Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Konkurs Bożonarodzeniowy na najpiękniejszą kartkę świąteczną

Dodane w kategorii: Edukacja, Informacje, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Wydarzenia, Wydarzenie muzealne
Dnia 15 listopada, 2021
Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

Szanowne Dzieci,

nawiązując do tradycji, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9 – Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, po dwuletniej przerwie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ.

W tym roku chcemy zaktywizować uczniów do zapoznania się z  tradycją wysyłania życzeń za pomocą pięknie dekorowanych kartek. Dziś w dobie telefonów komórkowych i Internetu, dzieci coraz rzadziej sięgają po ołówek i kredki. Brakuje żywego słowa pisanego i twórczego podejścia do działań plastycznych. Warto choć na chwilę, wrócić do dawnych zwyczajów. Odpowiadając na te potrzeby kierujemy do Państwa zaproszenie do udziału w naszym Muzealnym KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ. Jego celem jest nawiązanie do zanikającej tradycji wysyłania życzeń za pomocą kartek świątecznych. Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa kartek świątecznych ze zbiorów MNZP oraz wystawa pokonkursowa prac uczestników.

Prace konkursowe przyjmujemy od 15 listopada do 3 grudnia 2021 r.

Prace konkursowe prosimy dostarczyć na adres Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9, 37-700 Przemyśl.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7-8 grudnia 2021 r. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9.

Prace należy wykonać w dowolnej technice (m.in. kredki, farby, pisanki, wyklejanka, kolaż, decoupage), do formatu A5.

Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

  1. klasy 0 i I
  2. klasy II i III
  3. klasy IV i V
  4. klasy VI, VII, VIII

Prace przyjmujemy w zamkniętych i podpisanych kopertach. Do każda pracy należy dołączyć następujące informacje:

  • Imię i nazwisko uczestnika
  • klasę i nazwę szkoły, świetlicy lub domu kultury
  • imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna i jego numer telefonu.

Główną nagrodą w konkursie będzie wydrukowanie zwycięskiej kartki świątecznej przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i rozesłanie jej do Muzeów w całej Polsce!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacje o konkursie: Oddział Muzeum Rynek: 16 679 30 46

Adres do przekazania/wysyłki prac konkursowych:

  1. Oddział Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9, 37-700 Przemyśl
  2. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej pl. B. Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl

Zgoda na publikację wizerunku,
pracy oraz danych osobowych

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content