Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Konferencja „Krajobraz mojego miasta”

Dodane w kategorii: Informacje, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia
Wydarzenie odbywa się dnia: 8 maja, 2019
Konferencja „Krajobraz mojego miasta”

8 maja 2019 r. Generalny Konserwator Zabytków oraz Wojewoda Podkarpacki, przy merytorycznym wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, organizują w Przemyślu konferencję poświęconą parkom kulturowym i gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.

Głównym celem konferencji jest omówienie warunków do powołania w Przemyślu – a dokładnie w jego centrum, które od zeszłego roku należy do zaszczytnego grona Pomników Historii – Parku Kulturowego. Rozwiązanie to, wdrażane coraz częściej na terenie naszego kraju, pozwala na uporządkowanie chaosu reklamowego, ujednolicenie małej architektury, odsłonięcie zabytkowej przestrzeni. Pozwala też na wyznaczenie standardów dotyczących umieszczania reklam i ogłoszeń przez przedsiębiorstwa i firmy usługowe na terenie Parku.

Spotkanie otworzą wystąpienia: dr Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego, Bartosza Skaldawskiego, Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojciecha Bakuna, Prezydenta Miasta Przemyśla i Jana Jarosza, Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

W programie konferencji przewidziane są następujące wystąpienia eksperckie:

  • Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta” – założenia i prezentacja filmu – Wioletta Łabuda-Iwaniak, Rzecznik Prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  • „Park kulturowy jako forma ochrony i zarządzania dziedzictwem” – Anna Fortuna-Marek, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie
  • „Plan ochrony parku kulturowego Stare Miasto w Krakowie na tle sytuacji parków kulturowych w Polsce” – dr Krzysztof Wielgus, Politechnika Krakowska
  • „Program scenografii miasta Przemyśla w kontekście tworzonego parku kulturowego” – Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu
  • „Metody działań konserwatorskich na rzecz ochrony zabytkowej przestrzeni miejskiej w kontekście współczesnych uwarunkowań funkcjonalnych na przykładzie miasta Krosna” – Marta Rymar, Miejski Konserwator Zabytków w Krośnie
  • „Jarosławski Park Kulturowy – teoria i praktyka” – Jadwiga Stęchły, Oddział Terenowy NID w Rzeszowie
  • „Reklama wczoraj i dziś. Doświadczenia z lat 30 XX w. i współczesne dobre praktyki” – Bartosz Pobudny, z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Rzeszowie.

Konferencja odbędzie się 8 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej przy Placu płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę osób mogących wziąć udział w wydarzeniu, chęć uczestnictwa prosimy potwierdzić mailowo z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl

***

Kampania „Krajobraz mojego miasta” to akcja społeczna prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest zachęcanie do wprowadzania zmian w estetyce polskich miast przede wszystkim samorządowców, ale i społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Kampania kształtuje odpowiedzialną i aktywną postawę dbałości o wspólną przestrzeń miejską.

Głównym narzędziem kampanii jest film „Krajobraz mojego miasta”, który diagnozuje najczęstsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić. Zwraca uwagę na reklamowy chaos, konieczność dbania o miejską zieleń, w tym zabytkową, ochronę dziedzictwa oraz miejsc pamięci czy też na estetykę małej architektury, ulic i ogrodzeń. Drugim ważnym nośnikiem idei kampanii jest film „Piękne, polskie, drewniane”. W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. jest apelem do władz samorządowych, by nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej.

Oba filmy, a także wiele innych praktycznych materiałów i informacji nt. kampanii oraz działań, jakie warto podejmować na rzecz krajobrazu znaleźć można na https://www.krajobrazmojegomiasta.pl.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content