Wydawnictwa

Przywrócić pamięci: 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951)

Redaktor
Marynowski Marcin
Urban Jacek
Rok wydania
2017
Numer ISBN
978-83-60680-59-9
Liczba stron
146
Format
26 x 19 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo pokonferencyjne. Zawiera materiały z konferencji naukowej w Krasiczynie, 14 maja 2017 roku oraz fotorelację z obchodów 150. rocznicy urodzin kard. Sapiehy organizowanych przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Przybliża postać Księcia Niezłomnego - Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Konferencja towarzyszyła wystawie "Przywrócić Pamięci. 150. Rocznica Urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy 1867-1951", która prezentowana była w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej od 13 maja do 2 lipca 2017 roku.

Tytuły referatów:

mgr Żaneta Niedbała, Krasiczyn – gniazdo rodzinne ks. kardynała Sapiehy. Wpływ środowiska rodzinnego na postawy życiowe

siostra dr Bożena Leszczyńska OCV, Crux mihi foederis arcus. Kilka refleksji o tajemnicy kapłańskiego powołania ks. kard. Adama Stefana Sapiehy

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Sapiehów lwowskie ślady

mgr Marcin Marynowski, Ingerencja cenzury w II tomie Księgi Sapieżyńskiej

ksiądz prof. dr hab. Jacek Urban, Adam Stefan Sapieha w spuściźnie ks. prof. Jerzego Wolnego

redaktor Marian Piotr Romaniuk, Stefan Wyszyński – Adam Sapieha. Relacje Prymasa Polski i Metropolity Krakowskiego, 1946-1951, w świetle najnowszych dokumentów

ksiądz Józef Jończyk, Świadectwo na temat powstania i działalności Katolickiego Domu Kultury im. ks. kard. A.S. Sapiehy przy parafii św. Kazimierza w Krakowie

Przywrócić pamięci. 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy 1867-1951

Autor
Marcin Marynowski
Rok wydania
2017
Numer ISBN
978-83-60680-58-2
Liczba stron
108
Format
29,5 x 21 cm
Okładka
miękka

Katalog wystawy jubileuszowej zorganizowanej z okazji 150 rocznicy urodzin wielkiego Metropolity Krakowskiego, księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy, jest bogaty w treść i ilustracje, które przedstawiają wystawę prezentowaną w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej od 13 maja do 2 lipca 2017 r.

Motto wystawy: „przywrócić pamięci” odnosi się do dziś już nie tak dobrze pamiętanych, zwłaszcza przez młode pokolenie Polaków, wielkich zasług, jakie dla naszego kraju i społeczeństwa ma ten krakowski biskup.

Nie tylko krakowianie, ale także mieszkańcy całej Polski, różnych obrządków i religii, zawdzięczają mu bardzo wiele. Za zaangażowanie w pomoc najbiedniejszym obdarzono go przydomkiem Wielki Jałmużnik. Za odwagę, wyświadczone innym dobro i zasługi dla Polski nazwany został także: Pasterzem Dobrym, Ojcem Ojczyzny, Księciem Niezłomnym, Niekoronowanym Król Polski, Bohaterem Nocy Okupacji. Natomiast Władysław Folkierski napisał o nim: „Aczkolwiek nie rządził państwem i nie reprezentował Polski na soborach, trzeba go nam umieścić w historycznym ciągu między największymi, gdzieś obok Oleśnickiego i Hozjusza. Ale nie należy wykluczyć, że on właśnie, w swej prostocie wewnętrznej i zewnętrznym ubóstwie, postąpił najbliżej ku świętości”. Dla wielu był to człowiek święty. Na nas spoczywa obowiązek, by podtrzymywać pamięć o nim i przekazać ją następnym pokoleniom.

Dzieła kardynała Sapiehy mówią o nim najwięcej. Jego życie i zaangażowanie przybliża, choć w skróconej formie, katalog wystawy.

Katalog składa się z następujących części :

  1. DOM RODZINNY ADAMA STEFANA SAPIEHY
  2. PORTRETY PRZODKÓW
  3. WZRASTANIE, NAUKA I PIERWSZE LATA KAPŁAŃSTWA
  4. JAKO BISKUP KRAKOWSKI
  5. ADAM STEFAN SAPIEHA W SZTUCE

Marian Stroński. Teka grafik Przemyśl – Krasiczyn

Komentarz:
Bielec Dariusz,
Winiarska Katarzyna
Rok wydania
2016
Numer ISBN
978-83-60986-90-5
Liczba stron
21
Format
47,5 x 34 cm
Okładka
miękka

Teka zawiera reprodukcje  20 grafik czarno – białych oraz kolorowanych z prywatnej kolekcji. Przedstawiają one zaułki Przemyśla oraz zamek w Krasiczynie. Historia powstania Teki wiąże się z przemyskim lekarzem Franciszkiem Turem, który otrzymał grafiki od samego Strońskiego w dowód wdzięczności za wyleczenie.

W skład Teki wchodzi również życiorys oraz charakterystyka twórczości Mariana Strońskiego, który  prowadził bogate życie artystyczne w kraju i za granicą a po wojnie osiadł w Przemyślu. Malował pejzaże, portrety, martwe natury i abstrakcje, uprawiał grafikę. Prowadził szkołę malarstwa i rysunku.

Tylko w Przemyślu. Stanielewicz na bis

Autor
Olbromska Urszula,
Stanielewicz Marek,
Sarkady Antoni
Rok wydania
2016
Numer ISBN
978-83-944824-6-6
Liczba stron
97
Format
17 x 24 cm
Okładka
miękka

Publikacja pokazuje część bogatej kolekcji fajek  Marka Stanielewicza – grafika, kustosza Domku Miedziorytnika we Wrocławiu. Oprócz katalogu fajek i akcesoriów wraz z ilustracjami oraz ciekawej refleksji samego właściciela zbioru, książka zawiera również artykuł na temat historii powstania oraz działalności Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu. Całości dopełnia tekst poświęcony poematowi nieznanego autora na cześć lulki.

