Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Konferencja Dziedzictwo Kunstkamery?… Jak powstawały nasze muzea przesunięta na grudzień 2020

Dodane w kategorii: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia, Wydarzenie muzealne
Wydarzenie odbywa się dnia: 11 października, 2019
Konferencja Dziedzictwo Kunstkamery?... Jak powstawały nasze muzea przesunięta na grudzień 2020

Szanowni Państwo, po ustaleniach z Dyrektorem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Janem Jaroszem i w porozumieniu z członkami Komitetu Naukowego Konferencji przesyłam Państwu nowe informacje, które – mam nadzieję – nie będą już się zmieniały.

 1. Wystawa jubileuszowa na 110-lecie MNZP będzie przeniesiona na październik 2020, a Konferencja powinna się odbyć w dniach 02 – 04 grudnia 2020 i będzie połączona z finisażem wystawy.
 2. W związku z tym, że na Konferencję chcemy wydać przygotowane przez Państwa referaty, bardzo prosimy, aby ich teksty wraz z ilustracjami przesłać do 15 czerwca 2020 roku wraz z podpisanym oświadczeniem o przekazaniu praw (załącznik 1d w formie papierowej pocztą lub formie skanu w PDF elektronicznie).
 3. Teksty chcemy złożyć do recenzji i zredagować do końca września 2020, więc bardzo prosimy o dotrzymanie terminu z p. 2.
 4. Bardzo chcemy Państwa gościć w Przemyślu – dlatego prosimy, by nie rezygnować z przyjazdu do nas w grudniu. Gdyby jednak okazało się, że konferencja z jakichś przyczyn nie będzie mogła się odbyć – przesłane przez Państwa materiały zostaną wydane a wydawnictwo będzie przesłane na Państwa nazwiska na adresy wskazane w zgłoszeniach konferencyjnych.
 5. Życzymy zdrowia, cierpliwości i wytrwałości…

Marta Trojanowska

Kontakt: Marta Trojanowska – e-mail: marta.trojanowska@interia.pl oraz konferencja20@mnzp.pl; tel. +48 16 679 30 13; kom. 507 897 924. Ponieważ obecnie raczej pracuję z domu – proszę o telefony na komórkę, a o wiadomości na prywatny adres e-mail.

***

Szanowni Państwo, informujemy, że mamy już komplet Prelegentów na majową Konferencję „Dziedzictwo Kunstkamery? Jak powstawały nasze muzea” i zostali oni powiadomieni indywidualnie o przyjęciu ich wystąpienia. Około połowy marca w tej zakładce zamieścimy szczegółowy program Konferencji. Prosimy Szanownych Uczestników – Prelegentów o ewentualne doprecyzowanie tytułów swych wystąpień do 25 lutego 2020. Konferencja jest otwarta dla wszystkich, więc jeśli ktoś zdecyduje się na uczestnictwo w niej bez referatu – z prawem głosu w dyskusji – serdecznie zapraszamy. Uczestnicy – Słuchacze nie ponoszą żadnych opłat. Prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenie przyjazdu i podanie organizatorom swoich danych do kontaktu. Uczestnicy – Słuchacze będą mogli skorzystać z wybranych, dodatkowych atrakcji, których przygotowanie będzie wymagało wcześniejszych deklaracji z Państwa strony. Serdecznie zapraszamy.

Kontakt: Marta Trojanowska – e-mail: konferencja20@mnzp.pl i marta.trojanowska@interia.pl; tel. +48 16 679 30 13; kom. 507 897 924.

Komitet Naukowy Konferencji

 1. dr hab. Dorota Folga-Januszewska prof. ASP, ICOM Polska
 2. dr hab. bp Michał Janocha prof. UW, Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
 3. dr Dariusz Kacprzak Muzeum Narodowe w Szczecinie
 4. dr hab. Mirosław Piotr Kruk prof. UG, MNK
 5. dr hab. Piotr Majewski prof. UKSW, NIMOZ
 6. dr hab. Tomasz de Rosset prof. UMK

Komitet Organizacyjny Konferencji (MNZP)

 1. dr Małgorzata Dziura
 2. Bożena Figiela
 3. Magdalena Krzemińska
 4. dr Marta Trojanowska
 5. Katarzyna Winiarska

Sekretariat Konferencji (MNZP)

 1. Sylwia Ryznar
 2. Michał Krzemiński
 3. Tomasz Król
 4. dr Piotr Szal
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Wielce Szanowni Koleżanki i Koledzy – Muzealnicy

W roku 2020 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej będzie obchodzić jubileusz 110-lecia swojego istnienia; w kwietniu 1910 roku została otwarta pierwsza ekspozycja Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk (TPN) założonego na bazie prywatnej kolekcji braci Kazimierza i Tadeusza Osińskich. Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk na początku lat 20. XX wieku zmieniło nazwę na Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i ta funkcjonuje do dzisiaj. Chcemy nasz jubileusz uczcić urządzając wystawę pt. „Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński tworzył przemyskie muzeum”, która będzie otwarta w kwietniu 2020 roku.

Drugą częścią rocznicowych imprez będzie trzydniowa konferencja „Dziedzictwo Kunstkamery?… Jak powstawały nasze muzea”, która ma się odbyć od 7 do 9 maja 2020 roku. Konferencja (około 25 do 30 referatów) adresowana jest do muzealników z muzeów różnych typów z terenu całej Polski w jej obecnych granicach oraz (o ile zgłoszą Państwo takie tematy wystąpień) muzeów działających w granicach II Rzeczypospolitej.

Proponujemy następujący zakres tematów: początki każdego z muzeów; sylwetki osób, dzięki którym powstawały muzea; pierwsze eksponaty i kolekcje, pierwsze wystawy i pierwsze wydarzenia muzealne itp. Zależy nam na pozyskaniu prelegentów z różnych regionów Polski, z dużych i małych placówek, z muzeów z wiekowymi tradycjami, ale też i tych znacznie krócej działających. W Komitecie Naukowym Konferencji znajdą się wybitni polscy muzealnicy i naukowcy.

Prosimy Szanownych Kolegów, aby zapoznali się z regulaminem i innymi dokumentami Konferencji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie do Organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MNZP www.mnzp.pl w zakładce Wydarzenia na podstronie Konferencja „Dziedzictwo…” 2020 wraz z abstraktem (do 2500 znaków) i załącznikami w terminie do końca listopada 2019 i zaakceptowaniu tego zgłoszenia przez Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny Konferencji do 01 grudnia 2019. Inne szczegóły (także wymogi edytorskie) znajdą Państwo również pod wskazanym powyżej adresem. Bezpośrednio po konferencji planujemy publikację materiałów będących plonem naszego spotkania, dlatego też już przed Konferencją będziemy zbierać teksty, zostawiając niewiele czasu na ewentualne poprawki wynikłe z dyskusji.

Zgłoszenia proszę kierować, a także we wszelkich sprawach kontaktować się z dr Martą Trojanowską, kustoszem dyplomowanym MNZP, która jest odpowiedzialna za Konferencję; numery telefonów: (16) 679 30 13, kom. 507 897 924 i adresy elektroniczne: marta.trojanowska@interia.pl i konferencja20@mnzp.pl (prosimy pisać na oba adresy jednocześnie).

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku

Jan Jarosz Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
i Komitet Organizacyjny Konferencji

Przemyśl, 07. 05. 2019

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content