Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Konserwacja tabliczki wotywnej z Żohatynia koło Birczy

Tabliczka wotywna z ŻohatyniaPrezentowana tabliczka wotywna pochodzi z przydrożnej kapliczki z Żohatynia koło Birczy, jej fundatorem i wykonawcą był Wasyl Rosiecki (Rusecki). Datowana jest na 1933 rok. Konserwowany obiekt stanowią trzy druki dewocyjne wycięte z modlitewników, zabezpieczone oprawą z deski z wnękami i z przeszkleniem. Na krańcach oprawy znajdują się dwa otwory, które służyły do mocowania. Na odwrociu wyryto datę i imię identyfikujące fundatora.

Tabliczkę skierowano do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w ramach przygotowań do wystawy „Cztery pory roku”. Stan zachowania obiektu był zły, tabliczka wymagała pełnej konserwacji. Powierzchnia była zabrudzona, we wnętrzach kwater pomiędzy szybą a grafikami widoczne były różnego rodzaju zanieczyszczenia po owadach, m.in. resztki kokonów i ekskrementy, inne zabrudzenia oraz naderwane fragmenty grafik. Liczne uszkodzenia były wynikiem złych warunków przechowywania i naturalnego starzenia się materiałów. Na stan zachowania obiektu miały wpływ warunki klimatyczne sprzyjające rozwojowi mikro- i makroorganizmów, brak izolacji drewna od papierowego podłoża grafik, nadmierna ekspozycja na światło oraz wahania klimatyczne – powodujące kondensację wilgoci pod szybą, deformacje, ubytki, zmiany fizykochemiczne oraz zakwaszenie papieru.

Prace konserwatorskie przeprowadzono w 2019 roku. Ich celem było jak najwierniejsze zachowanie pierwotnej materii zabytku oraz usunięcie szkodliwych substancji wpływających na degradację papieru. Położono nacisk na zastosowanie materiałów umożliwiających odwracalność zastosowanych zabiegów i rozpoznawalność interwencji konserwatorskich. Zdecydowano nie rekonstruować brakujących fragmentów kompozycji grafiki ze względu na zachowanie wartości autentyczności oraz dawności obiektu.

Prace konserwatorsko-restauratorskie:

  • mgr Alicja Jurkiewicz – konserwator papieru i skóry
  • Brygida Busz – renowator mebli i drewna zabytkowego<

Współpraca i nadzór:

  • mgr Błażej Szyszkowski – konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej

Zdjęcia

  • Paweł Husarz
  • Michał Krzemiński

 

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content