Książka została wydana z okazji rokrocznie obchodzonego w Przemyślu Dnia Fajki oraz towarzyszącej temu wydarzeniu wystawy.

Stanisław Czajkowski 1878-1954. Malarstwo

Komentarz:
Mikrut Marek
Rok wydania
2015
Numer ISBN
978-83-60680-54-4
Liczba stron
42
Format
21 x 21 cm
Okładka
miękka

Katalog pokazuje kolekcję obrazów Stanisława Czajkowskiego – wybitnego przedstawiciela krakowskiej szkoły pejzażowej, który jako uczeń Jana Stanisławskiego, zgodnie z zaleceniem swojego mistrza, stał się pejzażystą polskiej wsi. Wydawnictwo jest o tyle cenne, że pokazuje obrazy Czajkowskiego, będące w posiadaniu prywatnego kolekcjonera. Katalog zawiera listę 115 prac prezentowanych na wystawie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz 42 fotografie stanowiące wybór.

Niemiecka i sowiecka okupacja Przemyśla w dokumentach archiwalnych

Autor
Chorążykiewicz Przemysław
Rok wydania
2015
Numer ISBN
83-921502-4-4
Liczba stron
130
Format
29, 5 x 21 cm
Okładka
miękka

W czasie drugiej wojny światowej Przemyśl doświadczył podwójnej okupacji. Do czerwca 1941 roku  miasto było podzielone pomiędzy dwóch agresorów: Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki. Wydawnictwo prezentuje niepublikowane dotąd, pochodzące ze zbiorów prywatnych materiały związane z okupacją: fotografie mapy, ulotki, kartki pocztowe,  listy, dokumenty tożsamości i inne.

150 lat zawodowej Straży Pożarnej w Przemyślu 1865-2015

Autor
Figiela Bożena
Rok wydania
2015
Numer ISBN
978-83-60680-54-4
Liczba stron
28
Format
29,5 x 21 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo jest przedstawieniem historii przemyskiej straży pożarnej na tle dziejów pożarnictwa w ogólności oraz na terenie Galicji. W opracowaniu znajdujemy omówienie prawodawstwa dotyczącego funkcjonowania straży ogniowej oraz odwołania do kluczowych faktów,  dat oraz nazwisk związanych z działalnością tej instytucji w Przemyślu w poszczególnych okresach.  Książka jest bogato ilustrowana. Na jej kartach można odnaleźć rysunki oraz fotografie dawnych sprzętów, koszar,  jak również zdjęcia dokumentujące ważne wydarzenia,  takie jak Krajowy zjazd Straży Pożarnych w Przemyślu w 1891 r. czy też ćwiczenia i defilady strażaków.

Materiały i Studia Muzealne t. VIII

Redaktor
Kostek Józefa,
Sarkady Antoni
Rok wydania
2014
Numer ISSN:
0137-9631
Liczba stron
201
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wznowiony po długiej przerwie periodyk naukowy zawiera dwa obszerne artykuły dotyczące jednego z najcenniejszych zabytków naszego Muzeum – średniowiecznej  gemmy bizantyńskiej. Kolejny tekst omawia  wydawaną w czasie I wojny światowej w Przemyślu gazetę „Tabori Ujsag”. W dalszej części zamieszczono ciekawą  rozprawę o  muzeach jako depozytariuszach pamięci zbiorowej oraz  notę biograficzną poświęconą przemyskiej malarce Stefanii Jacyszyn.   Na zakończenie VIII.  tomu, przedstawione zostało  kalendarium działalności kulturalnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w l. 1985-1994. 

Turcica Lehistanu. Sztuka turecka ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Autor
Sarkady Nalan
Rok wydania
2014
Numer ISBN
978-83-60680-50-6
Liczba stron
45
Format
16,5 x 23,5 cm
Okładka
miękka

Katalog wystawy zorganizowanej z okazji sześćsetlecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją, omawia pokrótce stosunki panujące na przestrzeni lat pomiędzy obydwoma krajami. W dalszej natomiast kolejności znajdujemy krótką charakterystykę sztuki tureckiej oraz orientaliów ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Całość dopełniają ilustracje zabytków oraz noty katalogowe.

Saga Rodu Bystrzyckich

Autor
Sztaba Joanna,
Sarkady Antoni
Komentarz:
Olbromski Mariusz Jerzy
Rok wydania
2010
Numer ISBN
978-83-60680-34-6
Liczba stron
124
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

14 kwietnia 2010 roku, w Muzeum Historii Miasta Przemyśla (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) odsłonięta została tablica upamiętniająca przemyską rodzinę Bystrzyckich - przedwojennych właścicieli i mieszkańców kamienicy będącej aktualnie siedzibą wspomnianego oddziału muzealnego. Uroczystości odsłonięcia tablicy towarzyszyła wystawa honorująca familię Bystrzyckich, wywiezionych w 1940 r. do Kazachstanu i będących symbolem wielu innych rodzin, które stały się ofiarami masowych deportacji w tamtych czasach. Bystrzyccy na stałe wpisali się w historię jako zasłużeni urzędnicy, literaci, dziennikarze i naukowcy. Wydawnictwo w syntetyczny sposób ukazuje dzieje poszczególnych członków tego niezwykłego rodu, pokazując m.in. na reprodukcjach unikalne zdjęcia z rodzinnych albumów oraz dokumenty związane z zesłaniem.