Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Józef Lewkowicz – świat drzeworytu płazowskiego

Dodane w kategorii: Aktualna, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Wystawy, Wystawy czasowe
Wydarzenie odbywa się dnia: 20 czerwca, 2024
Józef Lewkowicz – świat drzeworytu płazowskiego

20 czerwca 2024 roku w budynku Muzeum Historii Miasta Przemyśla odbył się wernisaż wystawy „Józef Lewkowicz – świat drzeworytu płazowskiego”. Wydarzenie to było poświęcone prezentacji kopii drzeworytów płazowskich, które uchodzą za najcenniejsze dzieła polskiej kultury ludowej. XIX-wieczne drzeworyty wykonane przez Macieja Kostrzyckiego z Płazowa odtworzył Józef Lewkowicz, artysta ludowy z Nowego Sioła. Twórca ten zrewitalizował tradycyjny styl drzeworytu płazowskiego i przypomniał rolę i znaczenie tej sztuki dla mieszkańców wsi. W dawnych czasach drzeworyty pełniły rolę religijną i apotropeiczną – zapewniały boską opiekę, strzegły przed nieszczęściami, gwarantowały pomyślność hodowli zwierząt. Zaspokajały również potrzebę obcowania ze sztuką i dekorowania swojego najbliższego otoczenia. „Święte obrazki” wykonane techniką drzeworytniczą trafiały do wiejskich kościołów i cerkwi, chat i kapliczek. W izbach umieszczano je na ważnym miejscu: w świętym kącie, nad drzwiami, nad posłaniem.

Wystawa daje możliwość wkroczenia w estetykę i symbolikę charakterystyczną dla dawnej sztuki ludowej. Na wernisażu można było zobaczyć nie tylko matryce i odbitki drzeworytnicze, ale również drzeworytnika przy pracy. Była także niespodzianka, której Józef Lewkowicz wcześniej nie chciał zdradzić. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia ekspozycji.

Wystawę można oglądać od 20 czerwca do 15 września 2024 roku.

Małgorzata Dziura
kuratorka wystawy

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content