Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

I Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat

Dodane w kategorii: Informacje, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia
Wydarzenie odbywa się dnia: 21 lutego, 2020
I Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat

W dniu 21 lutego 2020 odbyło się I Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy „Trójmorza” pn. „VIA CARPATIA, Euroregion Karpacki, Inicjatywa Trójmorza – wspólna droga do przyszłości, aspekty geopolityczne, gospodarcze i społeczne”.

Forum było jednym z wydarzeń realizowanych w ramach Konferencji „Europa Karpat” przygotowywanej przez Sejm RP.

Organizowane zostało przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska i Stowarzyszenie Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego pod patronatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzaty Jarosińskiej – Jedynak, przy wsparciu Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, spółki ORLEN OIL przy współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i Uniwersytetem Rzeszowskim.

Celem Forum była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami uczelni wyższych (studenci, kadra) z krajów Europy Wschodniej, Południowej i Środkowej, a także wypracowane propozycje rozwiązań w zakresie synergii pomiędzy inicjatywami terytorialnymi: Euroregionem Karpackim, szlakiem VIA CARPATIA oraz Inicjatywą Trójmorza. Paneliści – przedstawiciele uczelni, politycy, przedsiębiorcy rozmawiali o wyzwaniach na najbliższą dekadę oraz przedstawili propozycje rozwiązań dla usprawnienia współpracy rozwojowej.

Podczas sesji „Od współpracy do integracji – fundamenty wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej” analizowano inicjatywy jakie pojawiały się w ostatnich latach na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, mające na celu wspieranie mechanizmów współpracy podmiotów wielu sektorów dla rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych dziedzinach. W trakcie panelu uczestnicy przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu z rożnych krajów wymieniali poglądy dotyczące oceny stanu współpracy na obszarze Europy Środkowej i jej powiązań ze światem zewnętrznym. Przedstawiono propozycje działań, mających na celu stworzenie synergii pomiędzy inicjatywami i maksymalizacji ich wykorzystania oraz dokonanie zmiany podejścia z projektowego do systemowego. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej I Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy „Trójmorza” „VIA CARPATHIA, Euroregion Karpacki, Inicjatywa Trójmorza – wspólna droga do przyszłości, aspekty geopolityczne, gospodarcze i społeczne”.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content