Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Konferencja Naukowa z okazji 110-lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – program wydarzenia

Dodane w kategorii: Informacje, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia, Wydarzenie muzealne
Wydarzenie odbywa się dnia: 2 grudnia, 2020
Dziedzictwo Kunstkamery

Miło nam poinformować, że w dniach 2 i 3 grudnia 2020, będziemy mogli spotkać się z Państwem na Konferencji Naukowej z okazji 110-lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu pod tytułem: DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY? JAK POWSTAWAŁY NASZE MUZEA.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii konferencja odbędzie się w trybie online a będzie można w niej uczestniczyć za pośrednictwem naszego kanału w serwisie YouTube dostępnego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCpy5wOTsHB7LDPnbnLxzAuw

Poniżej przedstawiamy program wydarzenia:

2 grudnia 2020 – pierwszy dzień
sala audiowizualna w Głównym Gmachu MNZP

9.00-9.20

Powitanie uczestników przez dyr. MNZP Jana Jarosza
Podziękowania i sprawy organizacyjne – Marta Trojanowska

9.20 – 9. 40

Dr hab. prof. ASP w Warszawie Dorota Folga-Januszewska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY I ROZUMIENIE POJĘCIA „MUZEUM”

I. KONFERENCJA – KOMUNIKATY GOSPODARZY

9.40 – 11.45 – 1 część: Miscellanea z początków MNZP

1. Katarzyna Winiarska, MNZP
Muzeum Kazimierza Marii Osińskiego – marzenie a rzeczywistość. Rozważania na temat kilku projektów architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

2. Bożena Figiela, MNZP
Początki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Refleksja inwentaryzatora zbiorów

3. dr Ewa Grin-Piszczek, Archiwum Państwowe w Przemyślu
Zbiory Osińskich zalążkiem Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

4. dr Marta Trojanowska, MNZP
O winiecie „Rocznika Przemyskiego”, ekslibrisie Towarzystwa Przyjaciół Nauk i ich twórcach. Identyfikacja wizualna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej sprzed 110 lat

5. Dorota Zahel, MNZP
„Dziedzictwo Kunstkamery”. Jak tworzyliśmy wystawę

11.45 – 12.00 PRZERWA

II. KONFERENCJA – REFERATY GOŚCI

12.00 -13.20 – 2 część: Początki muzeów

1. Małgorzata Wawrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Organizacje społeczne i muzea prowincjonalne w czasach rozbiorów

2. Michał Murzyn, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Kulturę mamy we krwi. 130 lat Muzeum Tatrzańskiego

3. Katarzyna Winiarczyk, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Założenie i pierwsze dekady funkcjonowania Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – refleksja z perspektywy obchodów 120-lecia instytucji

4. ks. Marek Wojnarowski, Muzeum Archidiecezjalne im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales
Twórcy i początki Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu

13.20 – 14.00 DYSKUSJA

14.00-14.20 PRZERWA

14.20 -15.40 – 3 część: Początki muzeów – cd.

5. Magdalena Piwowarska, Muzeum Historii Miasta Lublina, Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
Muzeum Lubelskie w Lublinie. Geneza i początki

6. dr Urszula Stępień, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu
„Zbiór zabytków sztuki kościelnej i starożytności artystycznej”. Geneza kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

7. Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Muzeum Śląskie w Katowicach
„Skazane” na nowoczesność. Początki Muzeum Śląskiego w Katowicach

8. Ewa Cuber-Strutyńska – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Instytut Historii PAN w Warszawie, Mateusz Tułodziecki – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Historia utworzenia krakowskiego Muzeum Lotnictwa w zarysie

15.40-16.00 DYSKUSJA

3 grudnia 2020 – drugi dzień konferencji
sala audiowizualna w Głównym Gmachu MNZP

9.00-10.40 – 4 część: Początki muzeów – cd.

9. Łukasz Ożóg, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Od Muzeum Ziemi Rzeszowskiej do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – powstanie i pierwsze lata działalności rzeszowskiego muzeum (1935-1953)

10. Hanna Ignatowicz, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
„To nie może być instytucja o przygodnych zbiorach”… – powstanie i początki działalności Muzeum Rolnictwa w Szreniawie w perspektywie 100 lat muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich

11. Ewa Dagmara Rutkowska, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wczoraj i dziś

12. Anna Król, kustosz – Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach;
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach. Historia placówki

13. Łukasz Krzysiak, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
Historia i działalność Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

10.40 – 11.00 DYSKUSJA

11.00 – 11.20 PRZERWA

11.20 -12.20 – 5 część: Donatorzy i Muzealnicy

14. Małgorzata Surmacz, Muzeum Narodowe w Lublinie, Instytut Historii UMCS
Wiktor Ziółkowski (1893-1978). Muzealnik z pasją

15. Małgorzata Górzyńska, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Adam Mauersberger. Dyrektor. Muzeolog. Wizjoner

16. Dr hab. prof. UG Mirosław Piotr Kruk, Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe w Krakowie
Ofiarodawcy sztuki cerkiewnej dla Muzeum Narodowego w Krakowie

12.20 – 12.40 DYSKUSJA

12.40-13.00 PRZERWA

13.00 -14.40 – 6 część: Kolekcje i Kolekcjonerzy

17. Magdalena Kątnik-Kowalska, Dom Kultury w Żołyni
Jak odkryłam dziedzictwo Dąbrowskich

18. Alicja Kilijańska, Muzeum Narodowe w Krakowie
Kolekcja rzemiosła artystycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Historia i profil zbioru (do 1915)

19. Eliza Ptaszyńska, Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Kolekcja malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Jej dzieje i znaczenie

20. Beata Wilczewska, Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Historia Biblioteki Muzeum Podlaskiego

21. Ryszard Kruk, kolekcjoner; portal www.kolekcjonerstwo.pl, Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny
Od Feliksa Jasieńskiego do Marka Roeflera – kolekcjonerzy na rzecz muzeów i ochrony dziedzictwa narodowego

14.40 – 15.30 DYSKUSJA – ZAKOŃCZENIE – PODZIĘKOWANIA

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content