Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Kontakt

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - budynek główny

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
Sekretariat
tel.: 16 679 30 00 lub 16 679 30 39;
fax: 16 679 30 10

sekretariat@mnzp.pl
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743
Bank Zachodni WBK SA II O/ Przemyśl
nr 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000

Dyrektor MNZP

Jan JAROSZ

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00
Z-ca Dyrektora MNZP

Lucjan FAC

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 19
Główny Księgowy

Iwona JAGUSTYN

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 16
ksiegowosc@mnzp.pl
Główny Inwentaryzator

Grzegorz KLEBOWICZ

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 23
inwentaryzator@mnzp.pl
Samodzielne stanowisko ds. Pracowniczych i Dokumentacji

Barbara LIZAK

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 17
kadry@mnzp.pl
Kierownik Oddziału Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Anna JODŁOWSKA

ul. Rynek 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 46
rynek@mnzp.pl
Oddział Muzeum Dzwonów i Fajek

Iwona BOBKO

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 728 346 250, 16 679 30 02
edukacja@mnzp.pl
i.bobko@mnzp.pl
Kierownik Działu Edukacji, Promocji i Wystaw

Iwona BOBKO

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 25
tel. kom. 728 907 996
edukacja@mnzp.pl
i.bobko@mnzp.pl
Kierownik Działu Administracji

Anna BOGDANOWICZ

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 679 30 21
administracja@mnzp.pl
Biblioteka MNZP

Tomasz POMYKACZ

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 29
biblioteka@mnzp.pl
Księgarnia MNZP

Mateusz SAWICZ

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 35 lub 606 347 902
ksiegarnia@mnzp.pl
Kierownik Działu Archeologii i Przyrody

Magdalena KRZEMIŃSKA

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 05
archeologia@mnzp.pl
m.krzeminska@mnzp.pl
Zbiory przyrodnicze:
tel. 16 679 30 05
przyroda@mnzp.pl
Kierownik Działu Historii

Karol KICMAN

pl. Serbańska 7, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 56
historia@mnzp.pl
Kierownik Działu Konserwacji

Błażej SZYSZKOWSKI

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 31
konserwacja@mnzp.pl
Kierownik Działu Sztuki, Rzemiosła i Etnografii

Katarzyna WINIARSKA

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 26
sztuka@mnzp.pl
Dyrektor MNZP

Jan JAROSZ

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00
Z-ca Dyrektora MNZP

Lucjan FAC

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 19
Główny Księgowy

Iwona JAGUSTYN

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 16
ksiegowosc@mnzp.pl
Główny Inwentaryzator

Grzegorz KLEBOWICZ

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 23
inwentaryzator@mnzp.pl
Samodzielne stanowisko ds. Pracowniczych i Dokumentacji

Barbara LIZAK

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 17
kadry@mnzp.pl
Kierownik Oddziału Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Anna JODŁOWSKA

ul. Rynek 9,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 46
rynek@mnzp.pl
Oddział Muzeum Dzwonów i Fajek

Iwona BOBKO

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 728 346 250, 16 679 30 02
edukacja@mnzp.pl
i.bobko@mnzp.pl
Kierownik Działu Edukacji, Promocji i Wystaw

Iwona BOBKO

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 25
tel. kom. 728 907 996
edukacja@mnzp.pl
i.bobko@mnzp.pl
Kierownik Działu Administracji

Anna BOGDANOWICZ

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel.: 16 679 30 21
administracja@mnzp.pl
Biblioteka MNZP

Tomasz POMYKACZ

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 29
biblioteka@mnzp.pl
Księgarnia MNZP

Mateusz SAWICZ

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 35 lub 606 347 902
ksiegarnia@mnzp.pl
Kierownik Działu Archeologii i Przyrody

Magdalena KRZEMIŃSKA

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 05
archeologia@mnzp.pl
m.krzeminska@mnzp.pl
Zbiory przyrodnicze:
tel. 16 679 30 05
przyroda@mnzp.pl
Kierownik Działu Historii

Karol KICMAN

pl. Serbańska 7,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 56
historia@mnzp.pl
Kierownik Działu Konserwacji

Błażej SZYSZKOWSKI

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 31
konserwacja@mnzp.pl
Kierownik Działu Sztuki, Rzemiosła i Etnografii

Katarzyna WINIARSKA

pl. Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 26
sztuka@mnzp.pl

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content