XIX i początku XX w. ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”.

Wystawa prezentuje pięć wybranych parasolek ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, poddanych konserwacji w latach 1983-2022. Przedstawia rezultaty badań i metodykę dokonanej konserwacji. Wyjątkowej urody, z wyśmienitymi przykładami dekoracji pokryć i uchwytów – od późnego biedermeieru po schyłek secesji – stanowią przyczynek do obrazu rzemiosła parasolniczego
z XIX i początków XX w.

Ekspozycję będzie można zwiedzać do 31 sierpnia 2022 roku.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content